Nieuws

Om aan de overconsumptie en verspilling van al dat geld van onze solidaire ziekteverzekering het hoofd te bieden kunnen twee structurele hervormingen veel soelaas bieden, zegt Dirk Van Duppen, Huisarts bij Geneeskunde voor het V

Donderdag 23 oktober behandelde de Kamer het eerste amendement dat Marco Van Hees voor de PVDA indiende: hij vraagt daarmee toegang tot de begeleidingscommissies Comité P (politie) en Comité I (inlichtingendiensten).

Een donderslag bij heldere hemel in de culturele wereld. Donderdag 23 oktober werd duidelijk dat de regering-Michel-De Wever drastisch wil besparen op de federale uitgaven voor cultuur.

De regering Michel–De Wever wil de brugpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar vanaf 2015. Voor zware beroepen en lange loopbanen wordt dat 58 jaar vanaf 2015 in plaats van 56 jaar en 60 jaar vanaf 2017.

De besparingen van de regering Michel-De Wever komen hard aan bij de NMBS. De spoormannen zelf moeten niet alleen langer werken, ze zullen ook minder gaan verdienen.

Raoul Hedebouw stelde de kersverse pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) in de Kamer een “mondelinge vraag” over het plan van de nieuwe regering om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar.

De jongerenorganisaties van de vakbonden roepen op tot mobilisatie tegen het besparingsbeleid op alle niveaus (zowel federaal als gewestelijk) in ons land.

De begroting van de nieuwe federale regering gaat de werkende bevolking pijn doen. Zeer veel pijn. En de vermogens? Die betalen maar twee procent van de totale begrotingsinspanning (270 miljoen van de 11 miljard).

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid.

Koen Degroote zetelt voor de N-VA in het federale parlement en is ook N-VA burgemeester van Dentergem.

Pagina's