Online redactie

 
 

Op 23 maart interpelleerde volksvertegewoordiger voor de PVDA Raoul Hedebouw in de Kamer Charles Michel over de uitspraken van Theo Francken. Die laatste verwaardigde zich zelfs niet aanwezig te zijn.

“Blijf er weg”, twitterde Theo Francken, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aan AZG over hun reddingsoperaties in de Middellandse Zee. “Wat een walgelijke opmerking”, reageert David Pestieau, vicevoorzitter van de PVDA.

Marco Van Hees (PVDA): “Mijnheer de eerste minister, U bent uitgenodigd op een bijeenkomst van vroegere collaborateurs waar over het einde van België wordt gediscuteerd. Zou u ingaan op die uitnodiging? Ja of neen? Wat is het juiste antwoord?

Na meer dan tien jaar strijd, actie en druk van verschillende actiegroepen voor de leefbaarheid in Antwerpen en voor een vlotte mobiliteit rond Antwerpen is er vandaag eindelijk een compromis uit de bus gekomen. Het ‘Toekomstverbond’, zoals het compromis wordt genoemd, bestaat uit een radicaal haventracé enerzijds, en een Oosterweel-light anderzijds.

“Een beetje ons best doen volstaat niet”, zegt Raoul Hedebouw. Niet wanneer het gaat om mensen met een beperking die omwille van informaticaproblemen bij de overheid in de kou blijven staan.

Het eerste wat Zuhal Demir (N-VA) deed als kersvers staatssecretaris was uithalen naar Unia. En dat met een pak onwaarheden. Vanwaar die aanval?

Onze energiefactuur behoort tot de duurste van Europa, meer dan 1000 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. De onrechtvaardige Turteltaks speelt daar een belangrijke rol in.

Dinsdag 7 maart gaat in het federaal parlement de werkgroep politieke vernieuwing van start. Na de schandalen over de rijkelijke vergoedingen bij intercommunales en bij adviesorganen van Telenet moet de werkgroep zich buigen over het functioneren van politici. De PVDA pleit voor een grondige aanpak van de politieke graaicultuur.

Het eerste collectief ontslag na de hervorming van de gehandicaptenzorg van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is een feit. De vzw ADO Icarus in Hasselt dankt 51 mensen af. Op een totaal van 271 werknemers. Dat is bijna één op de vijf werknemers. "Op een ogenblik dat er 14.000 mensen met een beperking op een wachtlijst staan, zal het aantal opvangplaatsen nog verder verminderen", hekelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Limburg.

De vieze potjes van de graaiers gaan de laatste weken meer en meer open. Politici die zich schaamteloos verrijken in allerlei schimmige, ondemocratische constructies. Draaideuren tussen politiek en bedrijfsleven. De elite graait, grabbelt en grijpt als nooit tevoren. De PVDA blijft de zaak uitspitten.

Pagina's