Vrouwen

Het Europees Hof van Justitie bepaalde vorige week in een arrest dat bedrijven een hoofddoek mogen verbieden voor zichtbare functies. In een opiniestuk in Knack protesteerde een indrukwekkende reeks vrouwen- en middenveldorganisaties tegen dit arrest. Ze  willen niet dat vrouwen die een hoofddoek dragen tot de achterkamers van onze economie en maatschappij veroordeeld worden. Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA, licht het arrest toe.

Dit arrest is het zoveelste obstakel dat moslimvrouwen verhindert om op voet van gelijkheid deel te laten nemen aan het brede maatschappelijke leven schrijven Sarah Scheepers (Ella vzw) - Eva Brumagne (Femma) en een brede groep vrouwen uit het middenveld.  Ze reageren hiermee op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het dragen van een hoofdoek.

Het lijkt ongelooflijk, maar in ons land staat abortus nog altijd in het strafrecht. De PVDA wil dat veranderen. Zodat vrouwen vrij kunnen beslissen en alle medische verzorging krijgen die ze nodig hebben.

Op 8 maart is het opnieuw Internationale Vrouwendag. Heb je nog geen plannen?

De Vrouwenraad lanceert vandaag een feministische blog. PVDA-voorzitter Peter Mertens schreef dit opiniestuk. “De ongelijkheid en het machismo zitten verweven in het weefsel van deze maatschappij. We hebben als samenleving een vooruitstrevend feminisme nodig, dat vertrekt van de 99%.”

Op 2 en 3 maart organiseerde GUE, de Europese fractie van de partijen links van de sociaaldemocratie, een conferentie rond vrouwenrechten. Marianne, vrouwenbeweging van de PVDA, was erbij.

In het jaar 2016 moeten we vaststellen dat vrouwen nog steeds 20% minder verdienen dan mannen. Een belangrijke factor hierin is het feit dat vrouwen veel vaker deeltijds werken. In de meeste gevallen is dat geen vrijwillige keuze. Een ambitieuze maatregel dringt zich op.

In plaats van jojo-contracten of levenslang interimwerk moeten we een toekomstgerichte keuze maken, schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens in een opiniestuk: “Die van een 30-urenweek.” Hij waarschuwt terzijde dat vooral vrouwen slachtoffer worden van de nieuwe flexicontracten van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde zijn partij de “meest feministische” van het land. Maar in dezelfde week legt zijn partijgenoot, minister van Werk Kris Peeters, een wetsontwerp neer over deeltijdse arbeid. Michelle Heijens, zorgdeskundige en medewerkster op de studiedienst van PVDA, noemt het wetsontwerp “zeer vrouwonvriendelijk”.

“Schat, ben je vrijdag om 14 uur klaar? Kan jij dan de kinderen ophalen?” – “Ben je mal? ‘t Is pas dinsdag, ik weet niet eens of ik vrijdag moet werken”. Als het van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) afhangt, worden dit soort onzekere situaties eerder regel dan uitzondering. De minister plant immers een versoepeling van de deeltijdse arbeidscontracten. De “nulurencontracten”  komen zo alsmaar dichterbij. Voor de PVDA nogmaals een gelegenheid om de georganiseerde onzekerheid aan te klagen en te pleiten voor de invoering van de 30-urenweek.

Pagina's