Nieuws

Deze week raakte bekend dat de kersverse Vlaamse regering-Bourgeois I al meteen het mes wil zetten in de middelen voor hoger onderwijs. Daardoor dreigen de inschrijvingsgelden voor studenten fors de hoogte in te zullen gaan. Ondertussen zijn er al veel negatieve reacties gekomen op wat veel onderwijsexperts “een aanval op de democratisering van het onderwijs” noemen. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ziet dit als een nieuwe maatregel die de kosten van de crisis doorstuurt naar de bevolking, en pleit juist voor meer openbare middelen om kwaliteitsvol en democratisch onderwijs te garanderen.

Op 22 juli besprak het Brussels Parlement over de beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering van Open Vld, CD&V, sp.a, PS, cdH en FDF. Een stukje toneel waar de vier verkozenen van de PVDA een bijzondere rol opeisten.

“Met deze harde rechtse regering stevenen we af op een Vlaanderen op twee snelheden”, zo stelt de PVDA in een eerste reactie op het Vlaamse regeerakkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld dat woensdagnamiddag werd bekendgemaakt. De rode draad doorheen het regeerakkoord zijn een reeks forse besparingen die vooral de zwaksten in de samenleving zullen treffen.

Dinsdag 22 juli was er in het Brussels Parlement een plenaire vergadering. Op de agenda: de discussie over de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering. PVDA-parlementslid Claire Geraets vroeg aan de regering maatregelen te nemen rond een brandende kwestie die niet in het akkoord van de meerderheid staat: het Israëlisch offensief tegen Gaza.

Interpellatie van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, vrijdag 18 juli, aan het adres van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Om de Arco-spaarders te vergoeden, is er dringend nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen. Het is de bankensector die zélf moet opdraaien voor de crisis die zij veroorzaakt heeft. Dat schrijven Raoul Hedebouw en Koen Hostyn vandaag in een opiniestuk op Knack.be.

Tijdens zijn eerste debat als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers liet Raoul Hedebouw (PVDA) al onmiddellijk van zich horen. In de Commissie Financiën van donderdag 17 juli riep Hedebouw de minister van Financiën op om de verantwoordelijken voor de niet-controle op BNP Paribas, waarvan de Belgische staat nochtans hoofdaandeelhouder is, te sanctioneren. Tegelijk roept de PVDA op om werk te maken van een nieuwe openbare bank: “een ASLK van de 21ste eeuw”.

De gewezen Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker wordt vanaf 1 november de opvolger van Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. Hij kreeg daarbij de opmerkelijke steun van de groene fractie. Maar of Juncker veel zal veranderen is twijfelachtig.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) luidt de alarmbel: de huurprijzen in Brussel liggen krankzinnig hoog. Iets wat ook de Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA vaststellen. Zij stellen maatregelen voor.

Driehonderd Spaanse syndicalisten riskeren in totaal 120 jaar gevangenis. Om hen te steunen, kwamen op 9 juli duizenden werkende mensen op straat in de grote steden van het land.

Pagina's