Nieuws

De regering-Michel gaat nu donderdag 15 juni proberen een tweederdemeerderheid te vinden in het parlement om de termijn voor de aanhouding zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter te verlengen van 24 tot 48 uur en dat in het gemeen strafrecht. De termijn zou verlengd worden tot 72 uur in het geval van terroristische misdrijven.

“Toen ze verkozen werd als burgemeester van Barcelona, verlaagde Ada Colau meteen drastisch haar eigen loon”, vertelde PVDA-voorzitter Peter Mertens aan Radio 1. Siegfried Bracke verslikte zich spontaan in z’n kopje koffie. Nochtans kunnen steden als Antwerpen en Brussel heel wat leren van de stadsrevolutie in Barcelona, schrijft Peter Mertens op knack.be.

Op maandag 12 juni werden ontluisterende beelden uitgebracht, geschoten door medewerkers van het comité Asbeststort Dicht, in samenwerking met de PVDA-afdeling te Sint Niklaas, van hoe SVK, de uitbater van het asbeststort te Sint Niklaas, te werk gaat op het stort. De PVDA en het Actiecomité eisen dat de tijdelijke sluiting wordt verlengd en het stort definitief wordt gesloten.

De Vrouwenraad lanceerde samen met de Gezinsbond een petitie om het wettelijk geboorteverlof voor vaders en meemoeders te verdubbelen. Nu is dat tien dagen, de eis is om er twintig dagen van te maken.

Op vraag van Antwerps OCMW-voorzitter, Fons Duchateau, heeft de bewakingsfirma G4S zich teruggetrokken uit de projecten in de daklozenzorg. "Dit is een overwinning van de beweging die zich het afgelopen jaar verzet heeft tegen de commercialisering van de sociale zorg. Dit is wanbeleid, hij kan beter de eer aan zichzelf laten en opstappen", stelt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA.

Jeremy Corbyn is de verrassende winnaar van de Britse parlementsverkiezingen. Hij houdt de Conservatieven van de absolute meerderheid. De media, het establishment en zelfs zijn eigen partij deden nochtans alles om Corbyn te saboteren. Maar Corbyns authentiek linkse verhaal sloeg aan. Net als Mélenchon in Frankrijk en Sanders in de VS sprak Corbyn vooral jongeren en werkende mensen aan. 63% van de jongeren stemde Labour. Dat kan een aanzet zijn voor een brede sociale beweging. 

2017 zal de geschiedenis ingaan als het graai-jaar, met ‘graaicultuur’ als woord van het jaar. Na het Waalse Publifin en het Vlaamse Publipart, heeft Brussel nu ook zijn graaischandaal met de Samusocial-affaire. De PVDA doet vijf voorstellen om een einde te maken aan deze Belgische graai-epidemie.

PVDA-voorzitter Peter Mertens zit dezer dagen in Barcelona op de Fearless Cities Summit. Samen met Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele neemt hij in de stad van de linkse burgemeester Ada Colau deel aan de conferentie die een globaal netwerk van solidariteit en hoop wil opzetten, waarin steden en plaatselijke gemeenschappen een centrale rol kunnen spelen.

Met het ontslag van Yvan Mayeur en Pascale Peraïta verdwijnen twee spilfiguren van het Samusocial-schandaal. De PVDA trekt drie lessen uit deze affaire en stelt een stappenplan op dat in drie fases moet zorgen voor reële participatie en democratisering.

Het Uitgebreid Bureau van het Brussels Parlement besliste een onderzoekscommissie op te richten om klaarheid te scheppen in de Samuocial-affaire. De PVDA eist het recht op om aan deze commissie deel te nemen.

Pagina's