Betoging 6 november :: Getuigenissen van syndicalisten

Meer dan 120.000 betogers volgens de meest voorzichtige schattingen. Wij liepen de hele betoging af en spraken met enkele vakbondsverantwoordelijken, en 'en passant' ook met een paar mensen uit het middenveld.

Raf De Weerdt, algemeen secretaris ACOD Onderwijs

“Voor ons is de indexsprong onaanvaardbaar en daarnaast de pensioenmaatregelen. De pensioenmaatregelen in combinatie met het onmogelijk maken van werkbaar werk op het einde van de loopbaan.

De besparingen zijn zo onevenredig dat de werkgevers niet anders kunnen dan zwaar applaus geven voor deze regering

Op het vlak van pensioenen wordt het onderwijs zeer zwaar getroffen. De mensen zouden gemiddeld drie, vier jaar langer moeten werken. Daarom zijn we hier massaal.

Het geheel van maatregelen maakt dat iedere groep getroffen wordt. Dat leeft heel erg onder onze personeelsleden. We gaan de komende weken onze leden nog informeren en sensibiliseren, maar tegen 15 december zullen we met het onderwijs zeker klaar zijn om de acties serieus te ondersteunen.

De manier waarop de besparingen nu georganiseerd worden is onevenwichtig. 90% van de maatregelen ligt bij de werknemers, de rest van de maatregelen gaat over de ontmanteling van de openbare diensten. Dat is zo onevenredig dat de werkgevers niet anders kunnen dan zwaar applaus geven voor deze regering. Zo lang die balans niet verandert, zullen we op straat moeten blijven komen. Dat is duidelijk.

Na 15 december maken we een grondige evaluatie. Het ligt voor de hand dat als er geen bereidheid tot dialoog is, er een vervolg zal moeten komen. Het actieplan dat we nu hebben is niet het lichtste ook, hè.”

 

Els Michiels, voorzitter KAJ

“Vorig jaar lanceerden we ons zwartboek ‘Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?’ in het Vlaams parlement, in aanwezigheid van alle partijvoorzitters. We hebben vier jaar gewerkt rond dat thema van interimarbeid. Nu we de maatregelen van de regering zien, vragen we ons af of die ons boek wel gelezen hebben. Weten zij wel wat de jongeren beleven? Weten die wel wat er gaande is in de maatschappij? 

De regering zit nooit aan tafel met jongeren. Het verhaal wordt dus heel eenzijdig bekeken

We zouden niet meer boven onze stand mogen leven, maar de jongeren leven niet boven hun stand! De jongeren hier in Brussel vinden geen werk omdat er geen werk is. Om hen dan te bestraffen met extra maatregelen als verplichte gemeenschapsdienst en om dan hun uitkering af te nemen… De jongeren worden geculpabiliseerd, er is een echte jacht op werklozen aan de gang.

De regering zit steeds aan tafel met werkgevers. Ze zit nooit aan tafel met jongeren. Wij worden niet uitgenodigd voor gesprekken. Het verhaal wordt dus heel eenzijdig bekeken. We moeten het geld halen waar het zit.”

 

Jean-Pierre Nijns, algemeen secretaris ACOD Post

“De mobilisatie is enorm. We zitten met een rechtse regering, om niet te zeggen een uiterst rechtse, ultraliberale regering en dat brengt bij veel mensen ongerustheid teweeg. En specifiek ook voor de post.

We hebben gevraagd om vanmorgen nog de kranten te brengen en dan pas te komen manifesteren

Er wordt al een aantal jaar naar de liberalisering van de post toe gewerkt. We denken dat het nu wel heel erg de verkeerde kant uitgaat. Bpost doet het zeer goed, het is een zeer modern bedrijf geworden, maar voor sommige mensen is dat nog niet genoeg en moet het nog helemaal geprivatiseerd worden.

We hebben heel veel mensen mee gekregen. De oproep is buitensporig goed opgevolgd. We hebben wel gevraagd om de bevolking vanmorgen nog de kranten te brengen en dan pas te komen manifesteren, en dat hebben ze ook gedaan. 

De regering wil ons doen geloven dat er geen alternatief is. Maar tal van economen zeggen het tegenwoordig zelf dat de rijken meer moeten bijdragen. Niet alleen de lagere klasse en de middenklasse de prijs laten betalen, terwijl aan de rijkere klassen niks gevraagd wordt.”

 

Ivo Lins, delegee ACV-Metea bij Picanol

“Er zijn enorm veel mensen betrokken. Is het niet door het brugpensioen, het is door loopbaanonderbreking.. Er zijn mensen die meer geld gaan moeten betalen voor de studie van hun kinderen…

Er is geld genoeg, het zit alleen op de verkeerde plaats

Wij zijn hier met 350 man op een totaal van 880 werknemers bij Picanol. En de mensen zijn spontaan meegekomen, we hebben niet moeten aandringen. 

Er is een alternatief. Als we de laatste dagen zien wat er allemaal kan… Mensen die met hun fortuin weglopen naar Luxemburg, de Kaaimaneilanden… Er is geld genoeg, het zit alleen op de verkeerde plaats.”

 

Peter De Koning, delegee ACV, IMS Borgerhout

“We protesteren tegen de maatregelen van de Vlaamse en de federale regering. Er loopt heel wat fout: pensioenen, indexsprong, kindergeld… Voor het onderwijs specifiek zijn het de maatregelen van de Vlaamse regering die nefast zijn en die wij absoluut niet willen. bijvoorbeeld, GOK-middelen die worden ingetrokken. Voor onze school betekent dat dat wij 150.000 euro minder werkingsmiddelen krijgen. Ook voor beginnende leerkrachten is er niks voorzien. 

We zitten in de eindfase van het kapitalistische systeem

Het plan van deze regeringen is een frontale aanval op alles wat is opgebouwd na WO II. Dat mogen we nooit laten gebeuren. En als vakbond moeten we daarbij in het offensief gaan.

Geen alternatief? Dat is flauwekul. We zitten in de eindfase van het kapitalistische systeem, volgens mij. We moeten een alternatief systeem opbouwen, waarbij mensen opnieuw verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen loopbaan en toekomst. Het huidige systeem werkt niet. We gaan van crisis naar crisis en alles wat we hebben wordt afgenomen.”

 

Stefanie en Danny, vzw De Link

“Met de vzw De Link verzorgen wij de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede. Wij vertegenwoordigen hier vandaag zo'n beetje de groep van mensen in armoede. 

Het is een politieke keuze om te besparen op de laagste inkomens en op de inkomens van de gezinnen

Mensen in armoede hebben al problemen met financiën, huisvesting gezondheidszorg, arbeid… maar deze beslissingen van de regeringen zitten nog eens extra in de portemonnee van de mensen. En de maatregelen raken steeds meer mensen. Meer mensen weten nu wat het betekent om geen geld genoeg te hebben voor ontspanning. Sociale uitsluiting is ook dat, hè. Mensen moeten zich goed voelen. 

Maatregelen als de verlaging van de uitkering van langdurig werklozen, de verlaging van de extra vergoeding voor mensen die noodgedwongen deeltijds werken… Al deze maatregelen zorgen ervoor dat nog meer mensen in armoede gaan komen en dat ze maatschappelijk uitgesloten gaan worden. Nu al rapen wij elke dag de slachtoffers op van de beslissingen van de regering. Dat moet gewoon stoppen.

Er is altijd een alternatief. Het is een politieke keuze om te besparen op de laagste inkomens en op de inkomens van de gezinnen. Er kan ook bespaard worden op andere manieren. Dat is een politieke keuze.”

 

Erwin De Deyn, voorzitter BBTK

“We zijn tegen de regering omdat ze een beleid voorstaat dat ideologisch gebouwd is op besparen en de besparingen te halen bij de gewone werkmens en bij de sociale-uitkeringtrekkers, terwijl degenen die het zich kunnen veroorloven, buiten schot blijven. Dat is de fundamentele basis van ons verzet.

120.000 betogers, dat is een goede start in het verzet dat langer zal moeten duren

Deze regering staat voor een duidelijke rechtse ideologie. Alles wordt georiënteerd in functie van de werkgevers, de rijken. Men stelt het individualisme voorop: de mensen moeten instaan voor zichzelf. Heel onze basis van de sociale zekerheid en van de collectieve voorzieningen wordt afgebouwd.

Een alternatief is dat er middelen worden geïnvesteerd in een duurzame economie, met creatie van jobs. Maar dat zal niet gebeuren door lastenverlagingen toe te kennen aan de werkgevers. Dat kan maar door de middelen te gaan zoeken bij de grote vermogens. Dat kan miljarden opleveren om een volledig ander beleid te voeren.

We zijn hier met 120.000 betogers. Dat is een goede start in het verzet dat langer zal moeten duren, want deze regering zal niet zomaar van de ene dag op de andere van mening veranderen.”

 

Jos Mellaerts, hoofddelegee BBTK Philips

“Waar wij een probleem mee hebben? Al die besparingen die ze ons opleggen, de aantasting van de koopkracht… En dan hebben we het nog niet over al die andere maatregelen die de gewone man in de straat gaan treffen. Dat gaat dan over de afschaffing van isolatiepremies, verminderde aftrek van hypotheekleningen… Die zaken treffen onze jonge mensen. 

Als je ziet hoe grote bedrijven miljarden belastinggeld ontduiken, dan zijn er zeker alternatieven

De opkomst van onze delegatie is best groot. Je moet weten dat er bij Philips nog heel wat te doen is rond herstructurering. Zo'n herstructurering geeft toch nog wat extra angst bij de mensen om aan dit soort manifestaties deel te nemen.  

Dat er geen alternatief is, krijgen we natuurlijk altijd te horen. maar als je dan vandaag nog in de kranten leest dat heel grote bedrijven via Luxemburg miljarden belastinggeld ontduiken, dan denk ik dat er zeker alternatieven zijn.”

 

Sacha Cornelis, hoofddelegee ABVV Metaal Atlas Copco

“We zijn met vijf bussen naar hier gekomen. De regeringsmaatregelen leven dus wel op de werkvloer.

Het komt allemaal op onze kap terecht

Er zijn tal van maatregelen die de mensen raken en het zijn wij die het gelag betalen. Dan denk ik: waar zitten al die kapitaalkrachtigen die hun geld verdienen met niks te doen? Dat is waar de mensen tegen protesteren vandaag: het komt allemaal op onze kap terecht.

Er zijn zeker mogelijkheden om geld te halen waar het zit. Ook op Europees vlak, met een Tobintaks en zo.”

 

Pia Stalpaert, voorzitter ACV Voeding en Diensten

“Het is duidelijk waarom we hier zijn. We hebben aan onze achterban uitgelegd wat het probleem is met het regeerakkoord en wie getroffen wordt.

Met deze succesvolle betoging hebben we de eerste ronde gewonnen

Alle loontrekkenden zullen de indexsprong voelen, de mensen die deeltijds werken verliezen een deel uitkering, de langdurig werklozen moeten inleveren, voor oudere werknemers worden de landingsbanen afgeschaft… Het lijstje is lang, hè.

Met deze succesvolle betoging hebben we de eerste ronde gewonnen. En het spreekwoord zegt: goed begonnen is half gewonnen. Ik denk dat het signaal aan de regering duidelijk is. Dit kunnen ze niet naast zich neerleggen.”

 

Marianne Coopman, algemeen secretaris ACV COV

“De federale maatregelen in combinatie met de Vlaamse besparingen… dat is nefast voor het onderwijs. Wij hebben niet veel moeten doen om onze mensen te overtuigen naar deze betoging te komen, ook al zijn de scholen momenteel nog open. Dat is een duidelijk signaal dat de onderwijssector heel bezorgd is.

Wij willen dat werk en gezin combineerbaar zijn, want onderwijs is een zware job

Onze jonge leerkrachten hebben vaak heel versnipperde opdrachten en de nieuwe werkloosheidsmaatregelen raken hen dan ook diep in hun inkomen. Dat maakt het voor hen moeilijk om het vol te houden en een carrière op te bouwen in het onderwijs. Wij willen dat werk en gezin combineerbaar zijn, want onderwijs is een zware job.

Dat er geen alternatieven zouden zijn? De regering heeft de macht en de kracht om te beslissen. Ze kan andere keuzes maken, het is maar waar je de accenten legt. Er zijn zeker inkomsten te halen uit grote vermogens. Dat is een keuze. Kiezen voor onderwijs is ontzettend belangrijk, want er zijn ook veel leerkrachten tekort. Als je een toekomst voor een land wilt opbouwen, moet je daar heel goed voor zorgen.”

 

Gino Hoppe, algemeen secretaris ACOD Justitie

“Wij worden al jaren getroffen. Er is al personeel te weinig en nu moeten we nog meer besparen. Die besparingen hebben een enorme invloed op de werking binnen de gevangenissen en binnen justitie in het algemeen. Dat kunnen wij onder geen enkele voorwaarde aanvaarden.

De minimale dienstverlening is een aanval op ons stakingsrecht

Morgen hebben we in de gevangenissen een extra staking. Dat toont dat de ontevredenheid erg groot is bij ons. We hebben al drie keer gesproken met de nieuwe minister van Justitie Koen Geens, maar dat heeft weinig opgebracht, integendeel. Ik heb de indruk dat die man zelfs onze dossiers niet kent. Zolang hij geen deftige antwoorden heeft op onze dringende vragen, dan gaan wij staken en desnoods verder staken.

Wij zijn ons heel goed bewust van het feit dat er moet worden bespaard, maar die besparingen moeten niet allemaal op dezelfde kap zijn, hè. We moeten vooral gaan kijken bij de mensen met grote vermogens en op een correcte manier verdelen. Niet alles leggen bij de gewone werkende mensen.

De minimale dienstverlening is een aanval op ons stakingsrecht. Dat is het enige dat we vandaag nog hebben. Het stakingsrecht gaan we ten alle tijde en op alle manieren verdedigen.”

 

Guido Verheyden, hoofddelegee ACV Lanxess

“De opkomst is enorm. Zo’n betoging hebben we nog niet vaak gehad, hè.

Zo’n betoging hebben we nog niet vaak gehad, hè

Ik voel op de werkvloer dat heel wat mensen nu pas beseffen voor wie ze op 25 mei gestemd hebben. Er zijn mensen die nu niet zijn meegekomen, omdat ze voor de N-VA gestemd hebben. Ik denk dat veel mensen het niet zullen toegeven, maar nu toch denken dat ze zich vergist hebben.”

 

 

Kim Colman, vrijgestelde ACV Openbare Diensten, Ziekenhuis Jan Palfijn Gent

“De mensen moeten langer werken, maar de zorg is geen licht beroep, zowel fysiek als psychisch.

Dit bewijst dat de bevolking het niet eens is met de regeringsmaatregelen

Langer werken is echt een thema op de werkvloer. Verpleegkundigen die op hun 60 nog volop meedraaien, hebben vaak al lichamelijke klachten en zien het dan ook absoluut niet zitten om nog langer te werken. Plus: wat zijn zware beroepen? Een maatschappelijk assistent heeft een psychisch zwaar beroep. 

De besparingen slaan ook allemaal op de werknemers. Dat de mensen nu zo op straat komen, is een bewijs dat de bevolking het niet eens is met de regeringsmaatregelen, hè.”

 

Daniël Van de Wouwer, hoofddelegee ABVV-Metaal DAF Trucks

 “Wij zijn van DAF Trucks, we zijn met vier bussen. Wij zijn hier omdat het met deze regering de spuigaten uitloopt.

Nu op straat komen, want morgen is het te laat

Het is echt extreem. Nu moeten we op straat komen, want morgen is het te laat. Als je de indexsprong ziet, de verhoging van de pensioenleeftijd… Verwachten zij misschien dat wij op ons 67 nog met een rolstoel gaan werken of zo? Er zijn alternatieven genoeg.”

 

 

Kaat Vermeire, secretaris ACV Bouw-Industrie en Energie, regio Gent-Eeklo, sector Beschutte Werkplaatsen

“Wat ik ervaar in mijn contacten met de mensen is dat de regeringsmaatregelen fundamenteel onrechtvaardig zijn. Dat zijn de twee belangrijkste woorden. Hoe kan men mensen die al zo weinig hebben, nog eens de zwaarste lasten laten dragen? Dat kan er bij mij niet in.

De regeringsmaatregelen zijn fundamenteel onrechtvaardig

Er zijn niet alleen de federale maatregelen, maar je hebt ook een rist Vlaamse maatregelen. Mensen die in een beschutte werkplaats werken, leven al van een minimumloon, en daar gaat men nog in snoeien. Het is echt fundamenteel onrechtvaardig.

Iedereen weet dat er blijkbaar moet bespaard worden… Dat men dan op zijn minst probéért om de inspanning rechtvaardig te verdelen. Wat men nu doet, is eigenlijk een blanco cheque geven aan de werkgevers. Er is geen enkele garantie dat wat er bespaard wordt, ook effectief besteed wordt aan extra tewerkstelling. 

Het is misschien naïef, maar ik hoop dat de regering dit krachtige signaal niet naast zich neer zal leggen. Ze geven mij een zeer arrogante indruk, maar iemand met een beetje rechtsgevoel in zich, kan dat toch niet naast zich neerleggen.”

 

Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke ACV Transcom Watersectoren

“Niemand hier is gelukkig met dat regeringsverhaal, hè. We hebben onze mensen vlot warm gekregen om naar hier te komen en om het protest mee te organiseren. De havenarbeiders, maar ook mensen van visverwerkende bedrijven, die nochtans niet zo'n syndicale traditie hebben. Ook zij zijn helemaal overstuur.

Alles samen gaat het ons 1.500 euro kosten, want alles wordt duurder

Het is de werkende mens die het gelag moet betalen. En dat is niet alleen het verhaal van de indexsprong, maar ook allerlei zaken die er nog bijkomen: duurder water, duurdere elektriciteit… Dat moet je ook meerekenen, natuurlijk. De regeringsmaatregelen zullen ons maar 396 euro kosten, zeggen ze. Neen, alles samen gaat het ons 1.500 euro kosten, want alles wordt duurder, alles wordt doorgerekend aan de bevolking. 

Vandaag is er een zeer grote tendens wereldwijd dat het kapitaal aangroeit, terwijl de werkende bevolking haar aandeel niet ziet groeien, maar integendeel armer wordt…”

 

Marc Selleslagh, nationaal secretaris LBC-NVK Non-profit

“Wij hebben veel volk mee. Veel meer dan anders op een interprofessionele betoging. De mensen van de gezondheids- en de welzijnssectoren en samen met alle andere sectoren zijn wij hier omdat het een onevenwichtige situatie is. De grote vermogens dragen niet bij, terwijl de factuur wordt afgewenteld op de werknemers en hun gezinnen.

Voor ons is de regering-Bourgeois even asociaal

Bijkomend voor de zorgsector zien we dat daar ook nog extra besparingen gebeuren. Sommigen denken dat dit misschien enkel een betoging is tegen de federale regering, maar niets is minder waar. Voor ons is de regering-Bourgeois even asociaal. Op Vlaams niveau worden we evenzeer geconfronteerd met meer lasten voor de werknemers, en met besparingen op welzijn en zorg. Dat kan voor ons uiteraard niet. Dit is een grote betoging, maar het zal hier niet bij blijven. We moeten door doen. 

Geen alternatief? De praatjes kennen we natuurlijk wel. Ik zie niet in waarom er geen alternatief zou zijn. Men wíl geen alternatief, maar het is er wel. Dat alternatief is al dikwijls beschreven en uitgelegd, maar men heeft nog altijd niet de stap gezet naar een vermogensbelasting en een meerwaardebelasting. 

Wij gaan proberen naast de globale acties van het syndicale actieplan ook nog de extra besparingen in de zorg aan te klagen. Daar wordt nu veel te weinig over gesproken. Die leugen willen we doorprikken. Ze zeggen dat er in Vlaanderen 65 miljoen euro bijkomt voor zorg. Maar als ze eerst 250 miljoen wegnemen en ze geven er dan 65 miljoen terug, dan hebben ze niet geïnvesteerd, hè. Dat zijn luchtbellen. We gaan dus zeker nog op straat komen.”

 

Luc Muller, hoofddelegee ABVV bij Bosch Tienen

“Van Bosch zijn we hier met een 350 à 450 man. Wij hebben met de drie vakbonden serieus gemobiliseerd. De mensen hadden wel wat besparingen verwacht, maar niet wat er nu gebeurt. Met de meerkosten voor de zorgverzekering, het duurdere water en gas, enz. Ze aanvaarden het niet meer. Er is veel meer betrokkenheid dat vroeger. Nu ons sociaal vangnet wordt aangevallen.

Regerinsbeslissingen zijn genomen door mensen achter een bureau, die zich niet in de plaats kunnen stellen van mensen die in industrie werken

Ik vind de indexsprong erg belangrijk in die zin dat het een puur cadeau is aan de werkgevers, waar niets tegenover staat. Op alle vlakken zijn de werknemers het kind van de rekening. Erg is ook dat er geen jobs voor de jongeren komen. Heel wat beslissingen van de regering in verband met het pensioen tot 67 jaar, zijn genomen door mensen achter een bureau die zich niet in de plaats kunnen stellen van mensen die in de industrie werken. Ook de beperking in de tijd van het tijdskrediet snijdt in de verworvenheden van de kleine man. Het SWT, het vroegere brugpensioen is ook al afgetakeld, we willen dat uitstappen op redelijke leeftijd mogelijk blijft. Want met al die afdankingen wordt het een echt sociaal slagveld. Ook het verdedigen van de SWT, het vroegere brugpensioen, vinden wij belangrijk.”

Naast hem staat Danny Vangheem. Ook hij werkt op Bosch Tienen. “Ik ben beginnen te werken op mijn 14 jaar en heb een jaar in een pottenbakkerij gewerkt. Daarna kon ik beginnen op Boel Temse waar ik 15 jaar gewerkt heb... Tot het daar failliet ging. Daarna geraakte ik binnen op Reault Vilvoorde, ook daar ging het dicht en sinds ‘97 werk ik bij Bosch. Ik woon nu in Tienen. En nu zijn er ook zware herstructureringen op Bosch...”

 

Eddy Plaisier, federaal secretaris ACOD

“De ambtenaren worden drie keer gepakt: een keer door de Vlaamse regering, een keer door de federale en dan nog eens als ambtenaar.

De pensioenen van de ambtenaren gaan met soms 300 euro per maand achteruit

Wat men met de ambtenaren doet is pure contractbreuk. De ambtenaren werden aangeworven met een statuut, met afgesproken vooruitzichten. Het is niet vijf voor twaalf, het is vijf na twaalf. De pensioenen van de ambtenaren gaan met soms 300 euro per maand achteruit. Nooit eerder was er zo’n aanval tegen de ambtenaren. Wij hebben de laatste weken infovergaderingen gegeven en de personeelsleden beseffen nu goed wat er hen boven het hoofd hangt.

Er worden erg grote cadeaus aan de bedrijven gegeven, waarvan velen dan nog amper belastingen betalen, maar daar staat niets tegenover. De fiscaliteit zit helemaal scheef: als werknemer betalen we 40 à 45 % belastingen. Er moeten maatregelen komen tegen die grote bedrijven en tegen de speculanten. Wat de regering doet is puur kiezersbedrog. Nu nog altijd betalen wij voor die bankencrisis.”

 

Frank De Muynck, delegee ACOD LRB Havenbedrijf Gent

“Bij ons werken havenluitenanten, schippers, matrozen, zowel ouderen als jongeren. Onze zorg gaat onder meer naar de jongeren. Wij werken in drie ploegen en vragen ons af of de jongeren dat zo veel jaren langer zullen kunnen volhouden. We vragen ons af of dat wel haalbaar is.

Ik ben erg tevreden dat er veel jongeren op deze betoging zijn

Wij hebben ook uitgerekend wat iemand verliest door zo’n indexsprong. Wanneer die werkt van zijn 26ste tot zijn 67ste zal dat oplopen tot 20.000 à 22.000 euro! Maar voor mensen als ik zal dat ook al oplopen tot 5.000 euro. Wij zijn ook als statutair ambtenaar ongerust voor de regeling in verband met de zondagsrust. Deze week was er weer iemand van de regering die vond dat dat ‘iets van vorige eeuw was’. Wij hebben dat soort plannen in het verleden al kunnen afblokken, maar nu zijn ze er weer meer. Ik ben wel erg tevreden dat er veel jongeren op deze betoging zijn, zo maken we een nieuwe generatie van syndicalisten klaar om te leren strijden.”

 

Eddy Keerstock en Pivac Alen, delegees ABVV, Fuji Oil Euro, Gent 

“Met de afschaffing van de notionele-interestaftrek en met een serieuze vermogensbelasting zou de regering haar begroting al kunnen in orde brengen. Dat ze dus niet komen zeggen dat er geen geld is. Er is geld genoeg, je hebt het toch gehoord vanmorgen op de radio, al die belastingsontduikers met hun firma’s in Luxemburg. En zo’n figuren als Junckers die wisten dat allemaal!

Voor oorlogstuig is er nooit geld tekort

En er is ook steeds geld om oorlogstuig aan te kopen, daar is er nooit geld tekort voor.

De regering wil ook de Sociale Zekerheid onderuithalen en de privé-spelers op dat terrein meer speelruimte geven. Dat draait de klok achteruit. Ik heb het bij mijn ouders nog meegemaakt: die moesten zich wassen in een emmer en de woonkamer verlichten met kaarsen. Veel jonge mensen weten niet dat dat bestaan heeft.”

 

Gulsen Yavuzey (ACOD) en Martin Strynck (ACV Openbare Diensten), delegees Basiseducatie Brussel

“Wij zijn niet in het bijzonder tegen een of andere maatregel maar eigenlijk tegen het geheel van de besparingen.

Laaggeschoolden zullen het nu nog moeilijker krijgen

Wij zijn totaal niet akkoord met wat de regering doet. Je moet weten dat wij werken met laaggeschoolden en die hebben het nu al erg moeilijk in onze maatschappij. Die zullen het nu nog moeilijker krijgen. Niet te doen. Wij zijn hier met een vijfentwintigtal van de vijfenzeventig, een op drie is komen betogen.”

 

Guy Merckx, bruggepensioneerd delegee bij Te Connectivit

“De besparingen treffen uitsluitend de kleine man en dat kan niet. Ik begrijp de media niet.

Bij ons zijn er interims die al zes, zeven jaar in het bedrijf werken

En de vakbonden moeten duidelijker reageren tegen het feit dat de rijken en de grote bedrijven niks bijdragen aan de besparingen. Dat zou zeker moeten. Een belasting voor de rijke toplaag, en inderdaad een miljonarstaks is een goed voorbeeld. Voor jongeren is het ook een probleem. Bij ons zijn er interims die al zes, zeven jaar in het bedrijf werken. Dat kan toch niet? Maar ik ben echt tevreden dat er zoveel volk is.”

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.