600.000 werklozen, waarom bruggepensioneerden dan nog langer doen werken?

Stuur een protestmail naar Kris Peeters, minister van werk in de regering Michel – De Wever.

Geachte heer Peeters,

Op 1 januari 2015 heeft u het brugpensioen fundamenteel gewijzigd: bruggepensioneerden moeten nu actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Zo niet, dan verliezen zij hun brugpensioenuitkering én de maandelijkse vergoeding van hun ex-werkgever. Deze maatregel is ondoenbaar, onlogisch, onnodig én onwettig.

Ondoenbaar. Veel oudere werknemers hebben gezondheidsproblemen. Zij kunnen gewoon niet langer werken. Wie uitgeput en opgewerkt is, heeft recht op rust. Het brugpensioen maakt dat recht concreet. Het brugpensioen schrappen, betekent het recht op pensioen schrappen voor een grote groep van mensen.

Onlogisch. Ons land telt meer dan 600.000 werklozen. We zitten met een groot overschot aan werkkrachten. Wat gaat er gebeuren wanneer ook alle bruggepensioneerden moeten zoeken naar werk? Bompa werkt zich kapot, terwijl kleinzoon hopeloos zoekt naar een job.

Onnodig. De aanvullende vergoedingen van bruggepensioneerden worden betaald door de werkgever. De bruggepensioneerden betalen daar belastingen op. Dat zijn inkomsten voor de overheid. De bruggepensioneerden krijgen ook een brugpensioen- of SWT-uitkering. Maar zij maken plaats voor jongere werklozen, die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het brugpensioen kost dan ook weinig tot niets aan de gemeenschap.

Onwettig. De regering kan niet zomaar bestaande rechten afpakken. Werknemers hebben voor hun brugpensioen gekozen in de veronderstelling van een aantal spelregels. De regering kan die spelregels niet achteraf wijzigen. Dat is pure contractbreuk.

Mijn gegevens