Nieuws

Deze week raakte bekend dat de kersverse Vlaamse regering-Bourgeois I al meteen het mes wil zetten in de middelen voor hoger onderwijs. Daardoor dreigen de inschrijvingsgelden voor studenten fors de hoogte in te zullen gaan.

Op 22 juli besprak het Brussels Parlement over de beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering van Open Vld, CD&V, sp.a, PS, cdH en FDF. Een stukje toneel waar de vier verkozenen van de PVDA een bijzondere rol opeisten.

“Met deze harde rechtse regering stevenen we af op een Vlaanderen op twee snelheden”, zo stelt de PVDA in een eerste reactie op het Vlaamse regeerakkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld dat woensdagnamiddag werd bekendgemaakt.

Dinsdag 22 juli was er in het Brussels Parlement een plenaire vergadering. Op de agenda: de discussie over de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering.

Interpellatie van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, vrijdag 18 juli, aan het adres van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Mijnheer de Minister,

Om de Arco-spaarders te vergoeden, is er dringend nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen.

Tijdens zijn eerste debat als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers liet Raoul Hedebouw (PVDA) al onmiddellijk van zich horen.

De gewezen Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker wordt vanaf 1 november de opvolger van Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. Hij kreeg daarbij de opmerkelijke steun van de groene fractie.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) luidt de alarmbel: de huurprijzen in Brussel liggen krankzinnig hoog. Iets wat ook de Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA vaststellen. Zij stellen maatregelen voor.

Driehonderd Spaanse syndicalisten riskeren in totaal 120 jaar gevangenis. Om hen te steunen, kwamen op 9 juli duizenden werkende mensen op straat in de grote steden van het land.

Pagina's