(Foto Soliair, Salim Hellalet)

Fiscaal gunstregime voor multinationals onwettig verklaard: PVDA had gelijk

#BelLeaks. De fiscale voordelen die de Belgische overheid toekent aan multinationals via het systeem van “excess profit rulings” kunnen voor de Europese Commissie niet door de beugel. De Commissie noemt het systeem een vorm van illegale staatssteun. De PVDA is al jaren gekant tegen dit systeem en ziet in de uitspraak van de Commissie een bevestiging van haar stelling.

Al jarenlang hekelt de linkse partij de onwettige toepassing van art. 185 §2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Volgens de praktijken van de Dienst Voorafgaande Beslissingen kan een Belgisch filiaal van een multinational verkrijgen dat het geen belastingen moet betalen op zijn winst, zelfs zonder dat een ander filiaal in het buitenland gelijkwaardig belast wordt. Nochtans is net dit evenwicht vastgelegd in art. 185 §2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Op die manier konden multinationals honderden miljoenen aan belasting ontwijken.

Wetsvoorstel: schaf die “Excess Profit Ruling” af

PVDA-volksvertegenwoordiger en fiscaal specialist Marco Van Hees ziet twee mogelijke verklaringen: “Ofwel past de Dienst Voorafgaande Beslissingen het belastingwetboek onwettig toe. Ofwel had de wet – in 2004 ontsproten uit de koker van toenmalig minister van Financiën Reynders – zonder dit expliciet te vermelden, van bij het begin de bedoeling wat de Europese Commissie noemt ‘een dubbele niet-taxering’ toe te kennen aan multinationals. In beide gevallen kunnen we beter beslissen het mechanisme van de ‘excess profit rulings’ af te voeren. Dit mechanisme betekent een ware #BelLeaks dat niet moet onderdoen voor de LuxLeaks. De PVDA zal in de Kamer dan ook een wetsvoorstel indienen om heel klaar en duidelijk art. 185 §2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen te schrappen.”

“De ‘excess profit rulings’ vervingen in 2004 – discreet – een andere bepaling, namelijk de ‘ruling infocap’. Dat systeem was toen door de Europese Commissie veroordeeld. In feite wordt België hier dubbel veroordeeld”, aldus Van Hees. “Het lijkt wel een traditie in dit belastingparadijs voor multinationals.”

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Bart Tommelein van Open VLD vindt het normaal dat grote bedrijven 150 keer minder betalen voor hun elektriciteit dan b.v. loontrekkenden want anders zouden er geen bedrijven meer zijn in België zegt hij. wat een contradictie met de uitspraak 'de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten betalen'. Loontrekkenden moeten dus minstens 150 keer hun elektriciteit goedkoper krijgen. Bedrijven die geen eerlijke bijdrage willen betalen moeten maar het land verlaten en vervangen worden door staatsbedrijven maar enkel voor die sectoren die essentieel zijn voor onze samenleving.