Alain Mathot buigt hoofd voor PVDA en legt Publifin-mandaten neer

Tijdens de laatste gemeenteraad in Seraing kondigde burgemeester Alain Mathot (PS) zijn ontslag aan uit zijn mandaten bij Publipart en andere instellingen. Die leverden hem in totaal … 265.000 euro bruto per jaar op. Het moet gezegd, de plaatselijke afdeling van de PVDA hield het been stijf. Terugblik op een geanimeerde raadszitting.

“Du jamais vu. Een burgemeester die verhindert dat er klaarheid komt rond verdacht hoge personeelskosten in een intercommunale. Uw krant onthulde dat PubliLec sinds 2012 1,7 miljoen euro uitkeert aan vier onbekende mensen. Toen de fractieleider van PVDA/PTB de voorzitter van PubliLec daarover ondervroeg op de gemeenteraad van Seraing, werd die laatste het zwijgen opgelegd door Alain Mathot (PS).” Zo keek Het Laatste Nieuws van woensdag 15 februari terug op de gemeenteraad van twee dagen eerder.

 

Tijdens die gemeenteraad van maandag 13 februari maakte de burgemeester van Seraing bekend dat hij ontslag zou nemen uit zijn mandaten in Publipart. Het “schandaal Publipart” beroert sinds enkele dagen Vlaanderen. Publipart is een semipublieke holding, dochter van de intercommunale Publifin. Publipart investeert overheidsgeld in chemische wapens met witte fosfor en andere twijfelachtige zaken. Alain Mathot zei ook dat hij ontslag zou nemen uit al zijn andere mandaten in de hele melkweg van Publifin: PubliLec (het moederhuis van Publipart), Socofe, EDF Luminus en Newin.

Tot nu toe verdiende Alain Mathot 265.000 euro bruto per jaar, waarmee de wettelijke limiet voor volksvertegenwoordigers en politieke mandatarissen overschreed. Totaal onfatsoenlijk. Vooral als je weet dat Seraing, zoals veel andere steden uit het land, geconfronteerd wordt met een groeiende armoede.

Is zijn ontslag uit die mandaten een eerste stap naar meer ethiek? Dat is nog niet zo zeker ... Want veel vragen van de PVDA tijdens de laatste gemeenteraad bleven onbeantwoord.

Zichzelf bedienen door besparingen op kap van de burgers?

​Vlak na een debat over de gevolgen van een vermindering van de subsidies voor het OCMW, stelde Damien Robert aan Alain Mathot deze vraag: “Hoe kunt u zo’n diefstal van overheidsgeld voor uw persoonlijk profijt verantwoorden terwijl men de mensen overal vraagt de broeksriem nog wat aan te spannen?” Een antwoord kwam er niet echt. Mathot wist alleen te zeggen dat hij met zijn mandaten in deze elektriciteitsintercommunales als bestuurder 2.600 euro netto per maand extra verdiende ...

Investeren in wapens?

“Hoe kunt u geld van de belastingbetaler en van onze intercommunales investeren in bedrijven die de mensenrechten aan hun laars lappen, kinderarbeid toepassen, beschuldigd worden van slavernij en chemische wapens fabriceren?” Het antwoord op die vraag was ... een echte knaller. “Dat wist ik niet. De bankiers beheerden het geld van Publipart. Als je investeert in een fonds, dan weet je nooit in welke onderneming dat wordt belegd.” Damien Robert diende hem van repliek: “De manier waarop u ons geld beheert, is ronduit onverantwoord. Het is niet waar dat er geen controle is op wat de bankiers doen. Ten eerste hebt u er zelf voor gekozen om overheidsgeld te investeren in beleggingsfondsen en dat is al onverantwoord. Bovendien, als u in een of ander fonds wil gaan investeren, kunt u uiteraard met uw bankier nagaan welke bedrijven in dat fonds zitten en die volgen.” Alain Mathot antwoordde daarop dat zijn zoon 1.000 euro had geïnvesteerd in een beleggingsfonds en dat dit hem nooit verhinderd had te slapen … Maar dat geld is van Alain Mathot junior en dat is niet het geld van de inwoners van Seraing, aldus nog de PVDA.

Wie zijn die interims van Publilec?

Derde vraag van de PVDA-fractievoorzitter: “Er zijn bij Publilec 1,9 FTE-werkkrachten aan het werk. De pers onthulde dat de intercommunale daarbovenop 4 interims heeft aangeworven die vet betaald werden, want ze kregen elk 8.500 euro bruto per maand. Wie zijn die mensen en waarvoor ontvangen zij dit bedrag?” Eerst zei Mathot dat hij dat niet wist. Daarop wendde Damien Robert zich tot de voorzitter van Publilec, toevallig de schepen van Sport Eric Vanbrabant (PS) die tot nu toe in alle talen had gezwegen. Daarop riep Alain Mathot hem toe: “Dat moeten consultants geweest zijn, zoals die van Mc Kinsey. Het gaat in totaal om 1.700.000 euro, dat is niet zo verschrikkelijk veel voor zo’n consultants. Je moet toch echte deskundige mensen om advies vragen.” Damien Robert was duidelijk niet tevreden met deze uitleg en kaatste de bal terug: “Volgens mij klopt dat niet. Want jaar na jaar vinden we datzelfde schema in de rekeningen terug. Vier mensen ontvangen precies hetzelfde bedrag. Het gaat er dus niet om dat je een expert een keer om advies hebt gevraagd. Het gaat om een terugkerend bedrag, een loon dat elke maand betaald wordt. Wie zijn die mensen?” “Uw vraag is veel te precies, we kunnen daar niet op antwoorden”, verweerde de burgemeester zich tegen de PVDA. Omdat de voorzitter van die maatschappij, Eric Vanbrabant, vlak voor hem zat, richtte Damien Robert zich nogmaals tot hem: “Wie zijn die mensen? U bent de voorzitter, dat zijn praktisch de enige mensen die u sinds jaren in deze intercommunale heeft in dienst genomen, u moet daar toch weet van hebben...” Stilte. En dan deze dooddoener: “U moet die vraag maar schriftelijk stellen …”

Verplicht om te liberaliseren?

Ten slotte probeerde de burgemeester in het lang en in het breed uit te leggen dat de liberalisering de intercommunales had veranderd en dat de overheid wel met de privé moest samenwerken om aan de nieuwe situatie het hoofd te bieden. Deze uitleg was voor de PVDA opnieuw te kort door de bocht: het is iets te gemakkelijk om de fout bij de liberalisering te leggen omdat zijzelf in de Waalse gewestregering die liberalisering hebben goedgekeurd. Groot protest bij de PS die riep dat de tekst van dat decreet over de liberalisering van de energie was opgemaakt door een volksvertegenwoordiger van Ecolo. Simpele repliek van de PVDA-woordvoerder: “Dat klopt, maar jullie hebben het wel goedgekeurd.” “We moesten wel”, zo probeerde Alain Onkelinx, naast gemeenteraadslid ook Waals volksvertegenwoordiger voor de PS, zich er nog uit te praten. “Neen, u was daar niet toe verplicht”, antwoordde Damien Robert. “U hebt deze dreiging gewoon voor goed aangenomen en u hebt gehandeld zoals alle anderen. U hebt zelf de koord aanvaard die ze u rond de nek hebben gelegd. Dat is het verschil tussen u en ons: wij zullen zoiets nooit aanvaarden want door dat te doen, zet je onze intercommunales ertoe aan om haaien te worden om te vermijden dat ze door andere haaien worden opgeslokt. Overal waar de liberalisering de kop op heeft gestoken, heeft dit voor een reeks rampzalige gevolgen meegebracht: hogere prijzen, lagere kwaliteit van de dienstverlening en privatisering van diensten. Daar bent u voor verantwoordelijk.” Deze discussie is duidelijk nog niet afgesloten. Nog (veel te) veel vragen blijven onbeantwoord ...

 

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Wat een klucht! Denken onze overheden , (op federaal of gemeentelijk vlak,Waals, Vlaams óf Brussels,maakt niet uit!) ,nu écht dat de bevolking achterlijk is en dit blíjft slikken?IL EST SCANDALEUX !
Bravo voor de plaatselijke afdeling van Ptb-Pvda!! Blijven graven, de onderste steen MOET boven komen. Indien wij erin slagen om AL deze wantoestanden van het establishment uit te roeien, zal het juk dat opgelegd wordt aan het gepeupel, het plebs, de verworpenen der aarde, het restafval van de vorige eeuw, reeds een weinig verlicht worden. Wij praten dan nog niet over de grote kanonnen (o.a. de miljonairstaks) die nog in stelling moeten gebracht worden. Het zal niet gemakkelijk zijn om dit te verwezenlijken maar hoop doet leven!! Proficiat!