Foto Solidair

Frédéric Gillot (lid Waals Parlement, PVDA): “Nieuwe Waalse regering zal ethisch noch sociaal zijn”

Na bijna zes weken theater, krijgt het Waals Gewest een regering met cdH en MR. Zoals verwacht belooft die witter dan wit te wassen. Maar hoe ethisch wordt die regering en wat heeft ze in petto qua degelijk bestuur? vraagt Waals parlementslid Fréderic Gillot (PVDA) zich af.

“Is de regering cdH-MR de regering van de ethiek en het degelijk bestuur? Ze belooft wel maatregelen zoals de publicatie van alle mandaten plus van inkomens van de mandaten in de privé. Maar dat is lang niet genoeg. Tien procent vermindering op de wedde van een minister, die 11.000 euro per maand verdient,  geeft hem nog altijd ongeveer 10.000 euro.  Nog altijd veel te veel.  Dat is niet hen helpen om te begrijpen wat de Walen doormaken. Maar wat kan je verwachten van partijen die jarenlang hun ogen hebben dichtgeknepen en die tot gisteren, zelfs tot vandaag in hun rangen - ook op sleutelposten - dik betaalde mensen houden zoals Georges Pire (17 betaalde mandaten, MR), Armand De Decker (van de Kazachgate, MR), Drion (9 betaalde mandaten, cdH) …

Niet dat de vorige regering inzake ethiek veel moed aan de dag gelegd heeft. Ze had geen bezwaar tegen de mandatencumuls. Ze heeft niets gedaan voor meer transparantie over de inkomens. Op dat vlak hebben de burgers, over wie het de laatste weken veel te weinig is gegaan, heel gezonde redelijke eisen. De PVDA heeft die al lang gehoord en begrepen. Precies daarom kiezen onze parlementsleden, zoals ikzelf, om te leven met een gemiddelde werknemersloon. Maar als je rond die kwestie iets wil ondernemen, dan doe je dat niet door te schieten op een of ander regeringsstandpunt of door veel theater te maken, dat doe je door effectieve maatregelen te nemen. Wij stellen voor de lonen van de parlementsleden en de ministers te halveren en hun vermogen publiek publiek te maken, zodat iedereen kan zien in welke mate de heren en dames politici van ons gewest zich verrijken. En ook om het kadaster van alle mandaten van de heren en dames politici van het Waals Gewest publiek te maken.
Dat zijn de maatregelen die nu moeten worden getroffen.

“De vorige regering was te links.” Oh ja?

Staat een MR-cdH-regering garant voor de sociale rechten van de Walen? Ik geloof er niets van. Integendeel.
Maxime Prévot (Waals vice-eersteminister en 'verhinderd' burgemeester van Namen, cdH) voelde zich niet goed in de regering met de PS, omdat die voor het cdH te veel naar links neigde. Nochtans is het vergeefs zoeken naar maatregelen die de vorige regering zou hebben getroffen ten voordele van de werkende mensen en de kleine zelfstandigen. Heeft ze een fiscale hervorming doorgevoerd waar de werkende mensen en de kleine zelfstandigen beter van zouden worden? Was ze niet compleet onmachtig toen de multinational Caterpillar koudweg besliste zijn werknemers en die van twee onderaannemingsbedrijven te ontslaan?  Heeft ze maatregelen getroffen die ervoor zorgden dat zo’n sociale ramp niet meer zou kunnen plaatsvinden in ons Gewest? Heeft ze maatregelen genomen tegen de wachtlijsten van Walen  die een sociale woning zoeken? Heeft ze het kijk- en luistergeld afgeschaft? Is mijnheer Prévot vergeten dat de vorige regering de waterprijs heeft opgetrokken? Of dat ze heel wat jobs bij de Waalse overheid heeft geschrapt? En toch is die regering volgens Maxime Prévot te links …

Volgens MR-voorzitter Olivier Chastel wil de nieuwe regering de Waalse politiek in lijn brengen met die van de federale regering van MR-N-VA-CD&V. We hebben het hier over de federale regering die de werkende mensen verplicht om tot 67 jaar te werken. We hebben het over de regering die hen een indexsprong oplegde en daarmee een aanslag pleegde op de koopkracht van de arbeiders, bedienden, kleine zelfstandigen en hun gezinnen. Dat is een perspectief dat de Walen niet bepaald kan geruststellen.  Te meer omdat we nog meer antisociale maatregelen morgen verwachten van de komende Waalse regering. Zoals  het invoeren van interimwerk bij de overheid, een eis van MR. Zoals de invoering van de verplichting voor werklozen om het even welke opleiding te volgen in de zogenaamde knelpuntsectoren. Of zoals de privatisering van de rusthuizen, waar Maxime Prévot al lang voor pleit.

Het valt te vrezen dat achter het discours over het "bijstandschap" (assistanat) nieuwe maatregelen schuilgaan tegen de werkende mensen die hun job verloren en tegen de zieken. Overigens zijn de grootste bijstandtrekkers in het land de grote bedrijven. Zij krijgen massa's subsidies zonder enige verplichte tegenprestatie op het vlak van werkschepping en ze vertrekken desalniettemin zodra ze denken dat gras groener is aan de andere kant van de heuvel. En die krijgen van de nieuwe regering nog meer steun met nog minder voorwaarden.

De nieuwe regering spreekt met geen woord over het waanzinnige project van een biomassacentrale. Die vervuilt nog meer dan een kolencentrale en wordt, zoals het er nu naar uitziet, een korf zonder bodem voor overheidsgeld. Nochtans had men een sluting kunnen verwachten met het oog op het milieu. 

Veranderen van regering is één zaak. Iets anders is echt te luisteren naar de burgers. Zij verwachten echte maatregelen. Wij zijn niet van plan een regering te steunen die ons geen vertrouwen inboezemt. Samen met de burgers van ons Gewest blijven we vechten tot er echte maatregelen worden genomen die een ethisch bestuur van Wallonië waarborgen en die de sociale rechten in ons Gewest beschermen en ontwikkelen.

 

 

 

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Naar verluid zou de PTB heel wat minder stemmen krijgen dan volgens de laatste peiling. Au contrairie mes amis, au contrarie. Et pour le PVDA, la même chose.