Proficiat aan het Griekse volk: “Een barst in de neoliberale hegemonie en een vonk van hoop voor heel Europa”

“Griekenland kon vandaag kiezen tussen twee Europa’s. Het koos voor het Europa van solidariteit en democratie, en stemde tegen het Europa van de besparingen en tegen de wurgpolitiek van de nieuwe Europese financiële aristocratie. Dit is een enorm signaal. Het betekent een aanzet om het huidige beleid in heel Europa om te gooien. Het betekent hoop voor de volkeren die een alternatief willen: van Spanje over België, tot Ierland”, laat PVDA-voorzitter Peter Mertens weten in een eerste reactie op de resultaten.

Zij mogen op pensioen op hun 52, maar beslissen wel dat wij moeten werken tot 67

“De overgrote meerderheid van de Kamerleden die straks de pensioenleeftijd tot 67 jaar zullen optrekken, mogen zelf op hun 52 op pensioen.” Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek van de PVDA…

Nu vrijdag solidariteitsmanifestatie voor Griekenland

“In het belang van de Grieken, maar ook van de Spanjaarden, Ieren, Portugezen en Italianen morgen, en van ons overmorgen.” PVDA-voorzitter Peter Mertens roept op om nu vrijdag 3 juli deel te nemen aan de Solidariteitsmanifestatie met het Griekse volk. Afspraak om 18u30 aan het Centraal Station in Brussel.

Grieks dagboek (3): “De langste dag”

De grote dag vandaag. Onze eerste indruk van het referendum is dat alles kalm lijkt te verlopen. De “οχι” (neen) leeft op hoop, maar de uitslag van het referendum zal in grote mate afhangen van de mate waarin de economische elite erin geslaagd is de bevolking onder druk te zetten. Het belooft een lange dag te worden.

Meer dan 10.000 mensen steunen eis “Zonder geld naar de huisarts”

Op 1 juli wordt de verplichte derdebetalersregeling van kracht voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Op 1 juli werd eveneens de kaap van de 10.000 handtekeningen overschreden voor de…