Fiscale cadeaus: de notionele-intrestaftrek heeft een broertje … maar wat brengt dat op?

Drie miljard euro. Dat is wat de “vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing” in 2014 heeft gekost. Die is zowat het kleine broertje van de notionele-intrestaftrek, dat andere fiscaal cadeau dat de staatskas in tien jaar 19 miljard euro heeft gekost. Het staat allemaal in de nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA, ondertekend door Marco Van Hees, die daarin ook de vraag opwerpt hoeveel jobs die cadeaus nu in feite opgeleverd hebben.

“Actie loont: Turteltaks wordt aangepast voor gezinnen die elektrisch verwarmen”

Energieminister Tommelein wil de Turteltaks verlagen voor gezinnen die elektrisch verwarmen en 770 euro Turteltaks betalen. “Een bewijs dat actie loont”, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “…

Stop de framing (dit zijn geen PTB-stakingen). Als de beweging verdeeld is, dan verliezen we allemaal

In tegenstelling tot de framing die men in het noorden van het land wil opleggen, vuurt onze partij de sociale acties in het zuiden van het land niet aan. Integendeel. Wij werken aan de eenheid, en zijn helemaal geen voorstander van gesplitste acties.

Regularisatie van exorbitante salarissen in gemeentebedrijven: PVDA wil dat loonplafond behouden blijft

Woensdag 25 mei keurde de meerderheid in het Vlaams Parlement een aanpassing van het gemeentedecreet goed, waardoor voortaan exorbitante salarissen aan topambtenaren kunnen worden uitbetaald. Tot 25…