Herwig Lerouge

 

De regering maakt werk van een nieuw plan: zoveel mogelijk politietaken privatiseren en die dan toevertrouwen aan privéondernemingen zoals G4S of Securitas. Een winstgevende zaak voor die bedrijven, maar allerminst in het belang van ons aller veiligheid, zoals een dossier van de PVDA-studiedienst aantoont.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van onze kameraad Maria McGavigan op zaterdag 7 januari 2017. Maria werd 75 jaar. Ze was een militante van het sociaal verzet. Ze streed voortdurend voor gelijkheid in de diversiteit, voor internationale solidariteit en broederlijkheid. “Ik kan haar geen betere eer betonen dan haar strijd verder te zetten”, schreef een van haar kameraden.

2016 is nu definitief het jaar van de terroristische aanslagen. Vandaag is Berlijn in rouw. Gisteren was het Parijs, Brussel, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, Istanbul, Bagdad, Caïro … Wat te doen tegen dit terrorisme? Hoe kunnen we de strijd tegen IS winnen? De analyse die Herwig Lerouge deze zomer schreef is nog steeds even actueel.

N-VA voorzitter Bart De Wever stelt voor dat de burgemeester of de politie eender wie kan opsluiten, afluisteren, schaduwen, en diens e-mail lezen. Zonder dat daar een onderzoeksrechter aan te pas komt.

De uitlatingen van Vlaams minster-president Geert Bourgeois (N-VA) tonen aan dat de N-VA van de minste gelegenheid gebruikmaakt om het te hebben over splitsen. Een bewuste strategie met als doel het verzet tegen het regeringsbeleid, dat leeft in het zuiden én het noorden van het land, te verdelen.

Ibrahim El Bakraoui, de kamikaze van Zaventem, had wel degelijk gearresteerd kunnen worden voor de aanslagen van Brussel. De broers Abdeslam hadden nauwer kunnen worden gevolgd voor de aanslagen van Parijs. Dit roept grote vragen op over het hele antiterrorismebeleid van de regering.

Een jaar geleden kwamen meer dan 50.000 betogers uit heel Europa in Brussel protesteren tegen sociale dumping en tegen het besparingsbeleid van de EU. Op woensdag 24 juni deden ze dat nog eens over, want de situatie is er alleen maar op verslechterd. Zeven Europese ministers van Werk pleiten in een brief aan de Europese Commissie voor strengere regels.

De koning heeft Bart De Wever, als grootste winnaar van de verkiezingen, belast met een informatieopdracht. Maar het is lang niet zeker dat hij een regering zal kunnen vormen onder leiding van de N-VA. De partij van De Wever is niet “incontournable”. Herwig Lerouge analyseert de resultaten.

Koen Hostyn, filosoof en econoom, medewerker van de studiedienst van de PVDA en schrijver van opiniestukken in het weekblad Knack en op DeWereldMorgen, heeft een boek geschreven. Het ligt net in de boekhandel en heet “Het Vlaanderen van De Wever”.

Begin februari 2014 bezegelt de N-VA met een congres haar voorstellen onder de titel Verandering voor Vooruitgang. Herwig Lerouge van de studiedienst van de PVDA maakte een analyse en concludeert: dit is echt wel de splitsing van België.