Stakingsrecht

Volvo moet het stakingsrecht respecteren. De PVDA eist de re-integratie van de zestien arbeiders die op staande voet ontslagen zijn na een spontane stakingsactie bij Volvo Car Gent. 

Op 19 mei keurde de regering een wetsontwerp goed over de invoering van een minimumdienstverlening bij het spoor. Officieel berust die wet op mooie principes - het recht op mobiliteit en vrijheid van verkeer - maar voor de sociale verworvenheden betekent ze een terugkeer naar de 19de eeuw. Alle vakbondsrechten voor werknemers komen immers op de helling te staan. Jan Buelens, advocaat sociaal recht, legt uit waarom.

Waren de acties van de luchtverkeersleiders deze week te begrijpen? Peter Mertens (voorzitter PVDA), Ilse Dielen (ACV), Annick De Ridder (N-VA) en Marc Lambotte (Agoria) debatteren erover in Wakker Op Zondag. Niet verrassend pleiten De Ridder en Lambotte voor rechtspersoonlijkheid voor vakbonden en voor inperken van het stakingsrecht. Mertens merkt op dat het niet toevallig is dat telkens wanneer de regering harde maatregelen neemt, die trouwens in geen enkel kiesprogramma stonden, het stakingsmiddel ter discussie wordt gesteld. (Beelden ATV)

Een betreurenswaardig incident bij een wegblokkade door syndicalisten, wordt nu door de regeringspartijen als excuus gebruikt om af te rekenen met de vakbonden. Van “recht op werk” tot “omkadering van het stakingsrecht”, via minimumdienstverlening, rechtspersoonlijkheid voor vakbonden en de vakbondstaks, worden de elementaire democratische rechten ter discussie gesteld.

UNIZO-voorzitter Van Eetvelt is kwaad op de ACOD, de socialistische vakbond van de openbare diensten, omdat die op 22 april gaat staken. "Deze keer is de maat vol. Ze schaden de bedrijven. Dit is een gijzeling van de economie, en dat aanvaard ik niet. Nu krijgen ze met mij te doen", reageerde Van Eetvelt[1]. Vandaag voeren de werkgevers hun campagne tegen stakingen nog op.

Acties tegen de indexsprong: "mag niet!" riep Egbert Lachaert van Open Vld vorige donderdag in het parlement. Hij zal het drie keer herhalen. Voor N-VA-parlementair Zuhal Demir mag er twee jaar lang geen enkele sociale actie meer gevoerd worden. De meest rechtse partijen in de regering Michel - De Wever waren bijzonder geënerveerd. Minister van Werk Kris Peeters probeerde de gemoederen te bedaren door te zeggen dat de vakbonden misschien nog wel acties zouden doen maar geen stakingen. 

De rechtse regering in opbouw geeft opnieuw te kennen dat ze de factuur van de crisis wil doorschuiven naar de werkende mensen. Bovendien, zo bleek de voorbije dagen, probeert ze het sociaal verzet tegen haar rechtse maatregelen te ontwapenen door het stakingsrecht in te perken.