Foto Solidair, Karina Brys

NMBS: PVDA vraagt aantrekkelijke “COP21”-tarieven in plaats van verhoogde “Galant”-tarieven

De PVDA  gaat niet akkoord met het ontwerp van het beheerscontract van minister Jacqueline Galant (MR). Eerder dan een tariefverhoging, vraagt de linkse partij de invoering van lagere en aantrekkelijkere “COP21”-tarieven.

Minister Jacqueline Galant bewijst nog maar eens dat we haar niet kunnen vertrouwen. Gisteren nog verklaarde ze in het parlement dat een algemene tariefverhoging niet aan de orde is en dat "geen enkele concrete beslissing werd genomen over het laten rijden van treinen zonder begeleiders". Deze beweringen staan lijnrecht tegenover haar eigenlijke ontwerp van beheerscontract, dat vandaag uitlekte in de pers.

De PVDA vraagt minister Galant haar huiswerk volledig over te doen. In plaats van een verhoging van de tarieven, vraagt de linkse partij het invoeren van lagere en aantrekkelijke ‘COP21’-tarieven. 

Michaël Verbauwhede, NMBS-specialist en Brussels volksvertegenwoordiger, verduidelijkt: "Het is ongezien voor de reizigers van de NMBS: de komende vier jaar zullen zij een prijsverhoging van 15% te slikken krijgen voor tickets en abonnementen, bovenop de inflatie. Terwijl twee maanden na de klimaatconferentie COP21 in Parijs een alternatief voor de auto meer dan ooit nodig is en een snelle oplossing van het mobiliteitsvraagstuk zich opdringt, streeft men met het beheersplan van de NMBS duidelijk naar...meer auto's op de weg”. 

Michaël Verbauwhede: "De verhoging van de treintarieven is de beste publiciteit voor de auto. Een studie van De Lijn toont aan dat een tariefverhoging met 1% een vermindering van de vraag naar tickets met 1% met zich meebrengt. In plaats van de tarieven te verhogen, zou het beheerscontract ‘COP21’-tarieven moeten voorzien: lage tarieven die reizigers aantrekken". Hij vervolgt: "Met dit beheersplan organiseert de regering een minimumdienstverlening van 365 dagen per jaar. De lijst van verliezen voor de treinreizigers is lang: duurdere tickets, gesloten loketten, treinlijnen die worden afgeschaft en vervangen door een bus, treinen zonder begeleiders ... In welke wereld leven Galant en Cornu? Denken zij nu werkelijk dat dit nieuwe beheerscontract de pendelaars zal aansporen om de auto aan de kant te laten staan en de trein te nemen? In werkelijkheid organiseren ze de immobiliteit”.

Het ontwerp van het beheerscontract gooit ook olie op het vuur in het sociaal overleg. Als dit plan erdoor komt, zal de werkgelegenheidsgarantie die werd beloofd in het kader van de onderhandelingen over het sociaal protocolakkoord dode letter blijven. Bovendien is dit beheerscontract gevaarlijk voor het milieu en wordt het recht op mobiliteit van de burgers verwaarloosd. Daarom vraagt de PVDA aan Jacqueline Galant haar huiswerk helemaal over te doen en hierover een openbaar debat te organiseren.

Jacqueline Galant bevestigt de leugen als regeermethode

Eén ding blijft evenwel onveranderd: de leugen als regeermethode. Dat bewees Jacqueline Galant gisteren nog maar eens toen ze nogmaals moedwillig loog in het parlement. Op een vraag van Marco Van Hees, PVDA-volksvertegenwoordiger, over de tariefverhogingen en over treinen zonder begeleider, antwoordde ze dat een algemene tariefverhoging niet aan de orde was en dat er nog geen beslissing was genomen rond de ‘one man car’ (treinen zonder begeleider). Vanochtend verscheen haar eigen beheersproject in de pers en die voorziet ... het totaal tegenovergestelde: een algemene tariefverhoging en de invoering van de ‘one man car’. Jacqueline Galant bevestigt nogmaals dat ze niet te vertrouwen is.

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.