Nieuws

1500 mensen namen deze zondag 23 maart deel aan de mars door de straten van Brussel waar de lijst PTB•PVDA-go! voor had opgeroepen. Ze eisten een sociaal noodplan voor Brussel. De lijst PTB•PVDA-go!

Zondag 23 maart was Jos D'haese, nationaal woordvoerder van Comac en lijsttrekker voor de PVDA+ in Antwerpen, te gast op het ATV-programma 'Wakker Op Zondag' om daar in debat te gaan met o.a. minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) over de beperking van de wachtuitkeringen voor jongeren. Hierdoor verliezen 55.000 jongeren op 1 januari 2015 hun recht op een uitkering.

Alle sociale indicatoren staan in het rood in Brussel: armoede, werkloosheid, leefbaarheid, discriminatie, te hoge huurprijzen, te weinig plaatsen in de scholen, het gebrek aan tweetalig klassen voor onze kinderen,...

In Brazilië deint de zaak stilaan uit tot een mega-schandaal: het overheidsbedrijf PetroBras, dat wordt bestuurd door president Dilma Rousseff, is in de maling genomen door Transcor Astra. Dat bedrijf blijkt in handen te zijn van de miljardair Albert Frère uit Charleroi, die zijn fortuin voor een groot deel dankt aan overheidsfinanciën, vooral van België. 

“Sociale onrechtvaardigheid is ook gekleurd.” Het zijn de beginwoorden van het hoofdstuk over discriminatie in het programma van de PVDA. De strijd is actueler dan ooit, zoals blijkt uit het rapport 2012-2013 van het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR). Een rapport dat verpletterend is voor België. 21 maart, de dag tegen rassendiscriminatie, is dus de gelegenheid om de urgentie van het probleem aan te kaarten en de concrete voorstellen van de PVDA+ hierover naar voren te brengen.

Je redt het klimaat niet door propere lucht te kopen in Polen. We moeten zélf investeren in betaalbare, groene stroom, en de kosten rechtvaardig verdelen. Dat zegt Tom De Meester, PVDA-energiespecialist en lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen.

Ben Rottiers, een opvallende naam als 8ste op de Kamerlijst van de PVDA+ in Antwerpen. Bekend als acteur in de populaire tv-reeks F.C. De Kampioenen, maar eigenlijk vooral een gewone man die het hart op de juiste plaats draagt en boos wordt van onrecht.

Donderdag 20 maart om 10 uur moeten de zes artsen verschijnen voor de Zelzaatse vrederechter wegens niet-betaling van lidgeld voor de Orde van geneesheren. Het gaat over Karel Van Bever, Geert Asman, Karl Segers, Freia Van Dalem en ook  de kersvers gepensioneerden Roland Van Acker en Frans Van Acoleyen.

Christian Panier is oud-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen en vandaag nog steeds professor aan de UCL. Hij komt op bij de Europese verkiezingen voor de PVDA. Hij zal als tweede effectieve kandidaat op de lijst PTB*go! staan. In januari 2013 maakte Christian Panier al zijn PVDA-lidmaatschap bekend.

Mike De Herdt is als verruimingskandidaat lijstduwer voor het Vlaamse parlement op de Antwerpse PVDA+ lijst. Hij verdiende zijn sporen op verschillende fronten. Ook als voormalig coördinator van ABVV-jongeren. Een jong rood konijn dus. Momenteel is hij concertorganisator in de reggaescene. “Het is tijd dat er een partij komt die zegt dat het niet de eigen verantwoordelijkheid is. Als er armoede is, moet de armoede bestreden worden, niet de armen. Hetzelfde voor de werkloosheid, die moet aangepakt worden, niet de werklozen. Er moet een politieke partij in het parlement komen die alles vanuit een ander perspectief bekijkt. Nu wordt alles in het werk gesteld om de economie draaiende te houden en er wordt niet meer in functie van de mensen gekeken.” 

Pagina's