Nieuws

Handel drijven met Israël versterkt de kolonisering van de Palestijnse gebieden en versterkt de apartheidspolitiek. Dat is de boodschap van een alternatieve missie die werd samengesteld uit Belgische personaliteiten op de vooravond van een officiële Belgische economische missie. De deelnemers roepen op tot een boycot van Israël, zo lang het land het internationaal recht niet respecteert.

“Werken tot je 77ste”. Minister van Pensioenen Bacquelaine toonde trots deze krantenkop in de Kamercommissie Sociale Zaken. Is de regering nu helemaal het noorden kwijt? Gaat ze haar antisociale agenda nog wat uitdiepen?

Nu zondag 29 november vinden in het hele land klimaatacties plaats. En op 6 december komen in Oostende duizenden Belgen op straat. In kader van de klimaattop in Parijs laten zij de stem van het volk horen. Want de nood is hoog en wij zijn #niettestoppen.

De jongerenbeweging van de PVDA organiseert tijdens de examens voor de kerstvakantie opnieuw haar 'Boost Days'. Iedereen is er uitgenodigd om op een rustige plaats samen te studeren en pauze te nemen.

Zonet werd aangekondigd dat de klimaatmars van Climate Express voor zondag in Oostende verboden is. "Dat betekent dat men de facto het grondwettelijk recht op betogen opschort. Wij stellen ons daar ernstige vragen bij", reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Precies op dit emotionele moment hebben we meer democratisch debat nodig over de regeringsmaatregelen. Want ook in elke veiligheidsstrategie zijn democratische principes nodig. Wanneer we de 18 extra regeringsmaatregelen op die principes toetsen, stellen we vast dat het rammelt langs alle kanten.

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw is verontrust dat België mogelijk (onrechtstreeks) olie koopt die afkomstig is uit de door IS bezette gebieden. Hij zal premier Michel vragen om een audit naar de precieze herkomst van de Belgische olie.

Raoul Hedebouw (PVDA) is in het parlement tussengekomen in het debat over de strijd tegen terrorisme: “De barbaarse terreuraanslagen die gepleegd worden in Europa en elders in de wereld moeten onmiddellijk en definitief stoppen.” Hier vindt je zijn volledige tussenkomst.

"De regering besliste dreigingsniveau 4 te verlengen tot volgende maandag, maar met maatregelen op niveau ... 3,5. De PVDA begrijpt de angst voor een eventueel imminente aanslag, maar naarmate de dagen voorbijgaan, stapelen de vragen zich op", merkt David Pestieau, vicevoorzitter van de PVDA op.

Op de klimaatonderhandelingen moest de democratie steeds van onderuit afgedwongen worden. Door de COP te ontdoen van hinderlijke manifestaties helt de balans bijzonder gevaarlijk over in de richting van fossiele lobbyisten. En het zijn niet de ijsberen die daar het grootste slachtoffer van zijn. De gevolgen zijn er voor elke inwoner van deze planeet.

Pagina's