Elisabeth Sekanabo ontvangt de Franken Teut. (Foto Solidair, Karina Brys)

Franken Teut 2013 voor Elisabeth Sekanabo, die niet zweeg over racisme

Elisabeth Sekanabo. (Foto Solidair, Kamiel Kelders)

De Franken Teut is een prijs die door de PVDA Antwerpen in het leven geroepen is om individuen en organisaties die het opnemen voor de mensen in de bloemetjes te zetten. Dit jaar ging de prijs naar Elisabeth Sekanabo, die niet zweeg over het racisme en geweld waarmee ze geconfronteerd werd.

Uit de huldigingstoespraak van Antwerps PVDA-voorzitter Wouter Van Damme: “De schepen van sociale zaken en van diversiteit van onze stad noemt racisme en discriminatie relatief. Ze stelt dat vele mensen van andere origine zich daarin wentelen en achter verschuilen. (…) Dat iemand met een vreemde naam dikwijls niet aan de bak komt, dikwijls te horen krijgt dat het appartement waarnaar hij of zij komt kijken al verhuurd is… Dat zijn feiten die al herhaalde malen zijn vastgesteld. Dat is dagdagelijkse discriminatie waartegen structureel moet worden opgetreden, dat heeft niets relatiefs.  


Elisabeth Sekanabo werd het slachtoffer van bijzonder ernstige feiten van racisme en discriminatie toen ze een café binnenstapte om naar de wc te gaan. Ze werd er beschimpt en geslagen omwille van haar zwarte huidskleur. De politie die kwam kijken nam het niet op voor Elisabeth, maar pakte haar op. Elisabeth kreeg zelfs de kans niet om klacht neer te leggen. 

Gelukkig liet ze het daar niet bij en hing ze het aan de grote klok. Zodanig dat er tegen wordt opgetreden en dat het zich niet herhaalt.”

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.