Politieke vernieuwing: zijn federale meerderheidspartijen bang voor transparantie?

De politieke schandalen die de afgelopen weken en maanden in de drie Gewesten van ons land voor ophef hebben gezorgd, vragen een krachtig antwoord, vindt de PVDA. Een antwoord dat het wantrouwen van de burger wegneemt. De linkse partij heeft daarom een aantal heldere en ambitieuze voorstellen. Maar de federale meerderheid doet er alles aan om niet aan de kern van de zaak te moeten raken.

11 voorstellen van de pvda voor echte politieke vernieuwing

“Ik ben voor belangenvermenging.” Die verrassende uitspraak deed Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zondag 25 maart op de RTBF toen hij vragen kreeg over zijn mandaat bij Telenet. Bracke pleitte ervoor dat een parlementariër, ook de voorzitter van de Kamer, het recht heeft zijn politieke mandaten te cumuleren met mandaten bij multinationals. De vraag is of hij hier in eigen naam sprak of de visie van de N-VA verdedigde. Laten we evenwel niet vergeten dat Bracke precies vanwege dat mandaat bij Telenet verplicht werd dat mandaat op te zeggen en zijn plaats moest afstaan als lijsttrekker voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent.

Maar de grote terughoudendheid van de N-VA en de drie andere federale meerderheidspartijen ten opzichte van de belangrijke voorstellen die in de werkgroep “Politieke vernieuwing” van de Kamer werden besproken, lijkt erop te wijzen dat de uitspraken van Siegfried Bracke een standpunt weergeven dat veel verder gaat dan zijn persoonlijke mening over dit onderwerp.

De studiedienst van de PVDA stelde een dossier op waarin de partij haar belangrijkste voorstellen voor politieke vernieuwing uiteenzet en ook de standpunten van de andere partijen vermeldt. De conclusies roepen alvast grote vragen op.

De federale meerderheidspartijen lijken er inderdaad op te gokken dat de verontwaardiging en de alertheid van het volk zal afstompen en de noodzakelijke hervormingen op die manier beperkt zullen blijven. We stellen ook vast dat er afleidingsmanoeuvres worden uitgevoerd, waarbij de politieke vernieuwing zodanig breed wordt geïnterpreteerd dat de kern van de zaak onaangeroerd blijft. Grote hervormingen worden tegenhouden door ze te verdrinken in een groot aantal niet ter zake doende bepalingen.

Het lijkt erop dat die partijen – die het onderling blijkbaar al op een akkoordje hebben gegooid, wat niet bepaald een bemoedigend signaal is voor de inhoud van de “politieke vernieuwing” – zich als één man verzetten tegen het transparant maken van de bedragen die politici voor privémandaten ontvangen. Schandalen als Kazachgate, Publifin en Telenet hebben nochtans aangetoond dat die transparantie essentieel is.

Alle traditionele partijen lijken zich trouwens ook te verzetten tegen het openbaar maken van het vermogen van politieke mandatarissen, nochtans een van de aanbevelingen van Greco, een instelling van de Raad van Europa. De Greco is belast met de strijd tegen corruptie en tikte België al meermaals op de vingers voor het gebrek aan respons ten opzichte van tekortkomingen die bij de instellingen van ons land werden vastgesteld.

En wat betreft belangenvermenging, een hoofdstuk dat door de werkgroep van de Kamer nog niet is behandeld, doen de uitlatingen van de Kamervoorzitter het ergste vermoeden.

De traditionele partijen stellen zich ook erg terughoudend op ten opzichte van een serieuze daling van de lonen van politici en proberen het essentiële debat daarover af te leiden naar een debat over het aantal parlementariërs.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Ik ben veiligheidsagente ,vanaf hij op de burgermeester uit Gent zijn uitspraken deed zag ik de duivel in hem .Toen uitkwam van zijn Telenet en hij transparantie beloofde ,kon men zo ziet dat hij zat te liegen dit zijn dingen die men leert als veligsagente .Als men moest weten hoeveel graaiers er tussen al die politiekers zijn zou gedaan zijn met hun hoogmoed en dan nog durven zeggen dat wij burgers boven onze stand leven .Het moet gedaan zijn een mandaat voor elke politieker .
Transparantie is de eerste stap naar een rechtvaardiger beleid maar dat zal - helaas - wat te veel gevraagd zijn ! Maak het maar zo ingewikkeld mogelijk ( de lobby- groepen zullen hier graag bij helpen ) zodat het gewone volk de gang van zaken niet meer kan volgen. Strooi ze (met valse beloften) nog wat zand in de ogen en een aantal politici ( gelukkig nog niet allemaal ) kunnen hun graaicultuur gewoon verder zetten. Ze doen toch niets onwettig, want ze hebben die wetten toch zelf gestemd!!! Ze maken grove inschattingsfouten ( subsidies van zonnepanelen) waarvan de grote bedrijven (katoennatie enz.) de dikste profiteurs zijn. En niemand is hiervoor verantwoordelijk . Maar o wee, als het gaat om het geld van 800.000 arco-coöperanten, dan is het huis te klein. Nochtans had men die ( meestal kleine spaarders) - om een run op de bank te voorkomen, een staatswaarborg beloofd ( regering Leterme). Europa zei njet, zonder een onderscheid te maken tussen een coöperatief aandeel en een gewoon aandeel ( dank u wel Europa). Ook hier is weer niemand verantwoordelijk - terwijl de top van het ACW hier duidelijk niet vrij-uit gaat. ACHT jaar duurt die klucht nu al en niemand weet waar dit gaat eindigen. Politiek en ethiek zouden zij aan zij moeten gaan. Helaas is voor sommige politici dat tweede maar een bijkomstigheid. Misschien dat de pvda ethiek weer zijn waarde kan teruggeven. Ik hoop het in elk geval en het lezen van "Graailand" geeft de gewone burger moed !