Nieuws

De regering Michel–De Wever wil de brugpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar vanaf 2015. Voor zware beroepen en lange loopbanen wordt dat 58 jaar vanaf 2015 in plaats van 56 jaar en 60 jaar vanaf 2017.

De besparingen van de regering Michel-De Wever komen hard aan bij de NMBS. De spoormannen zelf moeten niet alleen langer werken, ze zullen ook minder gaan verdienen.

Raoul Hedebouw stelde de kersverse pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) in de Kamer een “mondelinge vraag” over het plan van de nieuwe regering om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar.

De jongerenorganisaties van de vakbonden roepen op tot mobilisatie tegen het besparingsbeleid op alle niveaus (zowel federaal als gewestelijk) in ons land.

De begroting van de nieuwe federale regering gaat de werkende bevolking pijn doen. Zeer veel pijn. En de vermogens? Die betalen maar twee procent van de totale begrotingsinspanning (270 miljoen van de 11 miljard).

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid.

Koen Degroote zetelt voor de N-VA in het federale parlement en is ook N-VA burgemeester van Dentergem.

"We zijn vandaag met 7.000 om neen te zeggen tegen de rechtse maatregelen van de regering Michel-De Wever!

Kersvers minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo maakte op 21 oktober bekend dat hij bijkomend 7 miljoen vrijmaakt voor de bestrijding van ebola.

Sinds de directie van supermarktketen Delhaize eind juni een drastisch herstructueringsplan bekend maakte waren de sociale acties niet meer uit de lucht.

Pagina's