Onderwijs

De topman van het katholiek onderwijs wil leerkrachten in de tweede en derde graad extra lesuren laten presteren. Door deze besparingsmaatregel zal een kleiner aantal leerkrachten alsmaar zwaardere taken moeten vervullen in scholen die al op hun tandvlees zitten. Hoezo het beroep aantrekkelijker maken?

“Samen studeren om samen te slagen”, dat is het motto van de collectieve blok die georganiseerd wordt door Comac, de studentenbeweging van de PVDA. Tussen kerstmis en nieuwjaar nemen op vijf verschillende locaties in totaal meer dan 250 studenten deel.

De kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen is nergens dieper dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar schoolprestaties van kinderen over de hele wereld. Onze leerlingen mogen dan wel mooie scores halen, de cijfers leren ons ook dat de sociale ongelijkheid in ons onderwijs erg groot is.

It takes a village to raise a child. Die bekende uitspraak wil Mie Branders, onderwijsspecialist van de PVDA graag meegeven aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij veroorzaakte onlangs heel wat verontwaardiging bij zowel kinderjuffen en ouders met haar uitspraak "Als ik zie dat sommige ouders het een evidentie vinden dat het zindelijk worden op school aangeleerd wordt, vind ik dat de grenzen voorbij.” Pardon, minister Crevits, kan uw regering dan misschien stoppen met bij hen te besparen?

Als onderwijs elitair en ongelijk wordt, betaalt de hele samenleving de prijs. Dat is de boodschap die PVDA-onderwijsspecialiste Mie Branders meegeeft bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Met 1 september voor de deur rijst voor ouders, leerkrachten én scholen opnieuw de vraag: is er genoeg geld om alles te betalen? Test-Aankoop en Gezinsbond lanceren een petitie voor gratis onderwijs. De PVDA steunt hun actie. 

Nu de Raad van State de toegangsproef voor geneeskunde heeft opgeschort, zijn we terug bij af en riskeren de RIZIV-nummers van Franstalige geneeskundestudenten opnieuw om geschrapt te worden. “Dit is de kroniek van een aangekondigde ramp,” volgens Charlie Le Paige, voorzitter van Comac, de studentenbeweging van de PVDA.

Het einde van het schooljaar is daar. Voor duizenden scholieren staat een welverdiende vakantie voor de deur. Maar ook een periode waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, zeker voor de twaalfjarigen die naar het middelbaar gaan. Onder hen Karel, 12 jaar en opgegroeid in de cité in Genk. Opinie van Jeske Linten (studiedienst PVDA) op DeWereldMorgen.be.

De Vlaamse regering heeft een onderwijshervorming uitgewerkt, maar ze mist de moed om de grote structurele ongelijkheid weg te werken. Ook een veelzijdige algemene en technische vorming blinkt uit door afwezigheid. De grote uitdagingen van ons onderwijs worden niet aangepakt.

De studenten van de Universiteit Gent zijn tevreden, en met reden. Na maanden van creatieve acties, liedjes en duizenden petities hebben ze hun bestuur doen plooien: de inschrijvingsgelden voor een groot deel van de de manama's gaan niet omhoog, zoals gepland. Nele Van Parys legt uit hoe ze dat klaarspeelden.

Pagina's