Partijen

Het is nu duidelijk dat de wet op de uitbreiding van de minnelijke schikking werd goedgekeurd onder druk van de diamantsector en de Kazachse lobby.

De politieke schandalen die de afgelopen weken en maanden in de drie Gewesten van ons land voor ophef hebben gezorgd, vragen een krachtig antwoord, vindt de PVDA. Een antwoord dat het wantrouwen van de burger wegneemt. De linkse partij heeft daarom een aantal heldere en ambitieuze voorstellen. Maar de federale meerderheid doet er alles aan om niet aan de kern van de zaak te moeten raken.

Een duidelijk plan als antwoord op het getalm en de rookgordijnen van de traditionele partijen. Dat zijn de doelgerichte maatregelen die de PVDA voorstelt om de graaicultuur in de politiek aan te pakken. 

Had Zuhal Demir (N-VA) niet beter wat minder bezig geweest met Unia aan te vallen en wat meer met de problemen waar mensen met een beperking momenteel mee te kampen hebben, door een falende informatica bij de overheid? Die vraag lanceerde Raoul Hedebouw (PVDA) afgelopen donderdag 9 maart richting de staatssecretaris.

Tijdens de laatste gemeenteraad in Seraing kondigde burgemeester Alain Mathot (PS) zijn ontslag aan uit zijn mandaten bij Publipart en andere instellingen. Die leverden hem in totaal … 265.000 euro bruto per jaar op. Het moet gezegd, de plaatselijke afdeling van de PVDA hield het been stijf. Terugblik op een geanimeerde raadszitting.

De voorbije dagen kwam kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) onder vuur over zijn mandaat als adviseur bij Telenet.

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA.

“Siegfried Bracke zit zelf sinds 2016 in de Algemene Vergadering van Publilec. De vraag is waarom hij daar nooit bezwaar heeft gemaakt tegen die torenhoge vergoedingen, tegen die onethische beleggingen van Publipart. En als het gaat over graaicultuur gaat… hij is de bestbetaalde politicus van het land, hij verdient 305.130 euro per jaar, dat is meer dan Angela Merkel dus het is misschien een beetje hypocriet om nu de witte ridder te spelen in dit dossier.”

Het werd een groteske vertoning woensdagmorgen in de “Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen”. De regeringspartijen weigerden voor de vijfde keer een beslissing te nemen over de dotatie waar de PVDA recht op heeft, en dat zonder dat er enig nieuw element op tafel kwam.

“Friturist Yves schreef mij een brief: ‘Waarom moet ik elk jaar €1.300 Turteltaks betalen voor zonnepanelen die ik niet heb?’ Ik antwoordde hem: Vraag het aan Open Vld. Zij hebben die belasting ingevoerd. Als het van ons afhangt, dan valt die Turteltaks”, antwoordde PVDA-voorzitter Peter Mertens in een scherp voorzittersdebat aan Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten in Terzake.

Pagina's