Brussels Airlines: personeel zegt stop aan negatieve spiraal

Het rommelt al maanden bij de piloten van Brussels Airlines (BA). Het management probeert de buitenwereld wijs te maken dat de piloten alleen een platte loonsverhoging willen, maar die spreken dat zelf tegen. Ze hebben drie concrete eisen: een betere balans werk-privé, duidelijkheid over de pensioenleeftijd en een correctie op de verloning.

Een piloot vertelt: “De luchtvaart is booming business. Wij worden heel dikwijls gevraagd om ook in onze vrije dagen te vliegen. Ik heb periodes gehad dat ik op 14 weken maar één weekend thuis was. We hebben zeker een aantrekkelijk loon, maar in 2012 hebben wij wel 10% ingeleverd. Er is toen afgesproken dat we dit in 2018 zouden recupereren.”
Een andere piloot: “Net zoals de meeste andere werknemers op de luchthaven hebben wij een stressvol beroep, dat ons fysiek en mentaal belast, een job met veel verantwoordelijkheid en onregelmatige uren. Veel van onze collega’s halen door gezondheidsproblemen het einde van hun carrière niet. En toch worden ook wij nu verplicht om tot 67 te werken, terwijl onze medische licentie op 65 jaar afloopt. Die 67 zien wij echt niet zitten!”

Het is genoeg geweest: piloten van Brussels Airlines doen stakingsaanzegging

Begin dit jaar waren er al verschillende stiptheidsacties die leidden tot een wapenstilstand en een overlegkalender met vakbonden en directie. Volgens de bonden was het de laatste kans om tot oplossingen te komen. Op 4 mei verwierp 92% van de piloten een voorstel van de directie en liefst 80% is bereid tot stakingsacties. De kans dat er nog een oplossing uit de bus komt, lijkt minimaal.

Als het tot staking komt, zou dit nog maar de tweede keer zijn in de 16-jarige geschiedenis van Brussels Airlines. Het ongenoegen zit dan ook diep, en dat niet alleen bij de piloten maar ook bij het vliegend cabine- en grondpersoneel. Achterliggend speelt ook de integratie van Brussels Airlines in de Eurowingsgroep van Lufthansa, de manier waarop deze integratie gerealiseerd wordt en de grote onzekerheid die dat met zich meebrengt.

Integratie van BA bij Lufthansa: besparen is de boodschap

Begin februari zakte Eurowingstopman Dirks al af naar Brussel om de gemoederen te bedaren. Sinds 1 april is Christina Foerster de nieuwe Duitse CEO van BA. Zij moet de integratie met Eurowings realiseren. Hun stelt dat “de ambitie voor BA eenvoudig is: meer winst maken. Groei is belangrijk, en er is nog marge om te groeien. En daarvoor kan de integratie met Eurowings soelaas brengen”. Snoeien en verder integreren is de boodschap, “de kosten moeten omlaag want het kernprobleem van het bedrijf is de gebrekkige winstgevendheid”. Hoe ze dit concreet willen realiseren, laten ze vooralsnog vaag. Toekomstplannen worden niet met de werknemers gedeeld. “Beslissingen over onderlinge verschuivingen zouden pas eind 2018 genomen worden.”

Stewardess: vandaag basisloon van 1.245 euro, straks pensioen van 1.140 euro

Ook voor het administratief en grondpersoneel blijft de onzekerheid aanhouden. Welke zullen de aanpassingen zijn voor de ondersteunende diensten zoals marketing, IT en HR? Wie zal er een andere jobinvulling krijgen? Wordt BA stapsgewijs en via verkapte maatregelen ontmanteld om gezamenlijk verzet te vermijden? Eind april kregen de vakbonden koudweg te horen dat de Cargo van BA verkocht werd aan Lufthansa. Het vliegend cabinepersoneel, dat al een laag basisinkomen heeft, dreigt loon te moeten inleveren door het snoeien in het premiestelsel van de nightstops. Hun laag basisinkomen zal ook een negatief effect hebben op hun pensioen. Ook zij zien 67 als pensioenleeftijd totaal niet zitten.
Iemand van het cabinepersoneel vertelt: “Ik ben 39 en werk al 11 jaar als stewardess bij Brussels Airlines. Ik heb een basisloon van 1.245 euro. Volgens de website mypension.be zal ik op mijn 67 jaar 1.140 euro per maand pensioen krijgen.”

Zoals bij Lidl: strijd loont, samen één strijd

In Frankrijk voeren piloten, vliegend cabine- en grondpersoneel samen al 13 stakingsdagen strijd voor een loonsverhoging van 5%. Ook de poging van de directie om de vakbonden te omzeilen kon de eenheid niet breken. De staking bij Lidl toont aan dat strijd wel degelijk loont. Net zoals in de luchtvaart kent ook de distributiesector een helse concurrentiestrijd die leidt tot een ‘race tot the bottom’, een neerwaartse spiraal die de werkdruk alsmaar opvoert. De strijd van de werknemers van Lidl hielp deze neerwaartse spiraal te stoppen. De werknemers van Lidl maakten een keuze voor een andere soort maatschappij. Ze vochten tegen de liberalisering en tegen de wetten van deze regering die kiest voor een maatschappij van meer druk en onzekerheid ten voordele van de winsten van een beperkt aantal aandeelhouders.

2,4 miljard euro winst voor Lufthansa

De Duitse Lufthansa-groep maakte in 2017 een nettowinst van 2,4 miljard euro. Ook Brussels Airlines boekte met 3,57 miljoen euro voor het derde jaar op rij een positief eindcijfer. De concurrentiestrijd die gevoerd wordt door de luchtvaartmaatschappijen zet een enorme druk op de werknemers. Niet alleen bij de eigen werknemers, maar ook bij bagage-afhandelaars, de catering, de schoonmaak en het veiligheidspersoneel. Het personeel van Brussels Airlines heeft de voorbije jaren al zwaar ingeleverd: 10% meer vluchturen, hetzelfde werk met minder personeel, loonbevriezing van de barema's gedurende jaren …

PVDA steunt actie piloten

De PVDA steunt de piloten, Beca en de vakbonden van BA in hun strijd voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en een menswaardige pensioenregeling. Als linkse partij steunen we de vakbonden en alle werknemers van BA in hun gezamenlijke strijd voor het behoud van iedere job en loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

 

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.