Nieuws

De jongerenorganisaties van de vakbonden roepen op tot mobilisatie tegen het besparingsbeleid op alle niveaus (zowel federaal als gewestelijk) in ons land. Jongeren uit het noorden en het zuiden van het land nemen deel aan het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ondertekent de oproep van de vakbondsjongeren en mobiliseert voor de eerste afspraak nu vrijdag 24 oktober om 16 uur aan de Beurs in Brussel.

De begroting van de nieuwe federale regering gaat de werkende bevolking pijn doen. Zeer veel pijn. En de vermogens? Die betalen maar twee procent van de totale begrotingsinspanning (270 miljoen van de 11 miljard). Ze verdienen die bescheiden bijdrage dan nog in honderdvoud terug, in het belastingparadijs België. Voor de rijken begint het paradijs effectief hier en nu, want de regering trekt ook ten strijde tegen… de fraudebestrijding.

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid.

Koen Degroote zetelt voor de N-VA in het federale parlement en is ook N-VA burgemeester van Dentergem. Het Anti-Fascistisch Front en zijn Franstalige tegenhanger Résistances onthulden woensdag dat Koen Degroote het komend weekend, zaterdag 25 oktober, een colloquium over de Europese actualiteit van het denken van Joris Van Severen zou openen en inleiden. PVDA-voorzitter Peter Mertens reageert geschokt en wil niet dat dit soort herdenkingen geminimaliseerd wordt.

"We zijn vandaag met 7.000 om neen te zeggen tegen de rechtse maatregelen van de regering Michel-De Wever! Wij zijn hier om ons te verzetten tegen de rechtse maatregelen van de regering, die een aanval pleegt op onze rechten en onze sociale verworvenheden”, zo stak Raoul Hedebouw van wal in zijn speech na afloop van de ProtestParade.

Kersvers minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo maakte op 21 oktober bekend dat hij bijkomend 7 miljoen vrijmaakt voor de bestrijding van ebola. Maar als de nieuwe regering echt doelmatig epidemieën wil voorkomen zou ze beter het huidige regeerakkoord op minstens drie punten aanpassen.

Sinds de directie van supermarktketen Delhaize eind juni een drastisch herstructueringsplan bekend maakte waren de sociale acties niet meer uit de lucht. Na een algemene staking op 16 oktober beloofde de directie een aangepast plan voor de arbeiders. Voor het personeel komt het er nu op aan om de druk aan te houden en een intrekking van het plan voor alle personeelsleden te realiseren.

Op woensdag 22 en donderdag 23 oktober zullen de leerkrachten in het Franstalig onderwijs een werkonderbreking van een uur houden. Vooral de zware besparingsmaatregelen van de regering Michel-De Wever in verband met hun pensioen maakt hen woedend.

Ook in het noorden van het land groeit #hetsociaalverzet | Studenten en scholieren hebben vandaag massaal geprotesteerd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Met sit-ins aan de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. In Gent voerden ook scholieren actie.

Opinie van Line De Witte, woordvoerder van Comac, de jongerenbeweging van PVDA. Zij reageert op het opiniestuk van Bert Schelfhout van maandag 20 oktober in De Morgen.

Pagina's