Nieuws

“1 euromaaltijden: veel geblaat, weinig wol”, reageert vandaag 30 juli Dirk Van Duppen, gemeenteraadslid PVDA en huisarts GVHV in Deurne, in Gazet van Antwerpen. “Liesbeth Homans vindt de 1 euromaaltijden een groot succes en wil dit uitbreiden over heel Vlaanderen.

Twee weken na het Dictaat van Brussel is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Dat doet Peter Mertens in een longread die leest als een grondige update van het Griekenlandhoofdstuk uit het succesboek Hoe Durven Ze dat De Wereld Morgen destijds in primeur publiceerde. Mertens vat de situatie in 13 stellingen samen, met een scherpe kritiek op de Duitse machtsgreep over de eurozone die sinds 2011 werd voorbereid. Maar hij eindigt optimistisch: “De Griekse ervaring heeft miljoenen Europeanen aan het denken gezet, en dat is een positieve zaak.”

Onze stroomfactuur wordt binnenkort 8 procent duurder. Dat hebben we te danken aan een nieuwe energieheffing die Vlaams energieminister Turtelboom (Open VLD) vorige week aankondigde. De ‘Turteltaks’ moet dienen om een schuldenberg van 2 miljard euro weg te werken bij de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Dat is allerminst rechtvaardig.

"Dit is een totaal onrechtvaardige taxshift", reageert Peter Mertens, "De regering geeft een taxcut van 2 miljard euro cadeau aan de bedrijven, en wij betalen de rekening door hogere taksen op elektriciteit, diesel, tabak en drank. Onder het mom van ecofiscaliteit en gezondheidsmaatregelen snijdt de regering in de koopkracht van de bevolking. Dat is geen taxshift, maar een taxlift op de kap van de gewone mensen.

Griekenland wordt volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens een soort neo-kolonie in de eurozone. “Het schandelijke dictaat dat aan Athene werd opgelegd, is een politiek van concurrentie, van ongelijkheid, en van de financieel machtigste.” Opiniestuk verschenen op maandag 13 juli op knack.be.

Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, trekt aan de alarmbel: “Men wil niet meer investeren in een kritisch middenveld, net nu we de grootste vluchtelingencrisis sinds WO II zien.” Na de hakbijl van de overheid kreeg zij haar ontslag, samen met de rest van het vierkoppige management van haar ngo.

De PVDA is van plan beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof tegen het ‘langer-werken-voor-minder-pensioen’-beleid van de regering-Michel-De Wever. België verbond zich in de Grondwet en in verschillende internationale verdragen tot het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en tot de ‘geleidelijke verhoging’ van het recht op sociale zekerheid. De regering-Michel-De Wever lapt die verbintenissen aan haar laars. 

De Griekse premier Alexis Tsipras werd op woensdag woensdag 8 juli in het Europees Parlement de mantel uitgeveegd, onder andere door Guy Verhofstadt. PVDA-voorzitter Peter Mertens schreef deze open brief als antwoord aan Verhofstadt. 

Woensdag 8 juli bespreekt de Kamercommissie Sociale zaken een wetsvoorstel van de PVDA. Doel is eerdere besluiten te herroepen in verband met uitsluitingen en beperkingen die mensen treffen met een inschakelingsuitkering. Het gaat zowel om besluiten van de regering-Di Rupo als van de regering-Michel.

“Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar staat op gespannen voet met onze Grondwet en verschillende internationale verdragen”, schrijft PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in een opiniestuk op knack.be. Hij wijst erop dat elke burger nog beroep kan aantekenen tegen deze beslissing van de regering-Michel.

Pagina's