Foto Antonio Ponte / Flickr

Bpost delokaliseert ondanks rijkelijke winsten

auteur: 

Simon De Beer

Bpost delokaliseert 200 informaticajobs naar Indië. Nico Cools, manager van het postbedrijf, zegt dat het bedrijf moet besparen. Nochtans is bpost bijzonder rendabel. De directie schrikt er zelfs niet voor terug om zelf af en toe de kas te plunderen …

De rentabiliteit van bpost is de voorbije 10 jaar steeds verbeterd. Die stijging kwam er dankzij de verhoging van de tarieven, personeelsverminderingen, drastische loonsverminderingen en meer werklast voor het personeel. Al die maatregelen kwamen ten goede van de aandeelhouders.

Een beheerder verdient meer op één vergadering dan een postbode op een maand

In 2015, bedroeg het loon van de CEO van bpost, Koen Van Gerven, 756.774 euro. Dat loon omvat zijn basisloon van 467.520 euro, een pensioenregeling en een verzekering tegen overlijden en invaliditeit van 59.418 euro, een vergoeding voor representatiekosten van 3.300 euro, leasingkosten voor een bedrijfswagen van 19.191 euro en een extra bonus van 207.345 euro voor de uitstekende bedrijfsresultaten van 2014.

Maar Koen Van Gerven, CEO van bpost, is niet de enige bij het postbedrijf die graag eens langs de kassa passeert. De leden van de raad van bestuur, die verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van de algemene politiek van bpost, hebben in 2015 niet minder dan 19.670 euro gekregen om deel te nemen aan 11 vergaderingen van de Raad van Bestuur. Omgerekend is dat 1.788 euro per vergadering. Voor elke bijkomende vergadering krijgen de beheerders een zitpenning van 1.639 euro. Ter vergelijking: het maandloon van een hulppostbode bedraagt vandaag 1.743,47 euro bruto. De meeste beheerders van bpost hebben bovendien ook nog mandaten in de raden van bestuur van andere bedrijven.

Voor de PVDA mag een bedrijf dat winst maakt niet delokaliseren. De winsten van bpost zijn het resultaat van de inspanningen van wie er werkt. Dat geld komt hen dan ook toe onder de vorm van een kwaliteitsvolle, stabiele tewerkstelling. Het mag niet worden gebruikt om aandeelhouders en bestuurders te verrijken.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.