Nieuws

De krokusvakantie is net achter de rug en de volgende vakantie staat al voor de deur voor de middelbare scholieren. Tijdens de paasvakantie organiseert Comac, de jongerenorganisatie van de PVDA, voor het eerst een Paaskamp. Het opzet: 80 jongeren uit het noorden en zuiden van het land samenbrengen om vier dagen lang te spelen, te leren en plezier te maken. We spraken met Alice Verlinden, 25 jaar en verantwoordelijke voor Comac-Scholen.

Vrouwen verdienen in België gemiddeld 21% minder dan hun mannelijke collega's. Om aan een gelijk loon te komen moeten vrouwen dus twee maanden en 18 dagen meer werken dan hun mannelijke collega's: tot 18 maart 2014 dus.

“Schaf het brugpensioen volledig af”, zo stelde Theo Francken (N-VA) onlangs op het kopstukkendebat van de Leuvense rechtenkring. De N-VA steekt haar afkeer voor het brugpensioen niet onder stoelen of banken. De linkerzijde repliceerde dat de afschaffing van het brugpensioensysteem gewoon een verhoging van het aantal niet-bruggepensioneerde werklozen met zich zal meebrengen. Francken erkende dat dit, minstens op korte termijn, wellicht zo zal zijn.

Op 14 maart werden in Antwerpen de eerste zes, de lijstduwer en eerste opvolger van de lijsten voor het Federaal en Vlaams parlement voorgesteld. Er werd enerzijds gekozen voor enkele vaste waarden en anderzijds voor vernieuwing. Bij die vernieuwing zitten zowel jonge kandidaten als verruimingskandidaten. 

Op vrijdag 14 maart voert het Platform Werk Wachtlijsten Weg (PWWW) actie voor het kabinet van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen. Meer dan 20.000 mensen met een handicap staan op een wachtlijst. De PVDA+ vraagt ondubbelzinnig dat de sector gefinancierd wordt vertrekkende van de behoeften. De wachtlijsten moeten worden weggewerkt.

Ze waren er bijna allemaal, de partijvoorzitters van de Vlaamse partijen, in het kopstukkendebat dat de studenten van de VRG op woensdag 12 maart in de grote Piet De Somer-aula in Leuven organiseerden. PVDA-voorzitter Peter Mertens zorgde ervoor dat in het debat ook de stem van de werkende mensen, de jongeren en al wie het moeilijk heeft in de samenleving te horen was.

Ze waren er bijna allemaal, de partijvoorzitters van de Vlaamse partijen, in het kopstukkendebat dat de studenten van de VRG op woensdag 12 maart in de grote Piet De Somer-aula in Leuven organiseerden.

Woensdag 12 maart stelde de PVDA+ haar verkiezingsprogramma voor. Iets wat in de media gretig werd opgepikt. Het programma van de PVDA+ is dan ook een verademing in tijden waarin de standpunten van de traditionele partijen nog nauwelijks van elkaar verschillen.

Koen Hostyn, filosoof en econoom, medewerker van de studiedienst van de PVDA en schrijver van opiniestukken in het weekblad Knack en op DeWereldMorgen, heeft een boek geschreven. Het ligt net in de boekhandel en heet “Het Vlaanderen van De Wever”.

Werk aan de winkel voor de politiek. Het gezamenlijk verkiezingsmemorandum van Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties die werken met kwetsbare mensen, staat vol beleidsvoorstellen voor degenen die na 25 mei de dienst gaan uitmaken. Kwaliteitsvolle jobs, rechtvaardige fiscaliteit en hogere uitkeringen, zijn de beste manier om de armoede in onze maatschappij terug te dringen.

Pagina's