Foto GUE-NGL / Flickr

Liberaal beleid werkt niet, maar Europa wil dat we er nog verder in gaan

auteur: 

Marc Botenga

Een rapport van de Europese Commissie over België lezen is niet gemakkelijk. Aan de ene kant juicht ze maatregelen toe als die de werkende bevolking doen betalen (en vindt ze dat die maatregelen vaak nog niet ver genoeg gaan), aan de andere kant moet ze soms ook gewoon toegeven dat dat liberale beleid niet helemaal werkt.  

De kunst bestaat er dus in te begrijpen wat het recentste rapport van de Commissie in het kader van het Europees semester zegt over het dagelijks leven van de Belgen.

Een Commissie die meer bezuinigingen wil

De Commissie is zeer tevreden over wat ze de “vooruitgang” noemt inzake de hervorming van de loonwet van 1996. Deze wet moest ervoor zorgen dat de Belgische lonen niet boven de lonen in de buurlanden uitkomen. Door de nieuwe wet stijgen de lonen in België minder snel dan de referentielanden. Zo installeert de federale regering– de facto – een wet die loondumping met onze buurlanden organiseert. De studiedienst van de PVDA berekende dat de nieuwe loonwet voor het mediaaninkomen een verlies van 753 euro per jaar betekent. Opmerkelijk is wel dat de Commissie hier haar mandaat te buiten gaat. In theorie heeft ze helemaal niets te zeggen over de Belgische lonen.

De Europese Commissie is ook tevreden over de wet-Peeters, die de arbeidsmarkt flexibiliseert, en het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Ze noemt dat “een zekere vooruitgang” voor de functionering van de arbeidsmarkt.

Ze betreurt evenwel dat de liberalisering niet verder gaat. Onder meer openbare diensten als de post, openbaar vervoer, energie- en drinkwatervoorziening en telecommunicatie wil de Europese Commissie België meer stappen zien zetten. Neen, voor de Commissie zal het nooit genoeg zijn.

Groei die niet van de grond komt

De economie opnieuw op gang brengen, dat is de officiële bedoeling van de programma's van de regering en de Commissie. Met het zeer liberale beleid dat in België gevoerd wordt, zou men van de Europese Commissie vooral applaus verwachten. En ja, de Commissie juicht wel toe dat de grote bedrijven cadeaus krijgen, maar ze stelt toch vast dat de Belgische economie eerder zwakke groeiperspectieven heeft. De Belgische economische groei zou in 2017 1,4% moeten bedragen en in 2018 1,6%. Er wordt te weinig geïnvesteerd in infrastructuur, energie, onderwijs en transport. Er zijn globaal gezien te weinig overheidsinvesteringen.

Het regeringsbeleid bestaat uit bezuinigingen en fiscale cadeaus, maar daarmee slaagde ons land er niet zijn begrotingstekort te verminderen. (Dat is trouwens een andere fetisj van de Europese Commissie.) Het nominale begrotingstekort steeg nog in 2016, zo stelt de Commissie. Het bedraagt nu 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp). De optimistische visie van de Commissie ziet het tekort dalen tot 2,2% in 2017, het zou op dat niveau blijven in 2018 als er geen enkele bijkomende begrotingsmaatregelen worden genomen.

Met andere woorden: alle inspanningen van de werkende mensen hebben niets opgelost. Integendeel, er moeten nog nieuwe inspanningen gedaan worden. De Commissie merkt ook nog op dat de overheidsschuld in 2016 zijn piek heeft bereikt, rond de 107% van het bbp.

Een sociale catastrofe

Het aantal mensen die het gevaar lopen in armoede of sociale uitsluiting terecht te komen, is toegenomen. Tegenover 2008 bedraagt het oplopende verschil +92.000 in 2013, +146.000 in 2014 en +143.000 in 2015. De Commissie is wel heel erg lief voor haar liberale vrienden in de Belgische regering door te zeggen dat het “dus weinig waarschijnlijk is dat België zijn doelstelling van een vermindering met 380.000 bereikt”. De realiteit is dat die doelstelling compleet onrealistisch is geworden met het huidige beleid.

Maar misschien gaat het dan beter met de werkgelegenheid? Ook niet, zo stelt de Commissie vast. Onze regering heeft het dan wel voortdurend over jobcreatie, de tewerkstellingsgraad bij de werknemers tussen 20 en 64 jaar is verminderd van 67,3% in 2014 tot 67,2% in 2015. Daarmee blijft ons land bijna 3 procentpunten onder het Europese gemiddelde.

Onderwijs en het klimaat: een drama

België mag dan “vooruitgang ” hebben geboekt op het vlak van liberalisering en maatregelen die de mensen doen betalen, op het vlak van milieu en klimaat is de ramp totaal. De investeringen in transportinfrastructuur zijn zelfs gedaald. In combinatie met slechte belastingincentives, die bijvoorbeeld het wegverkeer aanmoedigen, zorgt dat voor langere vervuilende files.

Zelfs vergeleken met de bescheiden engagementen van de Europese Unie op klimaatvlak “bestaat het risico dat de objectieven voor de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de vermindering van de armoede niet worden bereikt. Niettegenstaande het creëren van talrijke nieuwe banen, blijft het objectief dat werd vastgelegd op 73,2% buiten bereik”. Zeer concreet, de Europese Commissie stelt vast dat “het aandeel van hernieuwbare energie in België is gedaald: van 8% in 2014 naar 7,1% in 2015”.

Ook op het gebied van onderwijs gaat België achteruit: “De leerlingen met slechte resultaten worden steeds talrijker. De resultaten van de leerlingen worden sterk bepaald door hun sociaaleconomische situatie, onder andere voor leerlingen met een migratieachtergrond. De strijd tegen de ongelijkheid in het onderwijs vraagt om een ruimer antwoord van het beleid dat verder gaat dan het onderwijssysteem.” Hier raad de Europese Commissie ten slotte aan om het keurslijf van de bezuinigingen, dat werd opgelegd door de Europese Commissie ... niet te respecteren. Teneinde iets te doen aan de achteruitgang van het onderwijssysteem, zou er massaal moeten worden geïnvesteerd in onderwijs. Maar de begrotingsfetisj van tweespan regering-Europese Commissie verhindert dat.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Zéér goed artikel! Maar niet alleen wat betreft klimaat, jobcreatie,koopkracht, onderwijs, ... gaat België achteruit .Inderdaad!Maar ook na elke verkiezing gaat de kwaliteit van onze overheden (veel te veel!) er op achteruit! Toen ik op mijn 18 de voor de 1 ste maal moest gaan kiezen,hadden we ministers zoals Willy Claes,Marc Eyskens,Herman Van Rompuy, Toen werd ons land tenminste degelijk geregeerd (Op een paar kleine schandaaltjes na ,maar dit is van alle tijden!),met maar één regering en véél minder ministers! Staatssecretarissen?Bestonden NIET! Na élke keus worden onze ministers corrupter ,arroganter en onbekwamer! En deze regering spant daarin de kroon! BAH!
Er zijn globaal gezien te weinig overheidsinvesteringen. omdat er geen geld is door al die fiscale cadeaus aan de bedrijven en de dalende koopkracht minder inkomsten van BTW en de lage Loonen minder inkomsten van inkomsten belastingen en die ook zorgen voor de dalende koopkracht
Voor Europa zal het nooit genoeg zijn. Ik houd mijn hart vast voor wat nog komen gaat. Hoe graag ik ook zou willen dat partijen zoals de PVDA meer zeggenschap krijgen en zelfs zouden kunnen mee beleid voeren vrees ik er voor dat het nooit zo ver gaat komen. Ten eerste grijpen alle traditionele partijen al hun mogelijke middelen om de PVDA in de grond te boren. Ze maken de mensen bang door te zeggen dat jullie populisten zijn , banden hebben met het Noord-Koreaanse regime ,er geen geld is om zulk beleid te voeren , het niet realistisch is , we geen vrijheid meer zouden hebben , de economie zou ineenstorten , de bedrijven zouden vertrekken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe kun je doorbreken als er zoveel tegenwind is en vergeet niet geld is macht en het grote kapitaal zal er alles aan doen dat het nooit zo ver komt. Een mens zou voor minder moedeloos worden. Het grote probleem is dat de meeste mensen steeds in de val trappen en de traditionele politiekers hun mooie woorden nog geloven ook. Eerlijk gezegd heb ik er weinig hoop op. Langs de andere kant zou je niet geloven dat het voor velen slecht is. Er wordt massaal met de auto gereden , terwijl dit toch niet goedkoop is ,er wordt gegeten en gedronken want de tavernes en restaurants zitten vol , er wordt op reis gegaan dat het een lieve lust is terwijl je dit eigenlijk toch maar kunt als er extra geld over is. Neen ik begrijp het allemaal niet zo goed en soms denk ik dat ik beter mijn poten kan afkappen want ik moet voor vele dingen passen. Als je uit de verkeerde broek geschud komt en het als gewone laag geschoolde arbeider moet doen zal je steeds aan het kortste eind trekken en zal je het eerder met de kruimels moeten doen. Is het jullie nog niet opgevallen dat een gewone arbeider ook nooit in een praatprogramma te zien is? Als voorbeeld neem ik "Terzake" , "de afspraak" , " Van Gils en gasten" , " De zevende dag" enzv... Neen , het zijn steeds mensen uit een heel ander milieu en " Jan met de pet" komt nooit aan bod. Daarom zal het steeds bij het oude blijven , of zelfs terug naar af , want onze verworven rechten wil men doen smelten als sneeuw voor de zon. Het enige wat ik kan doen is een bolletje kleuren achter de juiste partij als het keus is maar helaas zullen te weinig mensen mijn voorbeeld volgen uit schrik en bang gemaakt dat het dan allemaal nog slechter zal worden.
Goh , Mr. Verreth ;dat is echt een opluchting om te weten dat er nog mensen zijn die ,om bij uw uitleg te voegen als ik mag , Gewoon zeggen; Wij leven allemaal maar 1ne keer toch ? Waarom maken zij ,die niet onder ons wonen,en royaal kunnen leven, het ons gewone volk, het leven zo zuur ?
Ze zijn gewoon de jarenlange opgebouwde zekerheden en opgebouwde rechten gestaag aan het afbouwen. Ze zijn een maatschappij aan het maken waar de werkende mens geen enkele zekerheid noch rechten meer heeft. Alles zal draaien en gebaseerd zijn op flexjobs, interimjobs van aanvang tot einde carriere. Er is jaren gevochten voor betere voorwaarden, betere condities, beter bescherming (beperkte interim, beperkte stageperiode, beperkte proefperiode). Binnenkort zitten we terug in de tijd van Daens. Mensen stop met dit te aanvaarden, wordt terug verontwaardigd in plaats van alles maar zo te slikken en normaal te vinden !!
Voor de rijken werkt dat rechts beleid anders wel. Enne, het is niet Europa maar het volk dat er voor kiest. Toegegeven, in La douce France had het volk geen andere keuze bij de presidentsverkiezingen.
Heel interessant artikel en goed ondersteund met aan de realiteit getoetste argumenten. Men vergeet echter één ding. Voor het beter kan gaan moet de economie draaien want als de economie draait heeft iedereen een job en klaagt niemand. Om een economie te laten draaien echter, moet het geld rollen. Niet enkel dat van die 1% want alhoewel zij héél schandalig rijk zijn, zullen zij nooit alleen de economie doen opffakkeren, al was het maar dat ze de andere 99% als klant nodig hebben. Het zijn die andere 99% die gaan moeten beginnen met geld uitgeven een daar zit het grote basisprobleem. Het ultra-liberale beleid in gans Europa met besparingen en algemene austeriteit, heeft iets aangetast dat de beleidsvoerders graag "KOOPKRACHT" noemen. Het klopt dat wat men met zijn beschikbare centen kan doen fors gedaald is. Met hun beleid van besparingen, langer werken voor minder pensioen, betalen voor cadeaus aan de grote bedrijven (bijv. de subsidies voor de enorme zonnepanelenparken van o.a. meneer Huts, waarvoor ze de energiefactuur van de modale mens hebben moeten verhogen), hebben ze de "KOOPLUST" aangetast en iets gecreërd dat ik eerder "KOOPANGST" zou noemen. Dit heeft ook invloed op de klimaatdoelstellingen. Wie gaat bijvoorbeeld nu vandaag een nieuw dure electrische auto kopen als het niet ondenkbaar is dat hij of zij morgen zonder werk en onder de armoedegrens gaan vallen. Ikzelf heb het geluk wat spaargeld te hebben en beschik over een groot dak dat 100% zuidelijk gericht is. Ik zou dus zonder problemen, zonder mij in de schulden te steken een zonnepaneelinstallatie kunnen laten plaatsen om zo mijn steentje bij te dragen voor de komende generaties. Zolang ze echter blijven jojo spelen met het pensioen dat ik misschien dan weer wel of dan weer niet of misschien weer maar dan veel minder zal ontvangen, blijft deze investering mooi in mijn private pensioenkas en dat is dan pech voor de komende generaties