Nieuws

Vanaf 2015 zal elke nieuwe auto verplicht worden uitgerust met het eCall-systeem. Wagens uitgerust met het systeem zullen steeds traceerbaar zijn, via het dashboard bediend kunnen worden van reclame op maat… Dat alles onder het mom van verkeersveiligheid: het systeem zou ook automatisch (private) nooddiensten bellen.

De PVDA+ had vorig jaar 921.000 euro inkomsten, de traditionele partijen hadden datzelfde jaar tussen de 5 en de 8 miljoen inkomsten.

Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA+ en onderzoeker in sociaal recht, heeft het V-Plan van de N-VA grondig bestudeerd. “Het pensioenvoorstel van de N-VA snijdt diep in de pensioenrechten van de hardwerkende Vlaming.

Afgelopen week maakte de N-VA haar partijprogramma bekend. Koen Hostyn is auteur van het boek ‘Het Vlaanderen van De Wever’ en legt het programma op de rooster. Zijn besluit? De N-VA kiest kant voor de CEO’s en miljonairs, niet voor de hardwerkende Vlaming.

In de laatste opiniepeiling van La Libre Belgique en RTBF behaalt de PVDA+ 4,1 % in Vlaanderen, 7,2 % in Brussel en 8,1 % in Wallonië. “Het betekent ook dat de doelstellingen om in Luik, Brussel en Antwerpen een verkozene te halen zeker realistisch zijn, maar we gaan zeker nog elke stem nodig hebben”, laat Peter Mertens optekenen in een eerste reactie.

Op de lijsten van de PVDA+, PTB*PVDA-go! en PTB-go! staan 170 vakbondsmensen – Vlamingen, Walen en Brusselaars, van zowel het ABVV als het ACV. Zij hebben ervoor gekozen om de bekommernissen van de werkende mensen ook buiten hun bedrijf of hun syndicaal engagement een stem te geven. We gingen bij enkelen langs om tekst en uitleg.

Mensen die leven van een leefloon en Nederlands les volgen, kunnen hun leefloon verliezen als ze drie keer onwettig afwezig zijn in de les. Dat is onwettelijk, oordeelt de rechter nu. Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA+ klaagt de toestand al langer aan. “Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk.”

Peter Mertens en Mie Branders van de PVDA+ waren donderdagavond 10 april te gast in het één-programma Reyers Politiek, waarin de politieke partijen praten over hun ideologie. Een uitzending deze keer dus over het socialisme 2.0, maar ook een vooruitblik na 25 mei. Een samenvatting.

Minstens vijf werknemers van de MIVB zijn gestorven aan asbestkanker. Een gevolg van blootstelling aan asbest tijdens hun werk. Voor twee van hen staat het verband vast. Voor de drie anderen is de doodsoorzaak meer dan waarschijnlijk gelinkt aan deze blootstelling. Youssef Handichi, ACV-delegee, lid van de ondernemingsraad van de MIVB en 3e kandidaat op de lijst PTB*PVDA-go! en ex-werknemers en vakbondsmensen eisen dat de directie van de MIVB en de politieke verantwoordelijken dit dossier ernstig nemen.

Pagina's