Nieuws

Geneeskunde voor het Volk voert een campagne om een bezoek aan de huisarts gratis te maken. Realistisch ? Lees hier het antwoord op de vijf meest gestelde vragen over 'zonder geld naar de huisarts'.

Op 13 mei stelde Europees Commissievoorzitter Juncker de “Europese Agenda voor Migratie 2015” voor. Wat daarin het meest in het oog springt, is het plan om de netwerken van mensensmokkelaars op te rollen door middel van een “militaire crisisbeheersingsoperatie”. Deze werd aangekondigd bij besluit van 18 mei 2015. De Raad van de Europese Unie lanceert de operatie onder de naam EUNAVFOR-MED.

Biedt een stevige arbeidsduurvermindering nu wel of geen uitweg uit de dagelijkse ratrace? Een artikel van maandag in De Morgen stelt heel wat vragen bij de economische haalbaarheid. Zou een 30-urenweek kunnen bijdragen tot het weer in balans brengen van werk en vrije tijd?

Dat een groot farmaceutisch bedrijf als GSK zich een kritische houding aanmeet over de buitensporige prijzen van zijn producten kan PVDA-dokter Dirk Van Duppen niet helemaal overtuigen. Hij ziet er meer een imago-operatie in en de intentie om, in budgettair moeilijke tijden, toch een grote speler te blijven. Lees hier zijn opiniestuk gepubliceerd op 21 mei 2015 in De Standaard.

Professor Frank Vandenbroucke zal op 20 mei te gast zijn in de commissie Sociale Zaken van het Federale parlement, voor een hoorzitting over de toekomst van onze pensioenen. "De voorstellen van de commisie-Vandenbroucke om langer te werken voor minder pensioen zijn wenselijk noch noodzakelijk" reageert Kim De Witte, pensioenexpert van de PVDA. De partij verwijt de commissie-Vandenbroucke (officieel de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040) dat ze "een liberale agenda" dient.

Op 12 mei 2015 verscheen er een nieuw rapport van de Europese Commissie over de impact van de vergrijzing in Europa (Ageing Report 2015). Het rapport toont aan dat het totale aantal actieven ten aanzien van het totale aantal niet-actieven in de EU amper wijzigt tegen 2060. De verhouding verbetert zelfs tot 2040. Tegen 2060 is er een lichte achteruitgaan van 4%. Maar die 4% staat tegenover een economische groei tussen nu en 2060 van meer dan 100%. 

Op de districtsraad van maandag 18 mei 2015, diende de Borgerhoutse meerderheid (PVDA, SP.a en Groen) samen met CD&V en Open VLD een voorstel tot beslissing in voor financiële steun aan de zwaar getroffen bevolking van Nepal.

Delhaize heeft nog maar net een zware herstructurering achter de rug met 1800 afvloeiingen, inleveringen en flexibeler werk voor wie blijft. Nu Delhaize bevestigt dat ze met Albert Heijn (Ahold) besprekingen voert over een mogelijke fusie, is de ongerustheid bij het personeel groot. 

'Middelen als GAS-boetes worden te pas en te onpas ingezet om kritische burgers en het middenveld het zwijgen op te leggen', schrijft Line De Witte van Comac. 'Zo wordt kritiek monddood gemaakt, en daarmee ook onze democratie.'

Peter Mertens blikt in het Schaduwparlement op Knack.be terug op het evenement Diversity In Antwerp City. 'Antwerpse jongeren nemen de droom van Martin Luther King op, en brengen zonder enige media-aandacht 4.000 jongeren op de been.'

Pagina's