Nieuws

Wanneer in de loop van 2015 bijna 2000 jonge Antwerpenaren geschorst dreigen te worden en bij het OCMW zullen aankloppen zal de N-VA daar niks aan doen. Dat bleek uit het antwoord van de N-VA op een interpellatie daarover van Peter Mertens (PVDA+).

Sinds het begin van haar bestaan heeft de PVDA altijd het statuut van de erkende havenarbeider, zoals dat sinds 1972 in de Wet Major verankerd is, verdedigd. De essentie van deze wet, die zegt dat in havengebieden enkel erkende havenarbeiders havenarbeid mogen verrichten, onderschrijven we nog altijd ten volle.  Voor de PVDA betekent deze wet een dam tegen de afbraak van degelijke arbeids- en loonvoorwaarden voor de dokwerkers en tegen ongebreidelde flexibiliteit.   

Christian Viroux, gepensioneerd vrijgestelde van de algemene centrale van het ABVV in Charleroi zal op de lijst staan van de PVDA. Voor zijn kennissen is dit geen verrassing. Gedurende tientallen jaren verweet hij de leiders van de PS dat ze de kracht verloren waren om de S in hun naam te dragen. Een partij, dat wel, maar niet meer socialistisch. Tegelijk konden de aanwezigheid van de PVDA op het terrein en het engagement van haar militanten hem charmeren.

Op 26 februari 2014 gaf het Europees Parlement groen licht voor de essentiële bestanddelen van het vierde spoorpakket. Dit pakket sluit nauw aan bij het liberale vrijemarktconcept van de Europese Unie. In essentie gaat het om een verdere liberalisering van de openbare dienstverlening. Volgens de spoorvakbonden zal deze vierde liberalisering leiden tot verder kwaliteitsverlies in de dienstverlening, tot grote inefficiëntie en tot massaal verlies van werkplaatsen.

Onvermoeibaar hakt hij in op fiscale onrechtvaardigheid en met hand en tand verdedigt hij de openbare diensten. Ambtenaar, syndicalist en essayist Marco Van Hees is lijsttrekker voor de PVDA voor de Kamer in Henegouwen. Een portret.

Op 5 november moest dr. Claire Geraets, dokter bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Schaarbeek en militant van de PVDA, voor de vrederechter verschijnen voor het niet betalen van haar lidgeld aan de Orde van Geneesheren. Claire werd veroordeeld. De betekening van het vonnis viel dinsdag 18 februari 2014 in haar bus. GVHV-Schaarbeek doet een oproep om dr.Claire te verdedigen.

Op de gemeenteraad van 25 februari lag het meerjarenplan van het OCMW ter goedkeuring voor. Dit meerjarenplan voorziet het stopzetten van  de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de thuishulp en de uitbating van het rusthuis door het OCMW.

Het rapport van een Brits Europarlementslid is formeel: de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden over de NSA-spionagepraktijken tonen aan dat elke burger tegenwoordig nu per definitie verdacht en wordt in de gaten gehouden, en dit allemaal in het geheim zodat er ook geen enkel verweer tegen mogelijk is.

Ik ben in november 2013 tussengekomen om te vragen dat de gemeenteraad advies zou mogen geven in de opmaak van het MER. Schepen Kennis antwoordde toen dat hij niet zag wat de gemeenteraad zou kunnen bijbrengen in dat debat.

Volgens een studie, verspreid in De Tijd van 25 februari, van politicoloog Bart Maddens – zowat de huisideoloog van de N-VA – mag de PVDA in deze verkiezingscampagne tot 4,9 miljoen euro uitgeven. De PVDA is van plan om maar een fractie van dat bedrag te besteden, en is daar nog trots op ook.

Pagina's