Nieuws

Op 14 maart werden in Antwerpen de eerste zes, de lijstduwer en eerste opvolger van de lijsten voor het Federaal en Vlaams parlement voorgesteld. Er werd enerzijds gekozen voor enkele vaste waarden en anderzijds voor vernieuwing. Bij die vernieuwing zitten zowel jonge kandidaten als verruimingskandidaten. 

Op vrijdag 14 maart voert het Platform Werk Wachtlijsten Weg (PWWW) actie voor het kabinet van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen. Meer dan 20.000 mensen met een handicap staan op een wachtlijst. De PVDA+ vraagt ondubbelzinnig dat de sector gefinancierd wordt vertrekkende van de behoeften. De wachtlijsten moeten worden weggewerkt.

Ze waren er bijna allemaal, de partijvoorzitters van de Vlaamse partijen, in het kopstukkendebat dat de studenten van de VRG op woensdag 12 maart in de grote Piet De Somer-aula in Leuven organiseerden. PVDA-voorzitter Peter Mertens zorgde ervoor dat in het debat ook de stem van de werkende mensen, de jongeren en al wie het moeilijk heeft in de samenleving te horen was.

Ze waren er bijna allemaal, de partijvoorzitters van de Vlaamse partijen, in het kopstukkendebat dat de studenten van de VRG op woensdag 12 maart in de grote Piet De Somer-aula in Leuven organiseerden.

Woensdag 12 maart stelde de PVDA+ haar verkiezingsprogramma voor. Iets wat in de media gretig werd opgepikt. Het programma van de PVDA+ is dan ook een verademing in tijden waarin de standpunten van de traditionele partijen nog nauwelijks van elkaar verschillen.

Koen Hostyn, filosoof en econoom, medewerker van de studiedienst van de PVDA en schrijver van opiniestukken in het weekblad Knack en op DeWereldMorgen, heeft een boek geschreven. Het ligt net in de boekhandel en heet “Het Vlaanderen van De Wever”.

Werk aan de winkel voor de politiek. Het gezamenlijk verkiezingsmemorandum van Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties die werken met kwetsbare mensen, staat vol beleidsvoorstellen voor degenen die na 25 mei de dienst gaan uitmaken. Kwaliteitsvolle jobs, rechtvaardige fiscaliteit en hogere uitkeringen, zijn de beste manier om de armoede in onze maatschappij terug te dringen.

Sinds begin 2014 verloren al meer dan 3.000 mensen hun job in collectieve ontslagen, op 1 januari 2015 verliezen 50.000 werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering, nu al zien tienduizenden anderen hun uitkering verlaagd tot onder de armoededrempel… Maandag zeiden duizenden mensen duidelijk: “Neen!”

De VRT toetst onder de noemer #Factcheck14 de beweringen van politieke partijen aan de feiten. Over de jaarlijkse top 50 van de PVDA-studiedienst van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen, moet de VRT besluiten: “Elk jaar komt de PVDA op de proppen met een top vijftig van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen. De cijfers kloppen, zo blijkt, al brengt de PVDA enkel de vennootschapsbelasting in rekening. Maar de algemene conclusie is wel correct: de huidige belastingregels benadelen kmo's en bevoordelen multinationals.” Hieronder het dossier uit 2013. Oordeel zelf.

De PVDA+ is in Antwerpen een grote informatiecampagne gestart over Oosterweel. De partij wil alle Antwerpenaren bereiken door een informatiefolder in 150.000 verschillende brievenbussen te bezorgen.

Pagina's