Onderwijs

Dinsdag 7 november voerde het personeel van de Centra voor Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine. Door de nieuwe pensioenwet verliezen ze tot 200 euro per maand. Later op de dag beloofde de minister een oplossing te zoeken voor de sector. Een eerste resultaat van een strijdvaardige actiemaand. 

“De volgende keer dat je hoort dat de begroting in evenwicht is, dan weet je waar ze 't geld bij elkaar hebben gescharreld.” Een verontwaardigde leerkracht Basiseducatie op Facebook. De nieuwe pensioenmaatregel van minister Bacquelaine dreigt tot 200 euro pensioen per maand af te pakken van de personeelsleden van de Basiseducatie.

“Het marktfundamentalisme vernietigt het laatste beetje eer in de samenleving: ze maken hoger onderwijs steeds duurder en vervolgens komen de free marketeers de suikerpapa’s aanprijzen om je studies te betalen. In een modern en welvarend land zou dat toch ondenkbaar moeten zijn?”, schrijft Marta Maes van PVDA-studentenbeweging Comac. 

Duizenden leerkrachten starten het schooljaar zonder een job in het onderwijs. Werkonzekerheid en korte of deeltijdse opdrachten zijn schering en inslag voor startende leerkrachten. Tegelijkertijd vallen lessen vaak weg omdat zieke leerkrachten niet kunnen vervangen worden. Om die problemen aan te pakken, pleit PVDA voor een vervangingspool van leraars.

Leraars die eigen lesmateriaal aankopen, zwemlessen die worden geschrapt, scholen die acties opzetten voor wat extra geld ... Het zijn geen alleenstaande gevallen. De katholieke onderwijskoepel trekt dan ook aan de alarmbel over het tekort aan werkingsmiddelen in het onderwijs. De PVDA stelt voor om via de miljonairstaks zwaar te investeren in leerkrachten, middelen en scholenbouw.

“Ik geraak geregeld gefrustreerd, want ik voel me schuldig omdat ik mijn leerlingen niet de aandacht kan geven die ze verdienen.” Een leerkracht en vader vertelt over zijn enthousiasme en over de muren waar hij steeds vaker op botst. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt in verschillende kranten aan de alarmbel. "We mogen in onze samenleving gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers", vindt ze en ze roept haar partij meteen op om haar Vlaamse identiteit weer wat forser te benoemen. Maar is de sociale ongelijkheid in het onderwijs echt de schuld van de ouders met een migratieachtergrond?

Een maximumfactuur in het onderwijs is een goede stap vooruit. Maar het zorgt nog lang niet voor kosteloos onderwijs, zoals de Grondwet nochtans garandeert.

Bijna de helft van de scholieren in de hoogste vier jaren van het Antwerps secundair onderwijs is meerderjarig. Enorm veel leerlingen doen minstens één jaar over in het secundair, maakte spijbelambtenaar Najib Chakouh vorige week bekend. Waarom dubbelen leerlingen? En is zittenblijven een oplossing of een probleem voor schoolmoeheid en demotivatie?

Het beroep van leraar moet aantrekkelijker gemaakt worden. Daar is iedereen het over eens. Op 24 januari stelde minister van Onderwijs Hilde Crevits vanuit die optiek dan ook een pakket maatregelen voor. Ze wil 150 miljoen euro vinden om beginnende leerkrachten en leerkrachten aan het eind van hun loopbaan minder uren te laten presteren. Ze wil ook een vervangingspool opzetten voor beginnende leerkrachten zodat ze meer werkzekerheid hebben. Dat zijn maatregelen die we toejuichen. Waar knelt het schoentje dan? Ze wil het geld halen bij de leerkrachten zelf. Door hen gratis extra uren per week te laten presteren.

Pagina's