Vakbonden lanceren een waarschuwingsactie op 23 september

auteur: 

Lizz Printz

De vakbondsorganisaties organiseren op dinsdag 23 september (van 11 u tot 13 u) op het Muntplein, in Brussel, een bijeenkomst om de toekomstige regering te waarschuwen. Doelstelling? 5.000 militanten samenbrengen tegen de besparingen en voor sociale rechtvaardigheid.

"De ongerustheid en de onvrede bij onze leden nemen toe en wij willen een duidelijk signaal geven aan de toekomstige regering”, verklaarden de drie vakbonden samen tijdens een persconferentie. “Wij willen geen besparingsbeleid of nieuwe sociale en economische teloorgang”, verklaarde Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV. Nadat ze al in augustus en begin september aan de alarmbel hadden getrokken, verscherpen de vakbonden nu hun toon. Ze stellen de regeringsplannen op vier vlakken aan de kaak.

De lonen en de koopkracht

De onderhandelende partijen vallen de koopkracht op liefst drie fronten tegelijk aan:

1. Ze willen de lonen verder blijven bevriezen, tot zelfs elke collectieve loonsverhoging inperken. “Totaal onaanvaardbaar, zo is te horen bij de vakbonden. De werkende bevolking betaalt de crisis nu al 5 jaar lang met een loonbevriezing. En ondertussen blijft België een belastingparadijs voor grote vermogens en betalen grote ondernemingen nagenoeg geen belasting.” De lonen verder blijven bevriezen, elke collectieve onderhandeling over loonsverhogingen blijven verhinderen, is strijdig met de internationale verdragen die België mee ondertekend heeft, voegen ze er nog toe.

2. Ze willen knoeien met de index of overwegen een indexsprong. “De index blokkeren betekent in de eerste plaats een nieuwe transfer van koopkracht van de werknemers naar de bedrijven”, benadrukte Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV. “Om maar twee voorbeelden te nemen. Voor een werknemer van 35 jaar met een bruto maandloon van 2.000 euro betekent een enkele indexsprong over zijn hele loopbaan al een totaal verlies aan inkomen van meer dan 16.000 euro. Een werknemer die bruto 3.000 euro verdient en op 5 jaar voor zijn pensioen staat, zou 4.000 euro verliezen. Het gaat dus allesbehalve om kleine bedragen!”

3. Ze willen raken  aan de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. Normaal gezien volgen sociale uitkeringen (pensioenen, ziekteuitkeringen, werkloosheidvergoedingen...) de economische ontwikkeling van de maatschappij (de welvaart). Daarvoor wordt tot nu een bepaald budget voorzien. En net daar willen ze nu aan gaan zitten.

De vakbonden stellen dat de lonen inperken noch goed is voor de economie (het remt de consumptie af en dus ook de economie, die nu al niet te best draait), noch voor het begrotingstekort (minder loon wil ook zeggen minder fiscale inkomsten en dus een nog groter tekort).

De Sociale Zekerheid verdedigen voor een maatschappij waar iedereen is toegelaten

“Waarschijnlijk heeft iedereen hier in deze zaal (de zaal waar de persconferentie van de vakbonden doorging) werk en een goede gezondheid. Dat wens ik iedereen toe”, verklaarde ACV-voorzitter Marc Leemans. Maar dat kan veranderen. Soms heel snel. Ziek zijn of zijn werk verliezen kan iedereen overkomen. Iedereen gaat op een dag met pensioen, sommigen krijgen kinderen. In al die omstandigheden staat de sociale zekerheid voor ons klaar.”

En hij besluit: “De werkgeversorganisaties zeggen vandaag dat bijstand alleen nog verleend kan worden aan wie het “echt” nodig heeft. Alle anderen moeten volgens hen “geresponsabiliseerd” worden. Wij willen dat discours aan de kaak stellen. Niet de armen zijn het probleem, maar de armoede. Niet de uitkeringen zijn het probleem, maar wel dat die uitkeringen niet hoog genoeg zijn om waardig te leven. Niet de zieke die zogezegd profiteert, is het probleem, maar wel het feit dat verzorging steeds meer kost. Door tienduizenden mensen in de armoede te storten, veroorzaakt een samenleving zonder sociale zekerheid een sociaal bloedbad en brengt de democratie in gevaar.”

De openbare diensten verdedigen

“Gaat men de openbare diensten blijven afslanken?” vraagt Marie-Hélène Ska zich af. “Gaat men banen schrappen bij de fiscale fraudebestrijding? Bij justitie? In de ziekenhuizen? Men moet ophouden de openbare diensten als een kost te beschouwen. Het gaat om een investering in een meer rechtvaardige en gelijke samenleving.”

Zij vervolgt: “In de bouwsector heeft de sociale dumping in de voorbije jaren geleid tot het verlies van 12.000 jobs. Hoe wil de regering dit soort dumping bestrijden? Hoe wil ze de overheidsdiensten versterken die deze dumping aanpakken? Het zou goed zijn voor de economie én voor de financies van de overheid, die heel wat belastinginkomsten zou kunnen terugkrijgen die ze momenteel is kwijtgespeeld als gevolg van al die banen die terzijde werden geschoven. Wat nu in de maak is, is werkelijk het omgekeerde van vooruitgang en emancipatie, compleet tegenstrijdig ook met elke vorm van efficiëntie. Ik roep de regering op om opnieuw het gezond verstand te gebruiken!”

Een belastinghervorming waarbij de grote vermogens ook hun deel gaan bijdragen

“België is een fiscale hel voor de werkende mensen en een paradijs voor de rijken. Dat moet veranderen”, aldus Anne Demelenne. “Wat de huidige regering voorstelt, betekent gewoon het verder uitdelen van cadeau’s aan de multinationals. Het betekent het verder ontzien van inkomens uit vermogen en uit kapitaal. De regering belooft de belastingen voor de laagste inkomens te verlagen. Maar de eventuele opbrengst hiervan, gaat compleet op aan de BTW-verhoging.”

Demelenne benadrukt nochtans dat er alternatieven zijn: ”Alle inkomens uit arbeid zijn perfect gekend bij de administratie. Ze staan automatisch op tax-on-web. En ze worden flink belast. Als de inkomens uit kapitaal en vermogen op dezelfde manier zouden worden belast, zou dat 4 miljard kunnen opleveren. Maar daarvoor zou de regering wel werk moeten maken van een vermogenskadaster en een tax-on-web voor kapitaal. Een onderzoek van Dulbea (onderzoekscentrum voor arbeidseconomie van de ULB) berekende dat het totaalbedrag dat de staat verliest als gevolg van de fiscale fraude kan oplopen tot 30 miljard. Waarom dan de middelen niet in die richting zoeken?”

Rudy De Leeuw, algemeen secretaris van het ABVV, voegt hieraan toe: “Het moet gedaan zijn met de politiek van onvoorwaardelijke cadeaus aan de ondernemingen. De onderneming Doosan bijvoorbeeld is een winstgevend bedrijf. Het wil nu meer dan 300 mensen ontslaan. Maar het heeft de afgelopen jaren meer dan 12 miljoen kunnen aftrekken aan notionele interesten. Dat is onaanvaardbaar. Elke belastingvermindering die de overheid aan een onderneming toekent, moet gepaard gaan met een aantal voorwaarden en concrete doelstellingen voor het behoud of het scheppen van arbeidsplaatsen en concrete investeringen.”

De Leeuw besloot de persconferentie van de vakbonden met de volgende woorden: “Wij protesteren tegen de geplande aanvallen op de koopkracht, op de sociale zekerheid, de openbare diensten. We protesteren tegen de fiscaliteit die nog maar eens de werknemers wil laten betalen. We hebben concrete alternatieven voor de geplande besparingen waarmee we tot echte sociale rechtvaardigheid kunnen komen. Dat alles zullen we verdedigen tijdens onze massasamenkomst op 23 september op het Muntplein.”

De PVDA steunt #hetsocialeverzet

"Met de eerste kiemen van verzet tegen de besparingen in Vlaanderen in de culturele wereld en het verenigingsleven, met de mobilisatie van de vakbonden en met de Protestparade die de PVDA organiseert op 19 oktober 2014, voel je dat de sociale mobilisatie tegen de regering van de miljonairs en multinationals op gang komt”, besluit Benjamin Pestieau, PVDA-verantwoordelijke voor de relaties met de vakbonden. “De PVDA zal in de komende weken en maanden al haar energie steken in de ondersteuning van deze initiatieven en de sociale verzetsbeweging die zich aankondigt."

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.