Dirk Van Duppen

De PVDA voert consequent actie tegen de plannen van minister van Gezondheidszorg De Block om geneesmiddelen duurder te maken en langdurig zieken te straffen. De minister is daar niet mee opgezet en spaart dan ook haar kritiek op de partij niet. Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk reageert op de recente uitlatingen van de minister in Knack.

“Augmentin, het meest voorgeschreven antibioticum, zal € 8,60 gaan kosten in plaats €3,5. De maagzuurremmer Pantoprazole wordt door meer dan een miljoen mensen gebruikt en zal €18 kosten in plaats van €9. De neusspray Flixonase, de meest gebruikte cortisonespray, zal €15,81 gaan kosten in plaats van €3,71.” Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk vertelt wat de besparingen op gezondheidszorg precies inhouden.

Een nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA brengt aan het licht hoe de regering-Michel-De Wever zieke werknemers zwaar wil straffen door hen nog zieker te maken, door het medisch geheim en patiëntenrechten te schenden, en door de zieke werknemers en hun gezinnen onder de armoededrempel te duwen.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Homans wil in Vlaanderen invoeren, wat ze destijds als OCMW-voorzitter in Antwerpen doorvoerde als aanpak tegen armoede. “Structurele maatregelen”, beweert ze. De PVDA-dokters Dirk Van Duppen, gemeenteraadslid in Antwerpen, en Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid in Antwerpen, reageren.

Ringland presenteerde vrijdag 24 april op een persconferentie in de Singel de resultaten van de studies die het dankzij crowdfunding – steun van het publiek – heeft laten uitvoeren op zijn concept. Solidair sprak hierover met Dirk Van Duppen, huisarts en PVDA-gemeenteraadslid, die heel de problematiek van het fijn stof mee op de politieke agenda heeft gezet. Dirk Van Duppen was vanaf de eerste uren betrokken bij de Antwerpse actiegroepen.

De regering laat weten dat ze 355 miljoen euro gaat besparen in de gezondheidszorg. En het is vooral de patiënt die het zal voelen, stelt PVDA-gezondheidszorgspecialist Dirk Van Duppen vast.

De Antwerpse gemeenteraad krijgt een nieuw lid, Dirk Van Duppen verhuist van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. Hij neemt de plaats in van Frank Hosteaux, die maandag ontslag nam uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen.

Biografie – data

• Dirk Van Duppen is geboren op 2 augustus 1956. Hij is al 25 jaar huisarts bij Geneeskunde voor het Volk te Deurne.

• In 2004 schreef hij het boek De Cholesteroloorlog, waarin hij de kosten van de farmaceutische industrie aanklaagt en voorstellen doet rond de invoering van het zogenaamde kiwi-model.

Europa wil dat de Vlaamse regering de bouw van de Oosterweelverbinding opneemt in de begroting. De financiering zal daardoor niet alleen door tol, maar ook via besparingen op onderwijs, op welzijn en gezondheidszorg, op sport en cultuur moeten gebeuren. De kosten worden geschat op 3,2 miljard euro, maar in werkelijkheid wordt een veelvoud verwacht. De PVDA heeft een alternatief vierstappenplan.

Een grootschalige Europese studie wijst uit dat bijna één op de tien Belgen het bezoek aan de huisarts uitstelt om financiële redenen. Qualicop (Quality, Costs and Equity in Primary Care), de eerste grootschalige studie naar kwaliteit, kost en toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg in Europa plaatst België op de twintigste plaats van de 31 onderzochte landen. “België is één van de weinige Europese landen waar het bezoek van de huisarts niet gratis is”, zegt PVDA-gezondheidszorgspecialist en huisarts Dirk Van Duppen.  “De gevolgen zijn ernstig: 8,6 procent van de Belgen stelt zijn doktersbezoek uit om financiële redenen. Daarmee scoort het rijke België slecht. Alleen de armste landen of landen met een diepgaande economische crisis zoals Griekenland, Turkije, Bulgarije of Roemenië liggen achter”.

Dirk Van Duppen, is positief over het sluismodel dat het Christelijk Ziekenfonds CM voorstelt. De PVDA-arts noemt het een verfijning van zijn kiwimodel voor openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen. Hij vindt wel dat de besparingen die het model kan opleveren terug geïnvesteerd moeten worden in de ziekteverzekering.

Pagina's