Onderwijs

Leraars die eigen lesmateriaal aankopen, zwemlessen die worden geschrapt, scholen die acties opzetten voor wat extra geld ... Het zijn geen alleenstaande gevallen. De katholieke onderwijskoepel trekt dan ook aan de alarmbel over het tekort aan werkingsmiddelen in het onderwijs. De PVDA stelt voor om via de miljonairstaks zwaar te investeren in leerkrachten, middelen en scholenbouw.

“Ik geraak geregeld gefrustreerd, want ik voel me schuldig omdat ik mijn leerlingen niet de aandacht kan geven die ze verdienen.” Een leerkracht en vader vertelt over zijn enthousiasme en over de muren waar hij steeds vaker op botst. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt in verschillende kranten aan de alarmbel. "We mogen in onze samenleving gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers", vindt ze en ze roept haar partij meteen op om haar Vlaamse identiteit weer wat forser te benoemen. Maar is de sociale ongelijkheid in het onderwijs echt de schuld van de ouders met een migratieachtergrond?

Een maximumfactuur in het onderwijs is een goede stap vooruit. Maar het zorgt nog lang niet voor kosteloos onderwijs, zoals de Grondwet nochtans garandeert.

Bijna de helft van de scholieren in de hoogste vier jaren van het Antwerps secundair onderwijs is meerderjarig. Enorm veel leerlingen doen minstens één jaar over in het secundair, maakte spijbelambtenaar Najib Chakouh vorige week bekend. Waarom dubbelen leerlingen? En is zittenblijven een oplossing of een probleem voor schoolmoeheid en demotivatie?

Het beroep van leraar moet aantrekkelijker gemaakt worden. Daar is iedereen het over eens. Op 24 januari stelde minister van Onderwijs Hilde Crevits vanuit die optiek dan ook een pakket maatregelen voor. Ze wil 150 miljoen euro vinden om beginnende leerkrachten en leerkrachten aan het eind van hun loopbaan minder uren te laten presteren. Ze wil ook een vervangingspool opzetten voor beginnende leerkrachten zodat ze meer werkzekerheid hebben. Dat zijn maatregelen die we toejuichen. Waar knelt het schoentje dan? Ze wil het geld halen bij de leerkrachten zelf. Door hen gratis extra uren per week te laten presteren.

De topman van het katholiek onderwijs wil leerkrachten in de tweede en derde graad extra lesuren laten presteren. Door deze besparingsmaatregel zal een kleiner aantal leerkrachten alsmaar zwaardere taken moeten vervullen in scholen die al op hun tandvlees zitten. Hoezo het beroep aantrekkelijker maken?

“Samen studeren om samen te slagen”, dat is het motto van de collectieve blok die georganiseerd wordt door Comac, de studentenbeweging van de PVDA. Tussen kerstmis en nieuwjaar nemen op vijf verschillende locaties in totaal meer dan 250 studenten deel.

De kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen is nergens dieper dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar schoolprestaties van kinderen over de hele wereld. Onze leerlingen mogen dan wel mooie scores halen, de cijfers leren ons ook dat de sociale ongelijkheid in ons onderwijs erg groot is.

It takes a village to raise a child. Die bekende uitspraak wil Mie Branders, onderwijsspecialist van de PVDA graag meegeven aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij veroorzaakte onlangs heel wat verontwaardiging bij zowel kinderjuffen en ouders met haar uitspraak "Als ik zie dat sommige ouders het een evidentie vinden dat het zindelijk worden op school aangeleerd wordt, vind ik dat de grenzen voorbij.” Pardon, minister Crevits, kan uw regering dan misschien stoppen met bij hen te besparen?

Pagina's