Nieuws

Dokter Erik Vanobbergen, dokter van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken en lid van de werkgroep wonen van de PVDA, reageert op de uitlatingen van Homans tegen de vluchtelingen. De PVDA eist de dringende herstelling van leegstaande sociale woningen om mensen in extreme woningnood te helpen.

In Terzake gebruikte CD&V-voorzitter Wouter Beke donderdagavond de schokkende dood van de Syrische kleuter Aylan Kurdi om te pleiten voor een Belgische militaire interventie in Syrië. De PVDA reageert geschokt en wijst iedere militaire escalatie af.

Donderdag 3 september keerde een delegatie van 5 medewerkers van Geneeskunde voor het Volk terug uit Athene: uit solidariteit met een plaatselijk gezondheidscentrum verbleven ze 5 dagen in Griekenland. Ze keerden terug, gewapend met een aantal aangrijpende getuigenissen en de vastberadenheid om mee vorm te geven aan de solidariteit doorheen heel Europa.

Rond de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken heerst een onmogelijke chaos. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken weigert meer dan 250 asielaanvragen per dag te verwerken en sluit zo de facto de deur voor honderden anderen.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits wil leerlingen met een B-attest verbieden hun jaar over te doen. Daarnaast wil ze een leerling die in het vijfde jaar van het secundair een C-attest krijgt (“niet geslaagd”) na herexamens bij de centrale examencommissie in Brussel toch naar het zesde jaar laten overgaan. Beide maatregelen zorgen voor veel discussies in de onderwijswereld en bij de ouders. De PVDA wil dat grootschalige middelen worden ingezet om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen, desnoods via herexamens. 

Nadat de Vlaamse regering vorig jaar rond deze periode een hoop besparingsmaatregelen in het hoger onderwijs aankondigde, zet ze dit jaar frontaal de aanval in op het lager en secundair onderwijs. De maatregelen worden steevast voorgesteld als iets positiefs, maar de ware bedoelingen zijn duidelijk.

“De PVDA zegt ‘nee’ tegen 21% btw op elektriciteit en roept iedereen op hetzelfde te doen. De PVDA verspreidt daarom protestaffiches met de boodschap ‘Energie is geen luxe, maar een basisrecht’”, legt Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA, uit.

Wanneer Bart De Wever in het duidingsprogramma Terzake de gelegenheid krijgt om uitgebreid zijn visie te geven op een prangende actuele kwestie, is een mediastorm nooit ver weg. Dat is vandaag niet anders, nu de Antwerpse burgemeester zich in zijn gekende stijl ongezouten heeft uitgelaten over de Europese vluchtelingencrisis. In een van zijn meest controversiële uitlatingen stelde De Wever voor om een apart statuut voor erkende vluchtelingen in te voeren.

Ben Weyts, Vlaams minister (N-VA) onder meer bevoegd voor dierenwelzijn, verbiedt ritueel onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen. Hij lokt daarmee heel wat reacties uit. Hoe zit dat?

Rector Torfs gaat voor de zoveelste keer in de aanval tegen de democratisering van het hoger onderwijs (DS, 22/08). Hij pleit niet alleen voor een algemeen ingangsexamen om de toegang tot de universiteit nog selectiever te maken, hij beweert bovendien dat zoiets sociaal kan zijn. Torfs negeert zo niet enkel de bestaande sociale ongelijkheid, hij legitimeert ze ook. In zijn wereld wordt de universiteit een elite-instelling voor de lucky few.

Pagina's