15 december 2014, Antwerpen. (Foto Solidair, Karina Brys)

Regering vreest nieuw actieplan vakbonden

Op 15 januari ontmoeten regering, werkgevers en vakbonden elkaar in het kader van een discussie over de besteding van de welvaartsenveloppe, de eindeloopbaanproblematiek en de creatie van jobs. Boven de hoofden zweeft het spook van verdere vakbondsacties.

Vanwaar die plotse vergaderijver van regering en werkgevers? De vorige maanden werden hoorden we uit die hoek bijna alleen forse uitspraken: alle voorstellen voor overleg of van alternatieven werden van tafel geveegd met altijd dezelfe one-liner: ‘staat niet in het regeerakkoord’. Na één grote betoging, drie provinciale stakingsdagen en één nationale stakingsdag is de toon van de regering en de werkgevers helemaal veranderd.

Regering in nauwe schoentjes

Op een vraag van een journalist naar zijn vooruitzichten antwoordde Bart De Wever tijdens de kerstvakantie: “Dat de toestand wat kalmeert. Dat we wat draagvlak creëren. Dat het beleid wat op de rails komt. Dat we door de tunnel kunnen fietsen. Dat het perspectief terugkomt. Mensen kunnen veel hebben zolang ze maar overtuigd zijn dat er een regenboog is aan het einde van de rit.”[1]

Bart De Wever en de regering zijn geschrokken van de omvang en de heftigheid van de stakingen en het sociale verzet. Ze zijn bang dat de stakingen hervatten. Want dan zou de regering haar beleid grondig moeten bijsturen of ermee kappen.  De regering beseft ook dat de stakingen een steeds groter draagvlak krijgen bij de publieke opinie. In Brussel, in Wallonië én in Vlaanderen. Dat had schaduwpremier Bart De Wever nooit voor mogelijk gehouden. En er is meer: de burgerbeweging Hart boven Hard, die was ontstaan als reactie tegen de besparingen van de Vlaamse regering, nam vanaf september het voortouw om een draagvlak voor het sociaal verzet te creëren. Ondertussen heeft Hart boven Hard navolging gekregen in het Franstalige deel van ons land met de Franstalige burgerbeweging, Toute Autre Chose. Allemaal zaken die het draagvlak van het protest versterken en die het draagvlak voor het regeringsbeleid nog verder ondergaven.

“Dat het perspectief terugkomt”: Bart De Wever is "vooral geschrokken van de tgv aan desinformatie” [2]. Met andere woorden, het is het sociaal verzet dat in de publieke opinie heeft kunnen scoren met hun kritieken op de maatregelen van de regering. “Het grote probleem is dat de regering bijzonder slecht gecommuniceerd heeft”,[3] zegt ook CD&V’er Eric Van Rompuy.

Ook N-VA in het nauw

Bart De Wever constateert ook dat het sociaal verzet de onrechtvaardigheid van de fiscaliteit op de agenda heeft weten te zetten: “De geest is uit de fles en die krijg je er niet meer in. Alles (Marc Coucke verkocht zijn bedrijf met grote winst, LuxLeaks) wordt allemaal op één hoop gegooid: dé rijken. 'De rijken betalen niet.'” [4]

Bart De Wever ziet ook met lede ogen hoe zijn partij (N-VA) daardoor bij de publieke opinie pluimen verliest: “Maar het is er goed ingehamerd: dat verhaal van de superrijken die aan alles ontsnappen en vooral dat deze coalitie dat ook wil. En zeker de N-VA. Omdat het een partij zou zijn die 30 percent haalt, maar enkel voor één percent opkomt”[5]. Daarom lanceert Bart De Wever een mediaoffensief op verschillende fronten met de bedoeling het verloren terrein terug te winnen.

Verdeeldheid bij regering en werkgevers

Het sociaal verzet heeft de tegenstellingen in de regering tussen N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V en MR anderzijds doen toenemen. N-VA en Open Vld wilden eerst niet weten van het mini-akkoord[6], met een prijskaartje van meer dan 100 miljoen, maar de regering keurde dat toch goed uit schrik dat CD&V anders misschien de regering zou hebben laten vallen. Vicepremier Jan Jambon (N-VA) gaf toe dat zijn partij een bocht had gemaakt: “We nemen nu een bochtje om uiteindelijk het doel te bereiken dat in het regeerakkoord vooropgesteld wordt”[7]. Al die zaken tonen dat de tegenstellingen binnen de regering scherper worden.

En ook bij de werkgevers zijn de tegenstellingen gegroeid. Er gaat geen dag voorbij of een of andere werkgever zet zich in een krant af tegen de indexsprong, omdat “die de vakbonden woest maakt”. De Tijd schrijft: “Het gemor uit de bedrijfswereld is een extra domper voor de regering. Die kreunt al maanden onder het gebeuk van de bonden en de oppositie dat ze de middenklasse laat bloeden om cadeuas uit te delen aan de rijken en de bedrijven. Nu ook de bedrijven aan de klaagmuur staan, lijkt de regering voor niemand nog goed te kunnen doen.”[8]

Vijf sterke troeven en één supertroef

De sociale strijd beschikte de voorbije maanden over zes sterke troeven. De interprofessionele solidariteit, de eenheid rond centrale verzuchtingen, de nationale eenheid tussen Vlamingen Walen en Brusselaars, het gemeenschappelijk vakbondsfront en een groot draagvlak bij de bevolking. Die troeven kwamen samen in een zesde supertroef: een enthousiasmerend actieplan. Het actieplan organiseerde de interprofessionele, nationale, syndicale en publieke solidariteit in een strijd voor de centrale verzuchtingen: intrekking van de indexsprong, geen verhoging van de pensioenleeftijd, stop de afbouw van de openbare diensten en invoering van een vermogenswinstbelasting.

Met deze sterke troeven heeft het sociaal verzet de regering een paar maanden na haar aantreden al in problemen gebracht. Daarom zet de regering alles op alles om nieuwe stakingen te vermijden. Met overleg, met een betere communicatie, met powerplay dat ‘stakingen toch niets uithalen’… Het moet allemaal dienen om een nieuw actieplan, gelijkaardig met het vorige, te voorkomen. Want de regering beseft dat zulk een nieuw actieplan de regering tot serieuze toegevingen zal dwingen.

[1] http://m.newsmonkey.be/article/27421

[2] http://m.newsmonkey.be/article/27421

[3] De Tijd 30 december 2014

[4] http://m.newsmonkey.be/article/27421

[5] http://m.newsmonkey.be/article/27421

[6] Voor meer info over dat mini-akkoord zie http://pvda.be/artikels/geen-enkele-belangrijke-toegeving-van-regering-onder-de-kerstboom

[7] De Standaard 24 december 2014

[8] De Tijd 30 december 2014

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

de regering weet goed genoeg dat ze nu wel een aantal zaken moeten goedkeuren om het kwade volk te sussen zoals de vermogenswinstbelasting of rijkentax bvb , niet enkel jan met de pet moet bijdragen aan de besparingen , punt einde discussie
Eerst zien en dan geloven. Voorlopig is er enkel "de hoop op" maar werd er bij het overleg nog niets binnengehaald. De brede groep van actievoerenden mag dan ook nu de rol niet lossen en een afwachtende houding aannemen. De onderhandelingen moeten gedragen worden door bijkomenda acties om de pers te blijven mobiliseren (hoeft niet steeds staken te zijn!).
EN TERECHT INDIEN ........ ???!!! Gisteravond maandag 12 januari 2015 kwam op TV een arrogante vertegenwoordiger van het VBO dreigen dat bij nieuwe acties de onderhandelingen zouden worden afgebroken ??? WEL DAAR IS EEN HEEL EENVOUDIG EN DUIDELIJK ANTWOORD OP !!! ZOLANG ER VAN REGERINGS- EN PATROONSZIJDE EEN ECHTE EN OPRECHTE WIL IS OM ALLES BESPREEKBAAR EN ONDERHANDELBAAR TE MAKEN EN EEN RECHTVAARDIGER EN SOCIALER OPLOSSING EN VERDELING VAN DE INLEVERINGEN TE BEKOMEN WAAR NIET UITSLUITEND DE LASTEN EN BESPARINGEN DOOR DE ZWAKSTE SCHOUDERS MOETEN GETORST WORDEN EN ZIJ BEREID ZIJN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN , OM MET HUN STERKSTE SCHOUDERS HUN MORELE , ETHISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE PLICHTEN TE VERVULLEN EN ZODOENDE OOK DE ZWAARSTE LASTEN TE DRAGEN ZULLEN ER GEEN ACTIES KOMEN ! WANNEER ZE ECHTER MENEN OM DE REEDS 10-TALLEN JAREN MISLEIDDE , VOOR ALLES OPDRAAIENDE KLEINE WERKMENS DIE UITEINDELIJK HUN WINSTEN EN PRODUCTIE GENEREERT , MET EEN DODE MUS BLIJ TE MAKEN OF MET EEN KLUITJE IN HET RIET TE STUREN DOOR EEN PAAR KLEINE VERSCHUIVINGEN VAN OFFERS NAAR EEN IETS LATERE PERIODE OM ZO DE MENSEN TE PROBEREN EEN RAD VOOR OGEN TE DRAAIEN DAN MOGEN ZE ZICH WEL DEGELIJK VASTHOUDEN EN ZAL ER NIET GESTOPT WORDEN VOOR HET HELE SYSTEEM TOT OP DE GROND AFGEBROKEN IS . WIJ ZIJN HET MEER DAN BEU EN DE GRENZEN VAN HET FATSOEN ZIJN RUIM OVERSCHREDEN NA AL 10-TALLEN HETZELFDE DEUNTJE TE MOETEN AANHOREN DAT HET ZOGEZEGD NOODZAKELIJK IS VOOR HET ECONOMISCH HERSTEL ??? 'T WORDT TIJD DAT ZE IPV DIT TOT VERVELENS TOE BEU GEDRAAID DEUNTJE TE SPELEN OOK EENS CREATIEF WORDEN !!! WIJ ZIEN EN ONDERVINDEN ALLEEN DE REÊLE FEITEN AAN DEN LIJVE , DAT ALLE VOORBIJE GEDANE CADEAUS IN HET VERLEDEN ALLEEN MAAR DIENDEN OM DE BODEMLOZE ZAKKEN VAN AANDEELHOUDERS DOOR DEZE CONCURRENTIEVERVALSING TE VULLEN EN DAT ER VAN DE BELOOFDE TEWERKSTELLING ER ALLEEN MASSA'S JOBS EN BEDRIJVEN VERDWENEN ZIJN IN PLAATS VAN BIJ TE KOMEN , DAT HET BELOOFDE ECONOMISCHE HERSTEL UITBLIJFT OMDAT VAN WAT IN DIEZELFDE ZAKKEN VERDWIJNT ER NIETS OF BITTER WEINIG WORDT GEHERINVESTEERD IN DE BELGISCHE ECONOMIE , DAT ER NIETS VERBETERD AAN DE SITUATIE VAN WERKNEMERS , INTEGENDEEL ZELFS MENSEN WORDEN MEER EN MEER UITGEPERST ALS CITROENEN !!! DAT PATROONS EN BEDRIJVEN DIE MEE MET DE REGERING STAAN TE JANKEN OM LANGER TE MOETEN WERKEN OMDAT DE SOCIALE ZEKERHEID DIT NIET KAN BLIJVEN DRAGEN ? TERWIJL ER SCHIJNREORGANISATIES WORDEN UITGEVOERD WAARBIJ ZE WERKNEMERS EENS ZE DE 50 JAAR GEPASSEERD NIET SNEL GENOEG KUNNEN DUMPEN EN AF TE SCHUIVEN OP DE WERKLOOSHEID , BRUGPENSIOEN OF WAT NOG ERGER IS HUN WAARDIGHEID TE ONTNEMEN NA JARENLANGE TROUWE DIENST EN VOLLEDIGE EN UITERSTE INZET DOOR DIE MENSEN OP DIE LEEFTIJD ZOGEZEGD TE OUTSOURCEN , NAAR IETS TOTAAL ANDERS , ZONDER REKENING TE HOUDEN DAT MENSEN OP DIE LEEFTIJD NIET MEER DE SOUPLESSE HEBBEN VAN EEN JONGE MENS EN DAT DIE OPGEDRONGEN JOB MEESTAL VEEL MINDER BETAALD IS EN VEEL ONZEKERDER EN DIKWIJLS TIJDELIJKE CONTRACTEN ZIJN DIE DAARENBOVEN VERDORIE DAN OOK NOG EENS EEN NEGATIEVE INVLOED HEBBEN OP HUN AL TOT DE KLEINSTE VAN EUROPA HORENDE PENSIOENEN (AALMOEZEN) ZIJN !!! IK STEL VOOR DAT BIJ REORGANISATIES DE CEO'S ALS EERSTE HET VOORBEELD GEVEN EN BIJVOORBEELD ERGENS EEN TOTAAL ANDER ("ONDER HUN NIVEAU") JOBKE GAAN DOEN !!! EN DIT IS NIET MINDERWAARDIG NAAR DAT JOBKE BEDOELD , WANT DIKWIJLS ZIJN DIE JOBKES NUTTIGER EN ETHISCH MINDER SMERIG DAN HUN EIGEN ZELFVOLDANE VETBETAALDE NIETSDOEN VANUIT EEN IVOREN TOREN EN EEN LUXUEUS GEZINSLEVEN WAARBIJ , TERWIJL ZIJZELF IN HUN BED LIGGEN , ANDEREN 'S NACHTS VOOR HEN GELD EN PROMOTIE GENEREREN EN HIERDOOR ZELF WEINIG OF GEEN GEZINSLEVEN KUNNEN HEBBEN !!! IN IEDER GEVAL ZIJN VELEN ONDER ONS HET "GLOBAAL PLAN" VAN DEHAENE IN DE JAREN '90 NOG ZEKER NIET VERGETEN !!! WIJ HEBBEN NOG ALTIJD DE WRANGE , VUILE ,VIEZE NASMAAK EN DE KATER VAN HET VERRAAD EN DE ONVOORWAARDELIJKE CAPITULATIE NA EEN ZWARE SOCIALE STRIJD , WAAR HEEL BELGIÊ ZWART ZAG VAN DE BRANDENDE BARRICADES EN WAAR OOK ALLEEN MAAR DE TYPISCHE KINDERHAND SNEL WERD GEVULD MET ENKELE VERSCHUIVINGEN NAAR DE TOEKOMST , DIE UITGESTELD OF NIET EVENVEEL PIJN DEED EN OFFERS VROEG , ZIJ HET IETS LATER !!!! WAAR AL DIE WERKNEMERS MET HUN INZET IN DE KOU BLEVEN STAAN !!!!! LAAT DIT IN IEDER GEVAL OVERDUIDELIJK ZIJN NAAR ALLE ONDERHANDELAARS EN DE REGERING : "ASINUS AD LAPIDEM NON BIS OFFENDIT EUNDEM" =" EEN EZEL STOOT ZICH GEEN TWEE KEER AAN DEZELFDE STEEN" EN ALS DIT ONDER DWANG TOCH ZOU GEBEUREN WEET DAN DAT ER ZWARE ELECTORALE EN STRUCTURELE VERSCHUIVINGEN EN EN DRASTISCHE GEVOLGEN VOOR ALLE BETROKKEN ONDERHANDELENDE PARTIJEN EN REGERING ZULLEN ZIJN !!!!! DAN ZULLEN WIJ EN NIET HET VBO DE ONDERHANDELINGSTAFEL VERLATEN , IK VREES DAT HET VAN DIE vbo PIPO EEN HEEL SLECHT IDEE IS , OM NA ALLE OFFERS DIE DE GEWONE MENS OPGELEGD WORDT OOK NOG EEN GROTE SMOEL OP TE ZETTEN . DAT ZE EERST EENS HUN VERDOMDE ETHISCHE , MORELE EN MAATSCHAPPELIJKE VERPLICHTINGEN VOLDOEN EN EENS HET GOEDE VOORBEELD GEVEN !!!!! LAAT DUIDELIJK ZIJN DAT DIT GEEN BLUF IS , MASSA'S MENSEN ZIJN HET MEER DAN BEU , UIT ALLE VAKBONDEN , MAAR OOK VANUIT VEEL ANDERE MIDDENS EN ORGANISATIES EN VOORAL DE REEDS TOT OP HET VEL GEPLUIMDE MENSEN DIE NU AL IN ARMOEDE LEVEN , OF ZE NU GEORGANISEERD ZIJN OF NIET EN VERGEET VOORAL DE INDIGNADO'S NIET !!! ALS ER GEEN INGRIJPENDE VERANDERINGEN KOMEN ---> OP ALLE VOOR ONS GEVOELIGE STRUIKELSTENEN , JULLIE WEL GEKEND !!! BOVENDIEN MOETEN ER SNEL CONCRETE MAATREGELEN KOMEN OM DIE MENSEN UIT ARMOEDE EN UITZICHTLOOSHEID TE HALEN , VOOR WIE ER NU AL INZIT !!! WEET DAN DAT ONZE STRIJDLUST OPNIEUW EN NOG VEEL HARDER ZAL GEWEKT WORDEN !!! EN VASTBERADENER EN VAST- EN AANHOUDENDER EN VOORAL LANGDURIGERE EN INTENSER ZAL ZIJN DAN OOIT DAN WORDEN GEEN ADEMPAUZES MEER GEGUND , IK VREES DAT NOCH DE REGERING NOCH ELKE AAN TAFEL ZITTENDE PARTIJ DIT MEE WILLEN MAKEN !!!!! NA DE HETE HERFST STAAN WIJ INDIEN NODIG KLAAR VOOR EEN BLOEDHETE NAWINTER EN LENTE , WAARBIJ DE KLIMAATOPWARMING IN HET NIETS VERDWIJNT SAMEN MET HET MODEL VAN EEN DODE , BAZIGE , OUDE , ENGELSE TANTE WORDT HET TIJD DAT HAAR FAVORIETE SYSTEEM OOK BEGRAVEN WORDT !!! EN KOM NIET MET HETZELFDE KAPOT GEDRAAIDE DEUNTJE MET HETZELFDE VALSE ARGUMENT DAT GROTE BEDRIJVEN ZULLEN WEGTREKKEN WAT ALTIJD GEBRUIKT WORDT ALS AFDREIGING EN BANGMAKERIJ , AL DE WERKNEMERS VAN DIE GROTE BEDRIJVEN ZOALS , FORD , OPEL , RENAULT , SABENA , BOEL , DE WAALSE STAALINDUSTRIE , EN NOG ZOVELE ANDERE SOCIALE BLOEDBADEN VAN MET DE NOORDERZON VERDWENEN EN SAMEN DAARMEE MET DE DOOR ONS BESPAARDE CADEAUS EN NUTTELOZE INLEVERINGEN DIE NIETS UITHAALDEN , EN ALLE ANDERE WIJS GEMAAKTE LEUGENS VAN AL DIE VOORBIJE JAREN VERDWENEN ZONDER ENIGE SCRUPULES , DIE SLACHTOFFERS WETEN EN HEBBEN DAAR GEEN BOODSCHAP AAN EN HEBBEN JAMMER GENOEG ONDERTUSSEN REEDS AAN DEN LIJVE ONDERVONDEN , DAT DIT ER NIETS MEE TE MAKEN HEEFT EN HET ALLEMAAL NIETS UITHAALT, STAATSSTEUN , GRATIS CADEAUS OF NIET !!! INTEGENDEEL ELKE IN DIE BODEMLOZE PUT GEDUMPTE FRANK EN LATER EURO IS GEWOON WEGGEGOOID GELD GEWEEST DAT BETER AAN SOCIALE ZAKEN EN TEN VOORDELE VAN DE EIGEN BEVOLKING GESPENDEERD OF HELEMAAL NIET DOOR BESPARINGEN AAN DE MENSEN ONTFUTSELD DOOR UITBUITING , DAN KONDEN NU TENMINSTE EEN HEEL DEEL MENSEN NOG CONSUMEREN ZODAT ER OOK NOG PRODUCTIE NODIG WAS , HET WAS BETER AAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN GESPENDEERD OM TENMINSTE IN EIGEN LAND BLIJVENDE INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID TE CREÊREN !!!! AAN ELKE EVENTUELE EURO UITGEKEERDE STAATSSTEUN MOET OOK SOWIESO EEN WETTELIJK AFDWINGBARE VERANTWOORDING-CLAUSULE VERBONDEN ZIJN DAT INDIEN DE AAN DEZE UITKERING VERBONDEN EXTRA BIJKOMENDE TEWERKSTELLING OF EXTRA BIJKOMENDE INVESTERINGSBELOFTEN NIET NAGEKOMEN WORDEN DEZE DOOR DE RECHTBANK TOT TERUGBETALING INCLUSIEF INTREST ZULLEN VEROORDEELD WORDEN , ZEKER WANNEER HET GESUBSIDIEERDE BEDRIJF ZIJN VESTIGING HIER IN BELGIÊ OPDOEKT , DESNOODS NOG VERZWAARD DOOR EEN BOETE WEGENS MISLEIDING , BEDROG EN OPLICHTING !!!!! ( DE WOORDEN "EXTRA EN BIJKOMENDE" ZIJN HIER VOORAL VAN BELANG , ZODAT MEN NADIEN NIET MET DE ALOUDE FOOR_TRUK VOOR DE PROPPEN KOMT VAN : "ZONDER DIE SUBSIDIES ZOU ER WERKGELEGENHEID VERDWENEN ZIJN") !!! DEZE REACTIE IS EEN BELANGRIJKE AANRADER VOOR ELKE PARTIJ EN AL WIE MEE AAN DE ONDER-HANDELINGSTAFEL MEE AANSCHUIFT , NET ALS VOOR DE REGERING , TENZIJ DIE DAT IN DE WIND WIL SLAGEN EN IN HET VOORJAAR OF TEGEN DE ZOMER NIEUWE VERKIEZINGEN WIL , DE SITUATIE VAN DIE KIEZERS DIE WEL VOOR VERANDERING KOZEN ZULLEN HUN HUIDIGE ONTGOOCHELING VAN DEZE VERSTERKTE , ONBESCHAAMDE , ARROGANTE VERSTERKING VAN OUDE WIJN IN (ZELFS NIET EENS NIEUWE) MAAR WEL IN NOG OUDERE ZAKKEN NIET MEER PIKKEN !!!!! VELEN DAARVAN BESEFFEN NU DIK BELOGEN TE ZIJN (AD NAUSEAM = TOT WALGENS TOE) !!!!! WANT DAT DIT GEEN VERANDERING IS , IS VOOR IEDEREEN OVERDUIDELIJK !!! EN DAT ZE ZEKER NIET VOOR DEZE VERANDERING HEBBEN GEKOZEN !!! JE MOET DAARVOOR TROUWENS AL EEN MASOCHIST ZIJN !!!!! DIE LEUGENS ZOUDEN BEPAALDE PARTIJEN WEL EENS EEN DIEPE DUIK ONDER DE KIESDREMPEL KUNNEN BEZORGEN ??? EEN WIJS GEZEGDE ZEGT : "CITO IGNOMINIA FIT SUPERBI GLORIA"="VOOR HOOGMOEDIGEN VERANDERT ROEM SNEL IN SCHANDE" OF "HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL" PROBEER EENS UIT ??? "HOE HOGER JE GEKLOMMEN BENT , HOE DIEPER JE KUNT VALLEN !!! ONDER DE KIESDREMPEL MISSCHIEN ??? 'T ZOU NIET DE EERSTE ZIJN !!! VOOR DE PATROONS EN AANHANG NOG DIT : "RADIX MALORUM EST CUPIDITAS" = HEBZUCHT IS DE WORTEL VAN ALLE KWAAD" !!!!!
Eindelijk is de bevolking het erover eens, nl over het feit dat de lasten eerlijk moeten worden verdeeld over ons allen. In een gemeenschap is solidariteit het draagvlak tot ontwijken van de chaos. Men ziet in dat de neoliberale agenda van het N-VA armoede breng(t over heel veel van onze landgenoten , dat terwijl een kleine minderheid zich onnoemelijk verrijkt .Een vermogenswinstbelasting lijkt mij niet opportuun aangezien dat meerdere lagen van de bevolking zal treffen. Een vermogensbelasting daarentegen , eentje zoals voorgesteld door het Pvda is wel te promoten, daar alleen de werkelijke rijken worden aangespoord eveneens in solidariteit hun steentje bij te dragen. CD&V begint in te zien dat zij het N-VA hebben grootgemaakt; het is een mocassin slang geworden die toeslaat vanuit onverwachte posities en geruisloos . Vakbonden , laat u niet in slaap wiegen. Dit is ook uw strijd tot blijvende legitimiteit. Het gaat over meer dan alleen maar winnen binnen het huidige debat. Het gaat over uw voortbestaan. Tatcher en de haren weten perfect waarover ik nu spreek.
Benieuwd of we terug vakbonden hebben of opgescheept blijven zitten met vage bonden? Voor de verkiezingen oproepen om te stemmen voor Open-VLD, CD&V of SP-A terwijl men weet dat hun programma's niets inhouden voor de werknemers en steuntrekkers is in feite hypocriet. Ik vrees dus dat ze de gewone burger opnieuw zullen verraden! Als ze niet gaan inzien dat de PVDA de enige politieke optie is die ze hebben, kan het niet meer goed komen. Of blijft men bij de "slogan" (?) : "zonder ons zou het nog erger zijn"? Het omgekeerde is waar: "zonder hun is het niet mogelijk"!!!
Eigenlijk is het wel een beetje waar. De vakbonden moeten nu maar ééns serieus doorgaan. Hebben kansen genoeg gegeven aan regering. We blijven maar inleveren en hebben enkel nog lege zakken. Hoe kan de economie zo draaien!!!! Doorgaan tot het bittere einde zou ik zeggen, dat we toch nog iets hebben om beetje fatsoenlijk te leven.