Maartje De Vries

 

Het is een trieste werkelijkheid. Elke vrouw wordt in haar leven geconfronteerd met een of andere vorm van seksueel geweld en seksisme.

De Vrouwenraad lanceerde samen met de Gezinsbond een petitie om het wettelijk geboorteverlof voor vaders en meemoeders te verdubbelen. Nu is dat tien dagen, de eis is om er twintig dagen van te maken.

Mogen centra voor gezinsplanning de morning-afterpil uitdelen aan vrouwen? Als het van minister van Volksgezondheid Maggie De Block afhangt niet. De PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne steunen de centra voor gezinsplanning in hun verzet. En in hun keuze om ondanks deze beperkingen de noodpil te blijven uitdelen.

Het eindrapport van het Zweedse experiment met de dertigurenweek ligt in onze handen. Nu we alle cijfers op een rij hebben, wordt het enorme potentieel van collectieve arbeidsduurvermindering nogmaals bevestigd. Het proefproject in rusthuis Svartedalen verbeterde de gezondheid van het personeel, de werkomstandigheden en de levenskwaliteit van zowel de verplegers als de rusthuisbewoners.

Is de zesurendag van Svartedalen een flop of niet? Onbetaalbaar en onrealistisch of een streefdoel voor een betere maatschappij? Het kostenplaatje lijkt hoog, het batenplaatje ook. Dus de ultieme vraag is, waar willen wij als samenleving in investeren?

Op 2 en 3 maart organiseerde GUE, de Europese fractie van de partijen links van de sociaaldemocratie, een conferentie rond vrouwenrechten. Marianne, vrouwenbeweging van de PVDA, was erbij.

In het jaar 2016 moeten we vaststellen dat vrouwen nog steeds 20% minder verdienen dan mannen. Een belangrijke factor hierin is het feit dat vrouwen veel vaker deeltijds werken. In de meeste gevallen is dat geen vrijwillige keuze. Een ambitieuze maatregel dringt zich op.

Dinsdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Op deze jaarlijkse herdenking van de strijd die vrouwen leverden voor gelijke lonen, de 8-urendag, stemrecht en veel meer, organiseert Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA, een flashmob in Brussel. Maar dat is niet het enige dat er gebeurt. Hier vindt U een overzicht van de activiteiten rond vrouwenrechten dit weekend en op 8 maart.

Op 4 juni voerde het ABVV actie in Brussel. Met het thema “vrouwen in de vuurlijn” hekelt de vakbond het regeringsbeleid en de negatieve gevolgen ervan voor vrouwen. Tegelijk eist het ABVV maatregelen die zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privé, én een sterke sociale zekerheid en een rechtvaardige fiscaliteit voor vrouwen. De PVDA en haar vrouwenorganisatie Marianne steunen deze actie en waren op de afspraak.

Biedt een stevige arbeidsduurvermindering nu wel of geen uitweg uit de dagelijkse ratrace? Een artikel van maandag in De Morgen stelt heel wat vragen bij de economische haalbaarheid. Zou een 30-urenweek kunnen bijdragen tot het weer in balans brengen van werk en vrije tijd?

Pagina's