Financiën – Fiscaliteit – Begroting

Een effectentaks zonder effect en nepjobs voor jongeren. “Met fiscale en sociale rechtvaardigheid heeft dit zomerakkoord niks te maken”, zegt de PVDA. “Zieken, gepensioneerden en ambtenaren betalen de rekening voor de verlaging van de vennootschapsbelasting.”

Raoul Hedebouw (PVDA-volksvertgenwoordiger): "Waarom blijft de N-VA weigeren het geld daar te halen waar het zit en wilt u alleen het geld bij jongeren en de sociale zekerheid zoeken? Kunt u daarvoor een uitleg geven?

De regering beweert dat ze het kapitaal doet bijdragen aan de begroting 2017. In werkelijkheid is er maar een maatregel die gericht is op grote vermogens, en die brengt 31 miljoen euro op. Goed voor 1,1% van de totale begrotingsinspanning van 2,944 miljard. 

Raoul Hedebouw (PVDA) over de begroting 2017: “In plaats van de zieken, de lonen en de pensioenen aan te pakken, moeten de grote vermogens worden aangepakt. Niet morgen, niet overmorgen, maar vandaag.”

Het dossier van de PVDA over de top 50 van de grootste fiscale kortingen waarvan de multinationals in België profiteren is de patroonsorganisatie VBO  en de KBC bank, die de lijst aanvoert, niet bevallen. Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger en fiscaal expert van de PVDA, antwoordt.

De taxshift straft iedereen die werkt, maar de laagste inkomens het hardst: zij worden twee maal getroffen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Van Overtveldt op een vraag van volksvertegenwoordiger Marco Van Hees (PVDA).

Elke dag komen nieuwe feiten aan het licht over de Panama Papers, maar tot op heden is er nog geen parlementaire onderzoekscommissie opgericht. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees had in de Kamercommissie Financiën op 12 april hevige kritiek op de manier waarop de fiscale fraudeurs door de regering in  de watten worden gelegd.

Deze regering heeft het gemunt op de hardwerkende Belg. N-VA, Open Vld, CD&V en MR willen mensen laten werken tot hun 67, terwijl dat in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Nu willen ze ook de arbeidstijd aanpakken en 45-urenweken en 9-urendagen toelaten. Dat noemen ze ‘modernisering’. Niets is minder waar. Het is een oud recept dat ons terugkatapulteert in de tijd. Terwijl tienduizenden jongeren geen werk vinden, wordt de druk op de werkenden almaar verhoogd.

De Panama Papers tonen aan dat er een radicalisering van een financiële toplaag in de samenleving bezig is, schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'Het wordt tijd dat het pamperen of vergoelijken van dit soort fiscaal extremisme stopt en dat er echt een zerotolerantie wordt ingevoerd tegen de lobby die miljarden onbelast geld uit ons land versluist.'