1 op de 2 Belgen eenzaam, PVDA legt actieplan voor

Het Nationaal Geluksonderzoek, uitgevoerd op initiatief van levensverzekeraar NN en UGent, waarvan de resultaten deze ochtend aan de pers werden voorgesteld, brengt straffe feiten aan het licht. Meer dan de helft (54,5%) van de jonge Belgen voelt zich eenzaam. Die vaststelling is een wake-up call dat er iets grondig mis is met onze samenleving.

Bijna de helft van de Belgen (46%) voelt zich vandaag eenzaam. Vooral bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is eenzaamheid een probleem. Meer dan de helft van de jonge Belgen (54,5%) voelt zich eenzaam. En dat is problematisch, want eenzaamheid verviervoudigt onze kans om ongelukkig te zijn.

Volgens Lieven Annemans, gelukseconoom UGent, vragen deze cijfers om actie: “Voor veel Belgen is eenzaamheid een harde realiteit. Als bijna de helft van de Belgen zich eenzaam voelt, dan is het de plicht van de maatschappij om hier iets aan te doen.”

Eenzaamheid is voor de PVDA een gevolg van een veelheid aan factoren: te weinig inkomen om rond te komen, een tekort aan sociale contacten, een wankele gezondheid, te weinig autonomie in het leven, een slechte woning, het ontbreken van een job, het ervaren van racisme of discriminatie ... Armoede en sociale uitsluiting maken eenzaam.

Een eerste en cruciale maatregel is dan ook het optrekken van uitkeringen, pensioenen en laagste lonen tot boven de armoedegrens. Daarnaast is ook een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg van groot belang. De PVDA pleit dan ook voor een veralgemening van wijkgezondheidscentra, waar iedereen zonder geld naar de huisarts kan gaan, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.

Maar dergelijke maatregelen zijn onvoldoende om de strijd met de eenzaamheid te winnen. De mens is een sociaal wezen. Wie strijd tegen eenzaamheid zegt, zegt ontmoetingen stimuleren. Samen zijn maakt ons gelukkig. “Minstens maandelijks voor anderen zorgen en vrijwilligerswerk doen, verhoogt onze kans op gelukkig zijn rechtstreeks met 44%”, blijkt uit de studie. Ontmoetingen, iets voor elkaar betekenen, samen ergens voor gaan: het maakt mensen tot wie ze zijn. Maar in een samenleving waar cijfers en centen centraal staan, waar het principe ‘ieder voor zich en de markt voor ons allen’ gepredikt wordt, waar de mens wordt afgerekend op zijn economische waarde, hoeft het niet te verbazen dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen.

Het is tijd om het roer om te gooien. Eenzaamheid is een epidemie die nu bijna de helft van alle Belgen treft. We moeten nu in actie schieten om te zorgen dat iedereen haar of zijn plaats in onze samenleving kan vinden. Professor Annemans stelt terecht: “Investeer in sociale en culturele activiteiten waar mensen kunnen samen komen en moedig vrijwilligerswerk aan. We zien vandaag al te vaak dat investeren in dergelijke activiteiten in vraag wordt gesteld. Dat is geen goede zaak voor ons nationaal geluk.”

Daarnaast leert het Nationaal Geluksonderzoek ons dat nog drie andere aspecten ons gelukkiger kunnen maken: autonomie, betrokkenheid en competentie. Daarvoor is onder andere een grondige hervorming van de arbeidsmarkt nodig. Interimcontracten, een hoge werkdruk, monotone arbeid die onze competenties niet aanspreekt, ontslag, een gebrek aan autonomie, werkloosheid … Ze hebben een negatief effect op ons geluksgevoel. Sterker nog, het maakt ziek. In plaats van onzekerheid en flexibiliteit, moet een vast en kwaliteitsvol werk de norm worden. En we moeten nadenken over arbeidsherverdeling.

De PVDA wil een samenleving waar het welzijn van de burgers centraal staat. Een samenleving op mensenmaat en niet op centenmaat. Daarom lanceert de PVDA vandaag een actieplan tegen eenzaamheid en armoede. U vindt de krachtlijnen daarvan hieronder.

Actieplan van de PVDA tegen eenzaamheid en armoede

Strijd tegen armoede

 • Het optrekken van alle uitkeringen, pensioenen en laagste lonen tot boven de Europese armoedegrens.
 • Het wegwerken van de sociale uitsluiting op vlak van onderwijs, werk, gezondheid, wonen, sport en cultuur.
 • We richten wijkhuizen op in elke wijk, met maximaal 10.000 inwoners per wijkhuis.
 • Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk.

Gezondheidszorg

 • We gaan voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je zonder geld naar de huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.
 • Voor alle specialisten schaffen we de ereloonsupplementen af. We voeren verplichte conventionering in, zodat de artsen zich houden aan de afgesproken tarieven.
 • We beperken de grote bedragen die patiënten moeten voorleggen voor consultaties en onderzoeken. Met een derdebetalerssysteem laten we het ziekenhuis de betaling van artsen rechtstreeks met de ziekenfondsen regelen.

Werk

 • Een grondige hervorming van de arbeidsmarkt dringt zich op in samenspraak met de sociale partners. Een vast en werkbaar werk moet de norm worden, met een degelijk inkomen.

Mobiliteit

 • We maken het openbaar vervoer kosteloos. Zo wordt de drempel om je te verplaatsen lager.

Diversiteit

 • We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. Daar kunnen buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.
 • Wij stellen een jaarlijks actieplan op om racisme te bestrijden. De proactieve praktijktesten waarmee discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument.

Veiligheid

 • We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.

Sport

 • We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.

Jeugd

 • Er is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. Zo willen we de wachtlijsten om kinderen en jongeren in een jeugdbeweging in te schrijven wegwerken.
 • De jeugddiensten stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar de jongeren zijn. Een vindplaatsgericht gratis aanbod waar geen inschrijving voor nodig is.
 • Sporten en dansen moeten toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.

Senioren

 • We investeren in dienstencentra waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.
 • We voorzien voldoende bus- en tramlijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand.
 • Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.

Labels

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

We zijn hier in Aalst nu al een hele tijd bezig rond het thema armoede en wonen ivm de komende gemeenteraadsverkiezingen (o.a memorandum lokale verkiezingen Aalst met aanbevelingen voor een sociaal lokaal beleid en een woonnota over een kwaliteitsvolle enbetaalbare huisvestingvoor kwetsbare medeburgers in Aalst. Ontstaan uit onze vierdewereldgroep aalst mensen voor mensen en stop de armoede, ism en ondertekenaars van 21 andere verenigingen zoals oa steunpunt welzyn, daenshuis, Aalst mixt vzw 't Nest , orbit thuis in de wereld diversiteit en migratie, parol, hart boven hard,welzijnszorg samen tegen armoede,huurdersbond o-vl,vluchtelingen platform regio Dender,femma aalst,jebron,vredeshuis aalst,beweging.net midden vlaanderen, atrejoe, kinderverblijf mezennestje, vonk aalst, masereelfonds, samenlevingsopbouw o-vl, abvvv regionale raad aalst, acv ovl, aclvb. Wat voor velen vanzelfsprekend is, is dat niet als je in armoede leeft: een huis om in te leven,verwarming en electriciteit, de kans om te studeren, naar de dokter te kunnen gaan als je ziek bent. De manier waarop onze samenleving georganiseerd is brengt armoede met zich mee. Zo bv halen kinderen uit de laagste sociale klasse minder diploma's, overleven mensen in armoede gemiddeld meer mensen veel vroeger , is er een structureel tekort aan betaalbare huisvesting. Armoedebestrijding vraagt dus fundamentele ingrepen en investeringen op lange termijn ook op vlak van lokaalbeleid!.
Zoek naar Mensen die graag muziek maken en spontaan. een instrument kunnen bespelen . Ik ken dat gevoel . ook tezamen zingen . het maakt de eenzaamheid minder. Ik begin jullie partij te mogen.
Geachte , in uw bericht wordt eenzaamheid correct gelinkt aan financiele mogelijkheden , beperkingen .. Uw voorstel is de nagel op de kop en zou een grote vooruitgang en concrete hulp betekenen voor vele mensen . Vooral op vlak van gezondheidszorg , wettelijke conventionering van de tarieven voor artsen en specialisten ,optrekken van de pensioenen , werk maken van werkbaar werk voor iedereen .. ook voor mensen die uitgevallen zijn tgv ziekte .. een zorgzaam klimaat voor ons .. landgenoten .. die naast de andere vele hulpbehoevenden ook tgv "pech" hulp en ondersteunings - en toekomstmogelijkheden nodig hebben .Vooral voor de jongeren ook , dat ze kansen krijgen op de arbeidsmarkt . Onze maatschappij eist zovéél .. wat met de achterblijvers .. zij die niet over de gevraagde , ge-eiste capaciteiten beschikken.. wat met de hoge lonen van de hoogste rang en wat met de lonen zij die op de vloer werken ??? Willen wij dat : een maatschappij waar weinigen , enkelen de maximum verloning krijgen en anderen zich véél moeten ontzeggen om te kunnen leven , tgv diverse redenen.. PVDA biedt een goed plan .
Prima voorstellen. Maar wel opletten dat de wijkbewoner, werknemer, werkloze, jongere, oudere enz zelf de kop van al die initiatieven kunnen nemen en houden. Boven de hoofden vanuit een bestuur leidt volgens mij tot mislukkingen en ontgoocheling. Ook voor verenigingen en jeugdbeweging is een warme uitnodiging en aanmoediging nodig, loop ze niet voor de voeten, doe het niet in hun plaats, maar moedig ze aan om bondgenoten te zijn. In hun werking zijn ze dat dikwijls al.
Zeer goede samenvatting van de problemen, en ook goede ideeën om ze te bestrijden! Eenzaamheid is echt een heel groot probleem, in alle leeftijdsgroepen denk ik, en de digitalisering vergemakkelijkt aan één kant wel het contact met anderen, maar anderzijds is een face-to-face-contact toch nog altijd veel persoonlijker! Ik denk dat veel eenzame mensen héél gelukkig zouden zijn als ze maar eens met elkaar of met anderen in contact konden komen! Het lijkt me niet onmogelijk dat er bv heel wat oudere mensen, of jongere mensen die om één of andere reden niet werken, best graag eens de kleine kinderen van de werkende buren zouden willen opvangen na school, maar als ze elkaar niet kennen kunnen ze dat natuurlijk ook nooit regelen!
Dat is allemaal mooi en lovenswaardig en ik zie de absolute meerwaarde hiervan in. Ik mis alleen het hoofdstuk "hoe betaal je dat en hoe hou je dat efficiënt en dus ook rendabel. Ik ben overtuigd dat dit kan en rendabel is wanneer goed uitgedacht. Je moet alleen iedereen overtuigen van dit verhaal.
alleen zijn is echt niet leuk heb er al jaren er last van , een lage inkomen slechte woning en gezondheids problemen maken het er niet beter op , ik zou niet durven spreken van samenleving waarin we leven het is puur uitpersing maatschappij waar we in zitten (leven)
Vroeger toen wij jong waren zaten de mensen nog samen buiten te praten tegen elkaar,nu lopen ze elkaar voorbij want hun G.S.M is belangrijk geworden wij konden toen onze telefoon niet meenemen want de kabel was te kort ok vooruitgang moet er zijn maar niet de koste van de mensen en dit is nu wat er gebeurt,als je nu een goede dag zegt tegen iemand moet je geluk hebben als er iemand iets terug zegt,we gaan naar een maatschappij waar het ieder voor zich is,mensen die ziek vallen komen in een isolement terecht familie laten hun vallen en ook vrienden komen minder en zeker als je langdurig ziek bent ,ook mensen die werkloos worden horen er niet meer bij zolang als alles goed gaat komt iedereen op bezoek maar als het verkeerd gaat dat blijven er nog een handvol vrienden over,en dan hoor je dat er veel mensen zelfmoord plegen en niet alleen ouderen maar ook jongeren,maar niemand die daar echt naar omkijkt,zelfs mensen die sterven in eenzaamheid en maanden later pas worden ontdekt hoe erg is dat niet,niet alleen als mens kunnen we daar iets aan doen maar ook de gemeentebesturen en onze regering kunnen iets doen,maar ze gebruiken het liever als verkiezingspropaganda met de boodschap dat ze er nu iets gaan aan doen maar als de verkiezingen voorbij zijn weten ze weer van niks.Partijen die het dan wel willen doen worden als populisten beschouwd het zijn die zo genaamde populisten die er wel alles aan doen om het in het nieuws te brengen om er aandacht aan te geven het is aan ons om te kiezen voor een maatschappij die leefbaar is voor iedereen waar eenzame mensen worden gesteund,waar langdurige werkloze aan een job worden geholpen,en niet een maatschappij waar alles wordt beloofd maar er daadwerkelijk niks wordt gedaan waar alleen macht en rijkdom telt en dan pas de mens.Is dit een utopie soms vrees ik er voor maar ik heb nog een beetje hoop
Eenzaamheid kan snel komen. Door gezondheidsproblemen ben ik meestal aan huis gekluisterd, en financieel is er ook niet veel ruimte. Digitalisering kan zowel problemen veroorzaken als oplossingen bieden. Vaak is er een achterliggende reden van eenzaamheid en dankzij internet kan je mensen samenbrengen. Het heeft te maken met de ingesteldheid, als verschillende mensen hun situatie willen veranderen kan dit. Via een website zou je mensen in u buurt kunnen zoeken en contacten leggen, deze manier is vaak het makkelijkst, toegankelijk en kost niet veel geld. Je hebt enkel een overheid nodig die zo'n campagne maakt, burgers informeert en een positieve boodschap geeft dat dit ok is, want schaamte kom je vaak tegen.