Nieuws

Interpellatie van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, vrijdag 18 juli, aan het adres van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Mijnheer de Minister,

Om de Arco-spaarders te vergoeden, is er dringend nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen.

Tijdens zijn eerste debat als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers liet Raoul Hedebouw (PVDA) al onmiddellijk van zich horen.

De gewezen Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker wordt vanaf 1 november de opvolger van Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. Hij kreeg daarbij de opmerkelijke steun van de groene fractie.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) luidt de alarmbel: de huurprijzen in Brussel liggen krankzinnig hoog. Iets wat ook de Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA vaststellen. Zij stellen maatregelen voor.

Driehonderd Spaanse syndicalisten riskeren in totaal 120 jaar gevangenis. Om hen te steunen, kwamen op 9 juli duizenden werkende mensen op straat in de grote steden van het land.

Woensdagnamiddag 9 juli werd de zaak van het platform “Recht voor Iedereen”, de vakbonden en de advocatenordes tegen de invoering van btw op advocatendiensten gepleit voor het Grondwettelijk Hof. Ter herinnering.

De ontvoering van en de moord op drie Israëlische jongeren in bezet gebied was het voorwendsel tot een militaire operatie op grote schaal.

Vanavond wijdde Terzake haar uitzending aan het Multilateraal Forum “100 jaar na de Eerste Wereldoorlog”, dat in het weekend van 28 en 29 juni in België plaatsvond.

“Het spaargeld van de kleine Arco-spaarder moet beschermd worden, en het zijn de grootbanken die de rekening moeten betalen.” Zo reageerde de PVDA vorige week in een persbericht op het voornemen van de Europese Commissie om de staatswaarborg voor

Pagina's