N-VA viseert nationaliteit van vrienden, collega's, buren en vooral hun kinderen

auteur: 

Ivo Flachet

In het beruchte 70-punten-programma van het Vlaams Blok, dat officieel werd veroordeeld voor racisme, wilde extreemrechts de nationaliteit beperken tot kinderen waarvan één ouder Belgisch was. De N-VA is nu nóg strenger. Enkel met twee Belgische ouders zou je nog de Belgische nationaliteit en de daaraan verbonden rechten kunnen krijgen. Dat is het oude bloedrecht, ius sanguinis, van het vooroorlogse extreemrechts.

Kinderen van wie slechts één van de ouders Belg is, zouden voor N-VA na hun achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten afleggen als ze definitief de Belgische nationaliteit willen verwerven. “Wie niet slaagt, verliest zijn nationaliteit”, stelde Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA). Meerderjarigen die vandaag via een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen, zullen ook voor zo’n examen moeten slagen. De N-VA wil het zo veel moeilijker maken om Belg te worden.

Het voorstel van de N-VA brengt de nationaliteit en dus de integratie van honderd duizenden mensen in gevaar. Vrienden, collega's, buren, klasgenoten en vooral hun kinderen … allemaal mensen die hier geboren zijn, die hier samen leven en werken, worden mogelijks geviseerd. We kennen allemaal wel iemand met een Engelse, Turkse, Spaanse, Congolese, Franse, Marokkaanse, … mama of papa. Met dit voorstel worden zij tweederangsburgers die na hun 18de hun nationaliteit “nog moeten verdienen”. Dit wetsvoorstel is een aanfluiting voor heel onze samenleving. Het creëert twee categorieën mensen.

Verder moet het voor de N-VA makkelijker gemaakt worden om de nationaliteit af te nemen. In combinatie met de deportatiewet zou dit het mogelijk maken om ook de tweede en derde generatie Belgen het land uit te zetten. Die wet die recent gestemd werd, maakt het mogelijk om Belgische onderdanen uit het land te zetten in bepaalde gevallen op basis van louter vermoedens van schuld. De logica achter deze wet was dat “wij toch moeten kunnen beslissen wie er deel uitmaakt van onze gemeenschap”. Wat de N-VA daarmee bedoelt wordt steeds duidelijker. Wie niet past in hun samenlevingsmodel moet men de nationaliteit kunnen afpakken en moet kunnen uitgezet worden. Twee soorten mensen dus. Dat is het georganiseerde verdeel en heers van de N-VA. Niet meer met woorden, maar nu met wetten.

De N-VA wordt steeds meer een establishmentspartij die, om hun asociale beleid te doen vergeten, er voor kiest om mensen tegen elkaar op te zetten. Met als gevolg dat de grootgraaiers en de heersende elite rustig hun gang kunnen blijven gaan. Diversiteit is realiteit. Wie nu nog zwijgt moet alles vrezen. Alleen samen kunnen we winnen, door ons niet te laten verdelen. Door elke poging om tweederangsburgers te creëren in België te bekampen. Weg met deze geschifte wetten!

#gelijkerechten #samensterk #diversityreality

 

 

 

Labels

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

"...Die wet die recent gestemd werd, maakt het mogelijk om Belgische onderdanen uit het land te zetten in bepaalde gevallen op basis van louter vermoedens van schuld..." Dus 'elke' onderdaan die gevaarlijk geacht wordt voor de staat kan men op deze manier zomaar het land uit zetten. Ik vraag mij af of NVA leden die België willen opdoeken, en dus staatsgevaarlijk zijn, ook onder die wet zullen vallen en het land zullen worden uitgezet.
Om mensen die hier geboren zijn gaan ze moeilijk doen, maar degenen met groot kapitaal die zich louter om financiële reden hier vestigen zonder hier echt te verblijven, die kunnen wel gemakkelijk de Belgisch nationaliteit verkrijgen. No problem! Aan hun worden geen vragen gesteld of ze wel de landstaal spreken en hier geïntegreerd zijn....
nva is gewoon een nieuwe naam voor vnv, en al van het prille begin vind ik Dewever en zijn bende een stelletje fascisten in maatpak, jammer maar ik krijg steeds meer gelijk.