Immigratie

Sinds vier weken trekt ze bijna dagelijks naar het Brusselse Maximiliaanpark om er de vluchtelingen mee een hart onder de riem te steken. Ze is intens fier op de enorme golf van solidariteit die er intussen op gang kwam. Maar niet helemaal tevreden, want Riet Dhont, verantwoordelijke voor de PVDA werkgroep “Vriendschap zonder grenzen”, wil deze beweging uitbreiden over heel België.

Uit “gelekte” interne documenten blijkt dat Frontex, het Europees agentschap voor de bewaking van de Europese buitengrenzen en kusten, vluchtelingen doelbewust laat verdrinken. Sinds het begin van dit jaar sterven er dagelijks zeven mensen bij hun poging de Middellandse Zee over te steken …

“Zullen mijn kinderen Belg zijn? Ik heb me die vraag nooit gesteld, omdat het antwoord mij vanzelfsprekend leek. Tot ik hoorde hoe de N-VA hen op 18-jarige leeftijd een burgerexamen wil laten afleggen”, zegt Maxime, wiens vrouw van Indiase afkomst is. Wat schuilt er achter het voorstel van de N-VA? 

Moet een land een humanitair visum uitreiken aan een persoon die wordt blootgesteld aan een risico op foltering of mensonwaardige behandelingen, of kan dat land die man of vrouw in de kou laten staan? Het Europees Hof van Justitie verklaart zich onbevoegd, onder druk van de Europese Commissie en van dertien lidstaten. De kwestie blijft daarmee onduidelijk.

Ook het hof van beroep zegt nu dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een humanitair visum moet verlenen aan een gezin uit het Syrische Aleppo. Francken liet al weten ook deze rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen. “De enige optie die hij nog biedt aan mensen in humanitaire nood, is om via mensensmokkelaars in Europa te geraken”, zegt Mieke Van den Broeck, advocate van het gezin.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag op 20 juni vraagt solidariteitsnetwerk Vriendschap Zonder Grenzen dat ons land inspanningen levert om vluchtelingen beter op te vangen, in plaats van hen te ‘ontmoedigen’ naar hier te komen.”

Nieuwkomers in ons land zullen voortaan moeten verklaren dat ze wetten, normen en waarden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw respecteren. Dat nieuwkomers integreren in onze maatschappij is vanzelfsprekend heel belangrijk. Maar draagt zo’n nieuwkomersverklaring daartoe bij? Ivo Flachet, justitiespecialist bij PVDA, reageert.

Na de gruweldaden van Antwerpse politieagenten die vluchtelingen en mensen zonder papieren met geweld afpersten, wil PVDA-voorzitter Peter Mertens volledige klaarheid. Hij roept op om mee een signaal te geven voor een stad zonder racisme en politiegeweld.

Gisteren kwam aan het licht dat vier politiemensen maandenlang zwaarwichtige criminele feiten pleegden. Vluchtelingen en mensen zonder papieren werden afgeperst en bestolen door politieagenten. De PVDA veroordeelt deze gruwelijke daden en vraagt een openbaar onafhankelijk onderzoek.

Vluchtelingen krijgen van de politie in Zeebrugge een nummer op hun hand gezet met onuitwisbare inkt. De PVDA vraagt uitleg bij deze ontoelaatbare praktijk.

Pagina's