Infoavond

De voorbije paasvakantie gingen we met elf Limburgers op rondreis door Cuba. We spraken met vakbondsmensen, journalisten, ziekenhuispersoneel, landbouwers, ....

8 juni 2016

De 20ste Horta-avond van Ademloos wordt de spannendste en belangrijkste ooit.

Programma

 

Het Antwerpse stadsbestuur wil sociale zorg, waaronder de zorg voor daklozen en verslaafden, op de markt gooien. Zo krijgen ook commerciële bedrijven de kans om deze zorg te organiseren.

 

Vrijdag 1 juli organiseert Vriendschap Zonder Grenzen een grote solidariteitsavond voor en met de vluchtelingen.

24 november 2016
 

Infoavond met

26 november 2016

Op deze infoavond laten we twee sprekers aan het woord met fascinerende verhalen recht uit Palestina. Hoe is het om vandaag op te groeien in bezet Palestina?

 

Dertig uren per week werken. Met loonbehoud. Een droom, een illusie? Of net heel goed mogelijk en zelfs noodzakelijk als we in de 21ste eeuw onze samenleving leefbaar willen houden?

We spreken erover met specialisten terzake. 

In Genk haalt één kind op vier geen diploma in het middelbaar onderwijs. Veel ouders zijn ongerust. Veel kinderen ook. 

 

De tumultueuze jaren 2016 en 2017 brachten een hele resem gebeurtenissen met zich mee, in binnen- en buitenland!

20 mei 2017
 

Heel veel mensen zijn ongerust over de aanwezigheid van het asbeststort van SVK vlakbij de stadskern. Sint-Niklaas is een van de gemeenten met het meeste asbestslachtoffers in ons land. Wat zijn de risico's van asbest?

Pagina's