De Mensenketting tussen Tihange en Aken van zondag 25 juni pleitte voor een snelle sluiting van de scheurtjescentrales van Doel en Tihange (Foto Solidair, Antonio Garcia Gomez)

Engie Electrabel, schone schijn bedriegt

Op zondag 8 oktober was er een ontmoeting tussen organisatoren van de Mensenketting van 25 juni uit Duitsland, Nederland en België en de directie van Electrabel. Het doel was te discussiëren over het gebrek aan openheid van Electrabel. De antwoorden van Electrabel waren ontgoochelend en dat was dus geen verrassing.

De vertegenwoordigers van de mensenketting stelden elf vragen in verband met technische onderwerpen en de rapportering hierover. Ze wilden die rapporten door onafhankelijke wetenschappers laten analyseren. Electrabel verklaarde zich wel bereid om informatie te delen met deze experten, maar niet met burgers of het middenveld. De experten mogen die wel inzien in een soort “datakamer”, op bepaalde voorwaarden, zoals een mogelijke ondertekening van een clausule van vertrouwelijkheid. Zo wordt de publieke opinie essentiële informatie ontzegd waardoor die zich geen eigen visie en mening kan vormen. De organisatoren van de Mensenketting pleitten voor echte openheid, en kantten zich tegen een PR-benadering zoals Electrabel wil toepassen.

De gebrekkige reactoren Tihange 2 en Doel 3: zullen ze sneller… of juist later sluiten?

Een belangrijk onderwerp waren de twee reactoren van Doel 3 en Tihange 2, met elk meerdere duizenden scheurtjes. Overweegt Electrabel een snellere sluiting dan 2022 voor Doel 3 en 2023 voor Tihange 2 of wil ze de levensduur van die centrales verlengen tot na 2022/2023. De directie antwoordde enkel dat ze naar de wet zal handelen.

Dat Electrabel de wet toepast, dat vonden de organisatoren vrij evident. De vraag is of ze de twee scheurtjesreactoren uit eigen initiatief sneller wil sluiten. Zoals ze overigens al eens deed: er was geen wet (integendeel) die Electrabel enkele jaren geleden verplichtte conventionele krachtcentrales eerder te sluiten, maar Electrabel deed het wel. Zich verschuilen achter de staat en de wet klinkt niet echt geruststellend. Als het over nucleaire zaken gaat, worden de wetten al te vaak gemaakt om tegemoet te komen aan de winstzucht van Electrabel.

Verduurzaamt Engie of gaat het om een dun laagje groene verf?

Engie is de moederholding van Electrabel. Engie geeft minstens de indruk dat ze meer en meer kiest voor een duurzame strategie. Maar dochter Electrabel is met haar hoog aandeel aan nucleaire energie niet bepaald een groen bedrijf. En bovendien werkt Electrabel met oude en beschadigde reactoren, die een meer dan gemiddelde risico kennen op een groot ongeval.

Beide elementen staan haaks op de duurzame transitie van Engie. Dus vroegen de organisatoren van de Mensenketting aan Electrabel een ontmoeting met Engie in Parijs mogelijk te maken, zodat ze daar het vraagstuk van een echte duurzame en sociaal rechtvaardige transitie op de agenda kunnen zetten. Daar voelden de verantwoordelijken van Electrabel in Tihange duidelijk niet veel voor. En dus onderzoeken de organisatoren hoe een ontmoeting met Engie alsnog kan plaatsvinden.

Alles is veilig … maar niet voor de verzekeringsmaatschappijen

De laatste vraag ging over de mini-verzekering van Electrabel in het geval van een grootschalig ongeval (niveau 7 op de INES-schaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA) in Tihange of Doel. Electrabel is enkel aansprakelijk voor een schadeloosstelling ten belope van 1,2 miljard euro. Maar de schade bij een kernramp kan tot 1.400 miljard euro oplopen, dat is duizend keer meer dan de maximale financiële aansprakelijkheid van Electrabel. Met andere woorden, Electrabel is maar aansprakelijk voor 0,1% van de maximumschade. De rest betalen … u en ik!

Ook over dit onderwerp ging Electrabel in haar antwoord niet verder dan zichzelf te verbergen achter “de wet” die de nucleaire  sector in vroegere tijden zelf via lobbying tot stand hielp brengen. Electrabel is niet van plan om haar volle verantwoordelijkheid op zich te nemen door zich te verzekeren voor het volledige bedrag van de reële schade die ze kan veroorzaken aan de maatschappij. Overigens, welke verzekeringsmaatschappij wil zo’n risicovolle klant volledig verzekeren?

De druk verhogen

De organisatoren waren ontgoocheld maar niet verrast door de antwoorden van Electrabel.. Er is geen perspectief geopend, noch voor echte openbaarheid van gegevens, noch voor de sluiting van gevaarlijke kerncentrales zoals Tihange 2 en Doel 3. Daarom bereiden de organisatoren van de Mensenketting verdere stappen voor om de druk op Electrabel, Engie en de politieke wereld op te voeren. Een duurzame en faire transitie van nucleaire energie naar hernieuwbare energie is duidelijk geen wandeling in het park, maar zal meer acties vereisen.

 

 

 Marc Alexander is lid van de werkgroep Mensenketting

Labels

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Ha ja, openheid. Maar ik denk dat electrabel eerder de privacy - doctrine prefereert.
Lees dit rapport eens en ga meteen naar de exchange balance. https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/electricity_in_europe/entsoe_electricity_in_europe_2015_web.pdf Dat is iets heel anders dan onze regering loopt te verkondigen en ons licht gaat uit als we onze kerncentrales niet vernieuwen of openhouden. We hebben amper eigen stroom en dan loopt de regering nog eens elektrische wagens te subsidiëren. Tot op de dag van vandaag heeft nog niemand een alternatief aangereikt om de behoefte te dekken, maar wel betalen we de rekening voor zonnepanelen die niks toevoegen aan onze behoefte. Wat men steeds schijnt te vergeten is dat je centrales niet even harder en zachter kan laten draaien, dus draaien ze dag en nacht op volle kracht omdat het niet anders kan. Het heropstarten van een centrale kost dagen zo niet weken, maar in de avond ligt ons verbruikt het hoogst, waar komt dan onze stroom vandaan denkt U? Ik zou dat ik het antwoord had, maar ik heb het niet maar weet wel dat zonnepanelen de oplossing niet zijn, veel te weinig opbrengst tegenover de energie die het kost om ze te fabriceren en in de avond en winter doen ze niets. Dit is bedrog en we gaan het binnenkort weten als ons licht uitgaat.
Ik moet u u bijtreden in uw mening. Ik vraag me ook dikwijls af hoe het nu werkelijk verder moet onze electriciteitsvoorziening in de toekomst. Om heel het net groen te maken zijn er nog massa's investeringen nodig die iedereen , dus u en ik zwaar zullen voelen in de stroomfactuur!! En dit boven de nu al dure elektriciteitsprijs! Wat men ook moet weten is dat elektriciteit die aangemaakt wordt door natuurelementen zeer variabel kan zijn zoals u formuleert. In de winter levert zonnepanelen het minste op en hebben we juist de meeste energie nodig. Ik geloof er niet in dat het opgelost is doordat iedereen zonnepanelen gaat leggen. En wat met de recyclage na 20 jaar van die panelen die vol met silicium zitten? De electrische wagen is nog zo een verhaal , waar gaan ze al die stroom vandaan halen? En wat met al die batterijen die na verloop van tijd gerecycleerd moeten worden? Straks zit men daarover weer met de handen in het haar zoals nu met kernafval. De overheid zou er moeten voor zorgen dat er stroom opgewekt wordt via de openbare plaatsen , en dat zijn er heel wat zoals ons wegennet ( wanden met panelen langs de autostrade bv. ) Daar is veel geld voor nodig en dat hebben ze niet. Ik wil maar zeggen dat het allemaal zo eenvoudig niet is en dat wij uiteindelijk het gelag betalen. Ook windmolens kosten massaal veel geld en alles verslijt ook na een bepaalde tijd. En milieu allemaal goed en wel maar als het er op aankomt is de portemonnee die telt bij mensen.