Pensioenen

Voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen werd op twee maand tijd beslist dat ze tot 67 moeten werken. Over de pensioenregeling van parlementairen wordt nu al bijna twee jaar gediscussieerd. Maar morgen komt er wellicht schot in de zaak. Het Vlaams parlement stemt dan een nieuwe pensioenregeling. Van een gelijkschakeling met de gewone man is echter geen sprake. “Deze hervorming behoudt de stempel van het twee-maten-twee-gewichten beleid”, aldus Peter Mertens.

In juli 2015 onthulde de PVDA dat de parlementsleden zelf op 55 jaar met pensioen mogen, terwijl ze wetten goedkeuren om ons langer te doen werken. Ze beloofden toen om een hervorming door te voeren. 20 maanden later, is er nog steeds ni

Wat de parlementsleden ons willen opleggen, doen ze liever zelf niet. Langer werken voor hun pensioen? Neen, dat zien zij niet zitten. Waarom moeten er andere regels blijven bestaan voor beroepspolitici dan voor de hele samenleving? 

“Voor ons werd de 67 jaar beslist op twee maanden, voor parlementairen duurde de discussie meer dan twee jaar”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Nu komt er eindelijk schot in de zaak. Dankzij de onthullingen van de PVDA en de druk van onderuit. Wij stellen de privileges van politici in vraag omdat mensen geen twee maten en twee gewichten meer dulden. Of het nu gaat over pensioenleeftijd, verloning of ziekte-uitkering, het kan niet zijn dat beroepspolitici andere regels voor zichzelf opleggen dan voor de hele samenleving. Iedereen gelijk voor de wet, ook de parlementsleden. Geen privileges. Dat is de inzet van dit debat.”

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) kondigde in december aan dat iedereen zijn studiejaren kan afkopen voor extra pensioen. “Op drie jaar tijd heb je je investering terugverdiend”, beloofde hij. “Dat is oneerlijke communicatie”, reageert Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “In heel wat gevallen duurt het vijf, zes of zelfs achttien jaar vooraleer je investering is terugverdiend.”

Drie op de vier Belgische werknemers zien het niet zitten om tot hun 67 te werken. Dat blijkt uit een enquête van uitzendgroep Tempo-Team bij 1.200 werknemers.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement gaat niet akkoord met het voorstel van hervorming van het pensioen van parlementsleden. PVDA-voorzitter Peter Mertens: “Voor arbeiders en bedienden werd de 67 jaar beslist op twee maanden. Voor parlementairen sleept de discussie nu al bijna twee jaar aan.”

Op 28 november voeren de drie vakbonden actie tegen de verlaging van de wettelijke pensioenen. De regering Michel wil de pensioenen van bruggepensioneerden en onvrijwillige werklozen verder inperken. Dat terwijl de pensioenkloof met onze buurlanden nu al oploopt tot 40 procent. De PVDA vraagt dat de regering de pensioenkloof wegwerkt en niet verder versterkt.

De regering-Michel besliste om verder te besparen op de pensioenen van de ambtenaren. Mensen met een zwaar beroep – zoals militairen, brandweermannen, politieagenten, leerkrachten en spoorwegpersoneel – zullen vijf tot zeven jaar langer moeten werken om op het einde van de rit tot 300 euro minder pensioen te krijgen. Maar de militairen willen zich daar niet zomaar bij neerleggen. Zij komen op straat voor het behoud van hun rechten.

Wie een zeer hoog wettelijk pensioen heeft, of een hoge groepsverzekering, krijgt volgend jaar opslag. Minister Daniel Bacquelaine (MR) wil de belasting op de hoogste pensioenen met een kwart verlagen. Het is tekenend voor een liberaal pensioenbeleid. De maatregelen die men neemt vergroten de ongelijkheid.

Pagina's