Nieuws

“Met deze harde rechtse regering stevenen we af op een Vlaanderen op twee snelheden”, zo stelt de PVDA in een eerste reactie op het Vlaamse regeerakkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld dat woensdagnamiddag werd bekendgemaakt.

Dinsdag 22 juli was er in het Brussels Parlement een plenaire vergadering. Op de agenda: de discussie over de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering.

Interpellatie van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, vrijdag 18 juli, aan het adres van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Mijnheer de Minister,

Om de Arco-spaarders te vergoeden, is er dringend nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen.

Tijdens zijn eerste debat als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers liet Raoul Hedebouw (PVDA) al onmiddellijk van zich horen.

De gewezen Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker wordt vanaf 1 november de opvolger van Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. Hij kreeg daarbij de opmerkelijke steun van de groene fractie.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) luidt de alarmbel: de huurprijzen in Brussel liggen krankzinnig hoog. Iets wat ook de Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA vaststellen. Zij stellen maatregelen voor.

Driehonderd Spaanse syndicalisten riskeren in totaal 120 jaar gevangenis. Om hen te steunen, kwamen op 9 juli duizenden werkende mensen op straat in de grote steden van het land.

Woensdagnamiddag 9 juli werd de zaak van het platform “Recht voor Iedereen”, de vakbonden en de advocatenordes tegen de invoering van btw op advocatendiensten gepleit voor het Grondwettelijk Hof. Ter herinnering.

De ontvoering van en de moord op drie Israëlische jongeren in bezet gebied was het voorwendsel tot een militaire operatie op grote schaal.

Pagina's