Cultuur

In het weekend van 16 en 17 september trekt u weer massaal naar Bredene voor het solidariteitsfestival ManiFiesta. Een superdivers volksfeest, toppers om van te smullen en een heringericht terrein dat nog meer mensen nog beter kan ontvangen.  Een dubbel interview met de oude en de nieuw directeur van het festival over wat U mag verwachten.

“Wij willen spreken met één stem. Wij willen niet dat de een voor zichzelf uit de brand sleept wat de ander dan extra moet ophoesten. Wij geloven in een samenleving die alle mensen versterkt, en niet alleen de sterksten.” De denkdag van het burgerinitiatief Hart boven Hard op zaterdag 25 oktober vond plaats in een sfeer van vriendelijkheid, energie en eensgezindheid in verscheidenheid.

Op 23 oktober werd duidelijk dat de regering-Michel-De Wever drastisch wil besparen op de federale uitgaven voor cultuur. Het grootste deel van de budgetten voor cultuurbeleid mag dan wel bij de gewesten zitten, toch vallen een aantal grote instellingen nog steeds onder de bevoegdheid van het federale niveau. De subsidieverminderingen lopen op tot 30%, en dat is niet alleen een bedreiging voor kunst en cultuur zelf, maar ook voor hun maatschappelijke rol.

Het burgerinitiatief Hart boven hard kreeg na haar eerste manifestatie – de Alternatieve Septemberverklaring – meteen 10.000 ondertekenaars en meer dan 1.000 steunende organisaties achter zich. Gisteren en vandaag maakte het in verschillende cultuurhuizen een kritische doorlichting van het regeerakkoord van de federale regering. 

Het zijn cruciale dagen voor het cultuur- en verenigingsleven. Ontsteltenis en verontwaardiging alom, nu de eerste concrete besparingscijfers van minister Sven Gatz ontcijferd worden. “Dit is geen kaasschaaf meer, dit is de beenhouwerij,” zegt directeur Paul Corthouts van de koepel Overleg 
Kunstenorganisaties (oKo). Hugo Camps vult aan: “Bourgeois en de zijnen herleiden hun podiumkunsten tot slachten en uitbenen.” 
Artistiek leider Lukas De Man op Terzake: “Triest? We gaan terugvechten, wat is me dat nu!”  

Verbijstering alom, nu de cijfers bekend geraken. De Vlaamse regering “van de harde keuzes” stuurt regelrecht aan op een grote clash, met een aanval in regel tegen het verenigingsleven, tegen het onderwijs en de jeugd, de jonge gezinnen, de cultuur… Deze regering haalt de mens uit ons weg.

Spreken over kunst gaat in deze neoliberale tijden bijna niet meer zonder het te hebben over de “prijs” van kunst en cultuur. Die prijs zou namelijk “onbetaalbaar” zijn in deze crisistijden.

“Solidariteit maakt cultuur groot” is het motto van het culturele luik in het verkiezingsprogramma van de PVDA+. “We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, cultuur en kunst in de letterlijke zin van het woord populair kunnen zijn: met toegang voor allen, met deelname van allen. We willen een cultuurleven dat vrij is van de overdaad aan commerce en van de neoliberale besparingswoede,” zegt acteur Dirk Tuypens, 3de op de Kamerlijst in Antwerpen, bij de voorstelling van de cultuurvisie van de PVDA+.

Op de Antwerpse gemeenteraad van februari kwam een hele reeks belangrijke thema's aan bod. De PVDA+ fractie speelde telkens mee de eerste viool. Niet enkel het Valentijnsakkoord met de keuze voor het BAM-tracé beroert de gemoederen, ook de mannen van de vuilkar, de besparingen in het cultuurbeleid en de schorsing van duizenden jonge werkzoekenden stonden op de agenda.

Donderdag 18/12 om 10 u op de agenda in de Antwerpse provincieraad: Gaat er 2 miljoen euro subsidie naar een ‘kunstbrug’ van ID&T en Arne Quinze? In de sociale sector zwaait men met de hakbijl in alle financiering, maar zo’n prestigeprojecten mogen wel rekenen op geld? Als het van de PVDA afhangt, gaat dat mooi niet door. Lees de interventie van Kris Merckx.