Wouter Van Damme

41 jaar. Wilrijk.

Provinciaal voorzitter PVDA, districtsraadslid.

 

2e opvolger PVDA+ voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Wouter Van Damme over de waarde van een zonevreemd bos en van een kinderboerderij.

Wouter Van Damme, geboren op 29 november 1972, is PVDA-voorzitter voor de provincie Antwerpen.

In 2012 werd hij verkozen voor de districtsraad van Wilrijk.

Contacteer mij

28 februari 2015
 

Op het programma staan twee interessante sprekers om mee te discussiëren: