Nieuws

De regering lijkt op bordjesdraaiers in een circus. Ze wil steeds meer borden laten draaien met steeds minder mensen en steeds minder middelen. En dan klettert het ene bordje na het andere op de grond. Wel, het lijkt mij beter om te investeren in mensen en middelen, in plaats van verder scherven te ruimen. Opinie van Peter Mertens op Knack.be.

Het is chaos alom bij justitie. De cipiers van de gevangenissen in Brussel en Wallonië staken al vier weken en op 2 en 7 juni staken ook de rechters tegen de besparingen bij justitie. De regering neemt nu ook het pro-Deosysteem in het vizier. Het wetsontwerp tot hervorming van deze juridische bijstand wordt morgen in de Kamercommissie Justitie besproken. 

“Ik was dinsdag op de betoging, samen met 80.000 Vlamingen, Brusselaars en Walen. Jullie zouden beter ook eens komen luisteren, want de woede onder het volk is groot”, sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op 26 mei in de Kamer tot de rechtse parlementsleden.

In tegenstelling tot de framing die men in het noorden van het land wil opleggen, vuurt onze partij de sociale acties in het zuiden van het land niet aan. Integendeel. Wij werken aan de eenheid, en zijn helemaal geen voorstander van gesplitste acties.

Energieminister Tommelein wil de Turteltaks verlagen voor gezinnen die elektrisch verwarmen en 770 euro Turteltaks betalen. “Een bewijs dat actie loont”, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “Maar wij laten ons niet paaien met een troostprijs. De Turteltaks is onrechtvaardig en ongrondwettelijk en moet integraal weg.”

Van 29 juni tot en met 2 juli 2016 organiseert het VOKA onder leiding van Bart De Wever een economische missie naar Israël. De Antwerpse PVDA-gemeenteraadsleden Peter Mertens, Mohamed Chebaa en Zohra Othman starten een petitiecampagne met de vraag om de handelsmissie op te schorten. Ook op de komende Antwerpse gemeenteraad van maandag 30 mei 2016, waar de handelsmissie naar Haifa geagendeerd staat, zal de PVDA-fractie oproepen om de missie op te schorten.

Volgende maand wil Antwerps burgemeester Bart De Wever een handelsmissie leiden in Israël. De PVDA lanceert een petitieactie om deze missie te voorkomen. PVDA-voorzitter Peter Mertens verwijst daarbij naar onder meer de aanhoudende Israëlische mensenrechtenschendingen en de blokkade van Gaza.

De Vrouwenraad lanceert vandaag een feministische blog. PVDA-voorzitter Peter Mertens schreef dit opiniestuk. “De ongelijkheid en het machismo zitten verweven in het weefsel van deze maatschappij. We hebben als samenleving een vooruitstrevend feminisme nodig, dat vertrekt van de 99%.”

Woensdag 25 mei keurde de meerderheid in het Vlaams Parlement een aanpassing van het gemeentedecreet goed, waardoor voortaan exorbitante salarissen aan topambtenaren kunnen worden uitbetaald.

De PVDA veroordeelt het geweld op de Brusselse commissaris Vandersmissen ten stelligste. “De aanval is politiek en moreel verwerpelijk. Zulke gewelddaden horen niet thuis in onze samenleving en kunnen niet worden getolereerd”, aldus de linkse partij.

Pagina's