Nieuws

De PVDA-Haven vernam vorige vrijdag het tragische nieuws over een ongeval waarbij havenarbeider Patrick Huijbregts het leven liet. Het ongeval deed zich voor op de autoterminal AET aan Kaai 1333 van het Verrebroekdok.

De PS en cdH kondigden op donderdag 5 juni het begin aan van onderhandelingen voor de vorming van de Waalse en de Brusselse regering (deze laatste met het FDF). Er is nog veel onzekerheid. Wat vast staat is dat men het niet meer over inhoud heeft maar des te meer over politiek stratego, het verdelen van de ministeriële posten en over het communautaire.

Op dinsdag 3 juni had PVDA-voorzitter Peter Mertens een ontmoeting met PS-voorzitter Paul Magnette en Elio Di Rupo om te praten over het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel.

Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, de twee PVDA-gekozenen in het Federaal Parlement, zullen de woordvoerders zijn van de werkende mensen van heel het land, ook al behaalde de PVDA geen gekozene in Vlaanderen. In juni maken ze samen met PVDA-voorzitter Peter Mertens een tournee door België.

De Standaard bracht op 31 mei het verhaal van allochtone politieagenten die binnen het Antwerpse politiekorps te maken krijgen met racisme. “Een hele gemeenschap heeft te maken met deze uitsluitingsmechanismen. Daar liggen wij wakker van. Dat is geen relatief probleem maar een absoluut en objectief waarneembaar probleem”, sprak Mohamed Chebaa in november vorig jaar voor de Antwerpse gemeenteraad. Hieronder zijn volledige tussenkomst over discriminatie en racisme.

Meer dan 250.000 mensen stemden op 25 mei voor de PVDA. In heel het land ging de partij sterk vooruit, en voor het eerst sinds drie decennia stuurt authentiek links twee volksvertegenwoordigers naar het federaal parlement. Het zijn drukke tijden voor voorzitter Peter Mertens en woordvoerder Raoul Hedebouw. Solidair wist hen te strikken tussen twee andere interviews door, net na het bezoek aan het Paleis en net voor informateur De Wever de PVDA ontvangt.

De koning heeft Bart De Wever, als grootste winnaar van de verkiezingen, belast met een informatieopdracht. Maar het is lang niet zeker dat hij een regering zal kunnen vormen onder leiding van de N-VA. De partij van De Wever is niet “incontournable”. Herwig Lerouge analyseert de resultaten.

Sire, er zitten opnieuw communisten in de Kamer. Of liever marxisten. Raoul Hedebouw en Marco Van Hees gaan straks de donkerrode kleuren van de PTB/PVDA verdedigen in het parlement. ‘We zullen het tegengif vormen voor de liberale vervuiling van het publieke debat.’

PVDA-voorzitter Peter Mertens werd deze namiddag ontvangen door informateur Bart De Wever. Een bijzonder politiek moment vermits het vandaag de beurt was aan de Franstalige partijen. De PVDA is echter geen Nederlandstalige noch Franstalige maar wel een nationale partij. Peter Mertens bracht Bart De Wever, die hij kent van in de Antwerpse gemeenteraad, de boodschap over van onze 250.000 kiezers.

Hieronder vind een overzicht voor alle resultaten die PVDA+ behaalde tijdens de regionale en federale verkiezingen van 25 mei 2014. De cijfers zijn gegroepeerd per kieskring en kanton. U kan dit overzicht ook downloaden in pdf formaat (zie bijlage).

Pagina's