Nieuws

Nog maar twee weken geleden werd de vraag naar een veiligheidsonderzoek naar de werkomstandigheden in de getroffen mijn verworpen door de regerende AKP-partij.

Mijn gedachten gaan uit naar de honderden mijnwerkers die onder de grond vast zitten in de mijn in het Turkse Soma. En naar de families van de 201 overleden mijnwerkers. Papa die 's morgens naar het werk gaat en niet meer terug komt. De welvaartsmakers nemen de risico's, en betalen vaak een hoge prijs. Sterkte aan alle families.”

Nicole Naert is Antwerps provincieraadslid voor de PVDA+. Haar zitpenningen, die geeft ze aan de partij. “En ik voel mij daar goed bij. Ik kan nog in de spiegel kijken en weten dat ik geen zakkenvuller ben.”

De PVDA was en is tegen de splitsing van de kinderbijslagen. Hoe dan ook moet morgen de enveloppe voor kinderbijslagen behouden blijven. Niemand mag morgen minder kinderbijslag krijgen dan vroeger. Het geld daarvoor kan komen uit de miljonairstaks.

Peter Mertens: “De slogan voor de actie van vandaag is: Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. We zien nu dat andere partijen die 20 jaar aan de macht zijn in de laatste maand voor de verkiezingen onze slogan overnemen. Maar dat volstaat niet, het mag niet bij slogans en beloftes blijven, er moeten echte regeringsdaden komen. De beste garantie om die beloftes over de houdbaarheidsdatum van 25 mei te tillen is dat PVDA+ straks verkozenen in het Parlement heeft.”

PVDA-verkozenen zetelen niet om er zelf rijk te worden. Kris Merckx leefde jarenlang als dokter voor het Volk met een gemiddeld arbeidersloon. Als Antwerps provincieraadslid voor de PVDA+ doet hij hetzelfde. Zijn inkomsten staat hij af aan de partij. Hij staat als lijstduwer (plaats 24) op de Antwerpse Kamerlijst om Peter Mertens verkozen te krijgen.

Alle peilingen laten zien dat de PS in Wallonië opnieuw de grootste partij wordt. Er is geen enkele kans dat zij het initiatief uit handen geeft aan de liberale MR. In Vlaanderen wordt de N-VA de grootste partij, en ook zij zal zich niet buiten spel laten zetten. Tien jaar al regeert de N-VA samen met de CD&V en de sp.a in de Vlaamse regering, en sinds 2012 leveren de separatisten de burgemeester in 47 steden en gemeenten (waarvan 22 keer samen met CD&V, 13 keer samen met sp.a en 11 keer samen met Groen). Van het kartel tussen CD&V en de N-VA, over de samenwerking in de Vlaamse regering tot het gezamenlijk bestuur in tal van steden en gemeenten, de traditionele partijen hebben de N-VA gevoed en groot gemaakt.

Vandaag kreeg ik honderden keren onderstaande mail met de vraag naar de concrete maatregelen die PVDA+ wil nemen voor het klimaat. Een uitstekend initiatief om het klimaat-thema op de politieke agenda te blijven zetten waar ik dan ook graag op inga. 

Het ACV nodigde de politieke partijen uit voor een debat over fiscaliteit. PVDA-voorzitter Peter Mertens kon rekenen op veel bijval uit de zaal voor de ondubbelzinnige keuze van PVDA+ voor een echte vermogensbelasting voor de superrijken.

Peter Mertens was dan niet bepaald het langst aan het woord. Blijkens het applaus wist hij het talrijke publiek wel herhaaldelijk te overtuigen. En dat met minstens twee cruciale thema's als herverdeling van de rijkdom en het Oosterweeldossier.

Pagina's