Nieuws

Op 13 januari beslisten de vakbonden om het sociaal overleg een kans te geven en werden nieuwe acties voorlopig opgeschort. Ondertussen is er al verschillende keren overleg gepleegd. Een akkoord over een eventuele loonmarge voor 2015-2016 lijkt echter nog veraf.

'Het Griekenland van vandaag is politiek niet meer het Griekenland van gisteren. En dat is een uitstekende zaak. Het betekent dat er opnieuw debat is in Europa, en dat het eenheidsdenken niet langer als een loden deken over Europa ligt', schrijft Peter Mertens. 'Maar gemakkelijk zal het niet zijn, en dus kunnen we enkel maar hopen dat de bevolking gemobiliseerd blijft.'

Antwerpen beleefde gisterenavond (26 januari) een bewogen gemeenteraad. Het debat over de inzet van para’s in de Antwerpse straten stond op de agenda, en bij aanvang van de gemeenteraad stond een indrukwekkende politiemacht klaar. PVDA-voorzitter en gemeenteraadslid Peter Mertens weigerde zich te laten controleren, en dat zorgde voor enige ophef.

De linkse partij PVDA is verontrust over het klimaat dat stilaan heerst in het Antwerpse stadhuis. “Sinds vorige week maandag wordt het stadhuis bewaakt door vier politie-agenten met machinegeweren. Dat om het gebouw te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen, zo werd ons gezegd. Toch bleef het een akelig schouwspel om als verkozene doorheen de zwaarbewapende politie-agenten te wandelen, op weg naar de commissiezittingen van de gemeenteraad.”, aldus fractievoorzitter Peter Mertens.

De linkse PVDA wenst Syriza proficiat met haar klinkende verkiezingsoverwinning. “Na 40 jaar cliëntelisme van Nieuwe Democratie en PASOK heeft in Griekenland voor het eerst sinds 1974 een andere partij de verkiezingen gewonnen. Zes jaar na de crisis, en na vier jaar van onrechtvaardige Trojka-memoranda, hebben de Grieken hun rug gekeerd naar de besparingspolitiek. In Griekenland waait nu een nieuwe wind voor heel Europa. Laten we hopen dat die wind steeds meer mensen op het continent zal begeesteren”, aldus voorzitter Peter Mertens.

“Voor het eerst overschrijden de pensioenuitgaven de kaap van 40 miljard euro; tien jaar geleden was het nog 25 miljard”, “de pensioenen kosten meer dan 50% van onze sociale zekerheid”, “we stoppen gemiddeld op 59 met werken, het vroegste cijfer van heel Europa”. Met deze cijfers probeert Daniël Bacquelaine (MR), de minister van Pensioenen, de pensioenhervorming erdoor te krijgen. “Maar dit zijn misleidende en foutieve cijfers, ter verdediging van een fout beleid”, aldus Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. De studiedienst van de PVDA ging op zoek naar de juiste cijfers.

Op zondag 25 januari zullen in Griekenland wellicht historische verkiezingen plaatshebben. De Griekse kiescampagne was een van de kortste ooit. Over enkele dagen is ze afgelopen. Volgens de laatste peilingen zijn Samaras' dagen echter geteld. Syriza, de Linkse radicale partij, staat op kop in alle peilingen. 

Vanaf 1 januari 2015 moet een groot aantal bruggepensioneerden  plots wel nog ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt. De beslissing wijzigt met retroactief effect de regels van het spel: ze zullen moeten bewijzen dat ze actief naar werk zoeken en zullen ze banen die de VDAB hen voorstelt moeten aanvaarden.

Op de Raad van 29 januari agendeert het OCMW van Antwerpen een missiewijziging. Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA reageert geschokt: “Het is ongezien dat het Antwerpse OCMW-bestuur op een lokale raad eenzijdig deze ingrijpende missiewijziging wil doorvoeren. Het bestuur van het OCMW verklaart daarin de sociale grondrechten niet langer duurzaam te willen garanderen.“

Zopas heeft de Vlaamse regering het voorstel van minister Liesbeth Homans goedgekeurd om vanaf 1 januari 2019 de bestaande OCMW’s helemaal te integreren in de gemeentebesturen. Ook de Waalse regering overweegt hetzelfde, maar daar zou de integratie op vrijwillige basis plaats vinden.  De 'algemene sociale dienstverlening' van de OCMW's gaat moeten plaatsmaken voor een terugkeer naar onderstand en armoedebestrijding.

Pagina's