Nieuws

“Elke week regent het nieuwe asociale maatregelen. Dit kan zo niet langer.” Zo begint het pamflet dat de PVDA verspreidt aan de poorten van tal van bedrijven in heel België. Kwestie van nog eens de aandacht te vestigen op de maatregelen die de regering-Michel-De Wever doorvoert, maar ook op het alternatief dat de PVDA naar voor schuift om het pad van de besparingslogica te verlaten.

Het wetsontwerp dat de indexsprong vastlegt, is klaar. De regering is van plan het binnen de komende twee weken aan het Parlement voor te leggen. Na de vakondsconcentratie van 11 maart. De omvang van de mobilisatie kan dus nog een grote invloed hebben op deze verzwakte en verdeelde regering.

Op de Antwerpse gemeenteraad voerde de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld een zo goed als volledig bedelverbod op het Antwerpse grondgebied in. Het werd een surrealistische vertoning. Want terwijl de meerderheid het bestaande bedelverbod zo goed als veralgemeende, ontkende Bart De Wever in alle toonaarden dat hij dat deed.

De afgelopen dagen en weken kwamen verschillende affaires aan het licht over mogelijke financiële wanpraktijken door publieke mandatarissen uit verschillende politieke families. Het gaat om mensen die verondersteld worden het algemeen belang te dienen, maar die op zo’n manier met geld omgaan dat men zich daar op z’n zachtst gezegd vragen bij kan stellen.

Vrouwen zijn anno 2015 nog steeds oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. Ook op de arbeidsmarkt blijkt dat vrouwen minder toegang hebben tot volwaardig werk.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, verzet zich tegen de plannen om de toegang tot de hogescholen te verstrengen. Daarmee wordt de reeds bestaande ongelijkheid in het hoger onderwijs niet afgebouwd maar nog verder vergroot, richting elite-onderwijs.

De Vlaamse regering wil de werken voor het Oosterweelproject al in 2017 opstarten en wil die bovendien bekostigen vanuit haar eigen begroting. PVDA-gemeenteraadslid dr. Dirk Van Duppen is al jaren actief rond mobiliteit en gezondheid. Volgens hem gaat de regering de historische fouten in dit dossier koppigweg herhalen én zal de kost zware gevolgen hebben voor de rest van de Vlaamse begroting.

De druk van sociale acties en de aankondiging dat er nog meer acties zullen volgen, hebben hun doel niet gemist. De werkgeversorganisaties zetten een stap achteruit in het dossier van de bruggepensioneerden en oudere werklozen die beschikbaar zouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De PVDA blijft onder andere met haar protestmailactie druk zetten op de regering om het akkoord te onderschrijven.

De regering besliste tot een indexsprong voor lonen en uitkeringen. Ook een indexering van de huurprijzen ligt op tafel, en dat terwijl het Grote Woononderzoek aantoont dat de helft van de huurwoningen niet in orde is. Absurd, reageert Peter Mertens (in zijn opiniestuk op Knack.be), als je weet dat elke euro die je in wonen investeert op termijn dubbel terugverdient.

Een oud-minister stort geld voor een staalbedrijf. Een ex-Senaatsvoorzitter krijgt geld dat gelinkt is aan een miljardair. Een Vlaamse regering huurt een studiebureau in voor een project dat moet uitgevoerd worden door een bedrijf waar het studiebureau banden mee blijkt te hebben. Drie onverkwikkelijke affaires die vragen oproepen over de banden tussen de politiek en de zakenwereld.

Pagina's