Nieuws

PVDA-voorzitter Peter Mertens sprak in het Antwerpse Zuiderpershuis enkele honderden leden en sympathisanten toe, nadat bleek dat de PVDA haar Antwerpse zetel net niet binnenhaalde.

Als de PVDA+ er straks in slaagt om binnen te breken in het parlement, dan belooft de arbeiderspartij om er de linkse zweep op te leggen. ‘Wij gaan serieus tamtam maken als men aan de index wil raken.’

Jan-Frederik Abbeloos

Ze zijn nu al de verrassing van deze verkiezingen, de neo-communisten PVDA+. Samen met de rode kameraden van de PTB in Wallonië groeiden ze uit van complete outsider tot de schrik van de SP.A en de PS. Sommige peilingen doen zelfs hopen op minstens een zetel in de Kamer en het Vlaams Parlement. Voor de twijfelaars, waarom verdient de PVDA+ een stem?

De Vlaamse overheid moet van de rechtbank van Dendermonde opvang voorzien voor een 64-jarige vrouw met een mentale handicap. Een belangrijk precedent voor de gemeenschap van personen met een beperking, want meer dan 20.000 van hen staan op een wachtlijst voor zorg of ondersteuning.

In de aanloop naar de verkiezingen laat Radio 2 luisteraars hun vragen rechtstreeks aan politici stellen. Eric Steeman en Jeffrey Van Walle, beiden werknemers van Arcelor Mittal in Gent, zijn bezorgd over de kwestie van de pensioenleeftijd. Tom Demeester lichtte het standpunt van de PVDA+ toe.

20.000 folders verspreidde de PVDA+ alleen al bij bedrijven in de provincie Antwerpen. Sympathisanten trokken naar circa 50 bedrijven, de grote zoals Vanhool en BASF, maar ook de kleinere. Solidair ging mee naar enkele 'wissels van de wacht' aan bedrijfspoorten, als de ene ploeg de andere vervangt en er een komen en gaan is van werknemers. Hoe reageren die als een haag PVDA plussers hen verwelkomt?

PVDA+-militant Ward Coenegrachts merkt terecht op dat de mensen oververzadigd raken met al die verkiezingspropaganda. Met een folder in de bus raak je er niet meer doorheen. Wat werkt wel nog? Naar de markt trekken voor face to face gesprekken, stemmen winnen, één discussie per keer. Intensief werk, maar plezant, het contact met zoveel mensen pept op. Solidair snoof de geur op van rijp lentefruit en vers gedrukte verkiezingsfolders. De inzet is enorm, maar die PVDA plussers leken als marskramers geboren.

Toen de medewerkers van Geneeskunde Voor Het Volk een aantal patiënten wilden bedanken voor hun inzet tijdens de kiescampagne kregen ze onderstaande brief van Rob De Wilde, één van hun patiënten.  Het verlangen naar een sociale ommekeer van de briefschrijver willen we graag met jullie delen. Afspraak op 25 mei in het stemhokje.

Volgens de meest recente peiling haalt PVDA+ zondag in de kieskring Antwerpen 6,5%. Daarmee wipt de partij over de kiesdrempel en mag ze hopen op haar eerste zitje in de Kamer. Het ziet er goed uit.

‘Allez, zo vroeg en nu al mijn dag verpesten.’ Peter Mertens trekt zwaar van zijn sigaret terwijl hij de wikkel rond de pendelkrant Metro bekijkt aan het station Berchem.  Een en al N­VA­reclame. ‘Daar zou­den wij ons volledig campagnebud­get aan verschieten’, lacht een goed­ gemutste voorzitter van de PVDA.
De provinciale peilingen geven de partij vleugels. De zetel voor Mer­tens in Antwerpen is binnen handbereik, en zowel in Oost­Vlaande­ren als in Limburg strandt de arbei­derspartij op een zucht van de kies­ drempel. Na dertig jaar afwezig­ heid zetelen er straks opnieuw communisten in het parlement.
Een reportage die in De Standaard van 21.0514 vercheen.

Verwonderd dat u deze ochtend vlot Antwerpen binnen kon rijden? De Liefkenshoektunnel was tijdelijk tolvrij. Waarom tijdelijk? Omdat de Vlaamse regering doof blijft voor de oplossingen voor het fileprobleem in de stad. De PVDA+ schudde hen dan maar wakker met een toeteractie. Peter Mertens wees op de grote efficiëntiewinst bij het tolvrij maken van 'één van de meest onderbenutte tunnels van Europa'. Om van de gevaren van fijn stof nog te zwijgen. Jos D'Haese, de jongste lijsttrekker van het land, kuchte: 'Ik voel mijn levensjaren wegtikken terwijl ik hier sta. Vijf minuten politieke moed kan dit oplossen.'

Pagina's