Nieuws

Raoul Hedebouw stelde de kersverse pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) in de Kamer een “mondelinge vraag” over het plan van de nieuwe regering om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar.

De jongerenorganisaties van de vakbonden roepen op tot mobilisatie tegen het besparingsbeleid op alle niveaus (zowel federaal als gewestelijk) in ons land.

De begroting van de nieuwe federale regering gaat de werkende bevolking pijn doen. Zeer veel pijn. En de vermogens? Die betalen maar twee procent van de totale begrotingsinspanning (270 miljoen van de 11 miljard).

Donderdag 23 oktober verdedigde minister van werk Didier Gosuin (FDF) de politiek van de Brusselse regering om laag betaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid “om de jongeren ’s morgens te ler

Koen Degroote zetelt voor de N-VA in het federale parlement en is ook N-VA burgemeester van Dentergem.

"We zijn vandaag met 7.000 om neen te zeggen tegen de rechtse maatregelen van de regering Michel-De Wever!

Kersvers minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo maakte op 21 oktober bekend dat hij bijkomend 7 miljoen vrijmaakt voor de bestrijding van ebola.

Sinds de directie van supermarktketen Delhaize eind juni een drastisch herstructueringsplan bekend maakte waren de sociale acties niet meer uit de lucht.

Op woensdag 22 en donderdag 23 oktober zullen de leerkrachten in het Franstalig onderwijs een werkonderbreking van een uur houden.

Ook in het noorden van het land groeit #hetsociaalverzet | Studenten en scholieren hebben vandaag massaal geprotesteerd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Met sit-ins aan de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel.

Pagina's