Nieuws

Onze stroomfactuur wordt binnenkort 8 procent duurder. Dat hebben we te danken aan een nieuwe energieheffing die Vlaams energieminister Turtelboom (Open VLD) vorige week aankondigde. De ‘Turteltaks’ moet dienen om een schuldenberg van 2 miljard euro weg te werken bij de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Dat is allerminst rechtvaardig.

"Dit is een totaal onrechtvaardige taxshift", reageert Peter Mertens, "De regering geeft een taxcut van 2 miljard euro cadeau aan de bedrijven, en wij betalen de rekening door hogere taksen op elektriciteit, diesel, tabak en drank. Onder het mom van ecofiscaliteit en gezondheidsmaatregelen snijdt de regering in de koopkracht van de bevolking. Dat is geen taxshift, maar een taxlift op de kap van de gewone mensen.

Griekenland wordt volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens een soort neo-kolonie in de eurozone. “Het schandelijke dictaat dat aan Athene werd opgelegd, is een politiek van concurrentie, van ongelijkheid, en van de financieel machtigste.” Opiniestuk verschenen op maandag 13 juli op knack.be.

Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, trekt aan de alarmbel: “Men wil niet meer investeren in een kritisch middenveld, net nu we de grootste vluchtelingencrisis sinds WO II zien.” Na de hakbijl van de overheid kreeg zij haar ontslag, samen met de rest van het vierkoppige management van haar ngo.

De PVDA is van plan beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof tegen het ‘langer-werken-voor-minder-pensioen’-beleid van de regering-Michel-De Wever. België verbond zich in de Grondwet en in verschillende internationale verdragen tot het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en tot de ‘geleidelijke verhoging’ van het recht op sociale zekerheid. De regering-Michel-De Wever lapt die verbintenissen aan haar laars. 

De Griekse premier Alexis Tsipras werd op woensdag woensdag 8 juli in het Europees Parlement de mantel uitgeveegd, onder andere door Guy Verhofstadt. PVDA-voorzitter Peter Mertens schreef deze open brief als antwoord aan Verhofstadt. 

Woensdag 8 juli bespreekt de Kamercommissie Sociale zaken een wetsvoorstel van de PVDA. Doel is eerdere besluiten te herroepen in verband met uitsluitingen en beperkingen die mensen treffen met een inschakelingsuitkering. Het gaat zowel om besluiten van de regering-Di Rupo als van de regering-Michel.

“Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar staat op gespannen voet met onze Grondwet en verschillende internationale verdragen”, schrijft PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in een opiniestuk op knack.be. Hij wijst erop dat elke burger nog beroep kan aantekenen tegen deze beslissing van de regering-Michel.

Het Griekse volk heeft gesproken en luid en duidelijk “neen” gezegd.  De solidariteitsdelegatie die de PVDA naar Griekenland stuurde, getuigt over deze historische dag voor Griekenland en voor heel Europa. En vierde mee…

“Proficiat aan het Griekse volk. Met meer van de helft van de stemmen geteld is het resultaat duidelijk: ‘οχι’ aan de wurgpolitiek van de Europese oligarchen. ‘Oχι’ aan de autoritaire politiek van de Europese technocraten. Welke legitimiteit hebben de Dijsselbloems, Schaübles, Moscovici’s, Junckers, Schulzen, Renzi’s en Merkels nog? Dit is een ‘neen’ aan de hele memorandumpolitiek van de trojka, en een belangrijke barst in de politieke hegemonie van het neoliberale Europa. Een vonk van hoop op dit continent”, laat PVDA-voorzitter Peter Mertens weten in een eerste reactie op de resultaten.

Pagina's