Infoavond

 

Het Antwerpse stadsbestuur wil sociale zorg, waaronder de zorg voor daklozen en verslaafden, op de markt gooien. Zo krijgen ook commerciële bedrijven de kans om deze zorg te organiseren.

 

Vrijdag 1 juli organiseert Vriendschap Zonder Grenzen een grote solidariteitsavond voor en met de vluchtelingen.

24 november 2016
 

Infoavond met

 

Dertig uren per week werken. Met loonbehoud. Een droom, een illusie? Of net heel goed mogelijk en zelfs noodzakelijk als we in de 21ste eeuw onze samenleving leefbaar willen houden?

We spreken erover met specialisten terzake. 

 

De tumultueuze jaren 2016 en 2017 brachten een hele resem gebeurtenissen met zich mee, in binnen- en buitenland!

20 mei 2017
 

Heel veel mensen zijn ongerust over de aanwezigheid van het asbeststort van SVK vlakbij de stadskern. Sint-Niklaas is een van de gemeenten met het meeste asbestslachtoffers in ons land. Wat zijn de risico's van asbest?

 

Op het zomerse tweede weekend van juni trokken Lise Vandecasteele, Sarah Schmit, Koen Hostyn en Peter Mertens naar Barcelona om inspiratie op te doen bij het progressieve stadsbestuur van burgemeester Ada Colau.

 

Ze laten ons langer werken, tot 67 jaar. Tijdig op rust in goede gezondheid maken ze bijna onmogelijk. En nu wil de regering de komende maanden ons pensioen verlagen via het puntensysteem.

 

 

Met:

8 december 2017
 


Ze laten ons langer werken, tot 67 jaar. Tijdig op rust in goede gezondheid maken ze bijna onmogelijk. En nu wil de regering de komende maanden ons pensioen verlagen via het puntensysteem.

Pagina's