Discriminatie op de arbeidsmarkt: waar blijven de praktijktesten?

Minister van Werk Kris Peeters kondigt aan mysterie calls te willen invoeren om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen. Het voorstel lijkt al een maat voor niets, want het zou pas mogen als er ‘objectieve aanwijzingen’ van discriminatie zijn. En die kun je alleen verkrijgen via … praktijktesten. 

Op 2 juli 2015 keurde de Kamer een resolutie goed om discriminatie op de arbeidsmarkt beter te kunnen bestrijden. De resolutie bestond uit 13 maatregelen, waaronder: de vraag aan sectoren om via zelfregulering discriminatie terug te dringen, een evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving en een federaal actieplan tegen racisme. (alle maatregelen: zie afbeelding hieronder).

Vandaag, twee jaar later, is geen enkele maatregel uitgevoerd zoals beloofd. De regering is blijkbaar niet erg gehaast met haar zogenaamde ‘nultolerantie’ voor discriminatie.

Na een sterke campagne en strijd van verschillende middenveldorganisaties (verzameld in het platform “Praktijktesten Nu”) die aantoonden dat de sectoren de discriminatie niet zelf opsporen en aanpakken (‘zelfregulering’), heeft minister van Werk Kris Peeters besloten om werk te maken van mystery calls (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170703_02955465). Dit zou inhouden dat wanneer er ‘objectieve aanwijzingen zijn’ van discriminatie, sociale inspecteurs de bevoegdheid krijgen om zich voor te doen als cliënten of (kandidaat-)werknemers om zo vast te stellen of er effectief inbreuken zijn op de antidiscriminatiewetgeving.

Twee jaar niet lang genoeg

De reactie op het voorstel van Peeters liet niet op zich wachten: zowel N-VA als de werkgeversorganisaties schoten het voorstel onmiddellijk af (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170704_02955997). Zij vinden het jammer dat de sectoren en de werkgevers niet de kans krijgen om het probleem zelf aan te pakken, zoals in de resolutie aangegeven staat. Twee jaar was blijkbaar niet lang genoeg om er werk van te maken.

De werkgeversorganisaties, en hun spreekbuis N-VA, beweren dat mystery calls een “heksenjacht” zullen ontketenen op bedrijven. (Ter vergelijking: niemand spreekt van een heksenjacht op krantenwinkels en supermarkten wanneer inspecteurs minderjarigen inschakelen om te controleren of deze zaken loterijbiljetten of tabak verkopen aan mensen onder de 16 jaar.)

Gewoon uitvoeren wat beloofd is

Hoewel Peeters’ plan om mystery calls door inspectiediensten mogelijk te maken als een stap in de goede richting gezien kan worden, is het in werkelijkheid een zwaktebod. Het instrument mag namelijk enkel ingezet worden indien er ‘objectieve aanwijzingen’ zijn van discriminatie. Maar hoe verkrijg je die objectieve aanwijzingen? Juist, door middel van praktijktesten. Laten we ons dus geen rad voor de ogen laten draaien: zonder pro-actieve praktijktesten door inspectiediensten staan we geen stap verder. Peeters mag hier dan even als voorvechter van de anti-discriminatie optreden (en al even snel teruggefloten worden door zijn vrienden van Unizo en co.), maar als hij echt zijn werk zou doen, zou hij gebruikmaken van zijn mandaat als minister, en pro-actieve praktijktesten door sociale inspecteurs invoeren, en ineens ook de rest van de resolutie uitvoeren. Met of zonder steun van zijn collega-ministers of werkgeversorganisaties. Gewoon, uitvoeren wat beloofd werd en eindelijk gaan voor nultolerantie voor discriminatie.

Praktijktesten in Brussel

Nadat de PVDA en verscheidene middenveldorganisaties meer dan een jaar strijd voerden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, gaat de Brusselse regering praktijktesten invoeren in de interimsector en de sector van de dienstencheques.

De PVDA wil dat er tegelijk ook een gewestelijk inspectieteam voor gelijkheid wordt opgericht. Dit orgaan kan dan proactief en op regelmatige basis praktijktesten uitvoeren bij bedrijven die discrimineren.

PVDA blijft acties ondernemen en strijden tegen discriminatie en racisme.

Meer info over praktijktesten op www.praktijktestennu.be

Labels

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Die mysterie calls zijn dus eigenlijk zoiets als het mysterie van de onbevlekte ontvangenis. Ge zijt er maar in feite kunt ge er niet zijn en toch zijt ge er maar dan toch weer niet. Die Tjeven toch. Mooie titel overigens voor Sus & Wis. " De Tjevende Tjeven "