Foto Kiever / Wikimedia

Houd Belfius ver weg van de graaiers van de beurs

Vrijdag 21 april werd bekend dat de raad van bestuur van Belfius akkoord zou zijn met een gedeeltelijke privatisering van de bank via een beursgang. De PVDA verzet zich tegen de privatisering op zich, maar ook de manier waarop. De linkse partij pleit voor een openbare bank die niet speculeert met het spaargeld van de mensen en die middelen ter beschikking kan stellen voor sociale investeringen van algemeen nut. 

De PVDA wil eerst en vooral dat er een publiek debat komt over de toekomst van de bank. “Via de overheid heeft iedere Belg voor 370 euro geïnvesteerd om Belfius te redden. Belfius is dan ook collectief bezit van een enorme omvang. De toekomst van dit patrimonium verdient een ernstig debat. Zo'n beslissing kan niet worden genomen in achterkamertjes”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De PVDA hekelt ook de onverantwoordelijke houding van onze overheden. “De regering heeft blijkbaar geen enkele les getrokken uit de crisis van 2008”, zegt Peter Mertens. “Door de winsthonger die in de banksector heerste, gingen de banken destijds op een onverantwoordelijke manier om met het geld van de spaarders.” En wat daarop volgde is gekend: de banken moesten massaal een beroep doen op de staat om niet overkop te gaan.

Voor de PVDA is een openbare bank meer dan noodzakelijk. “En dat is geen utopie”, legt de voorzitter van de PVDA uit. “Tot in de jaren 90 was een groot deel van de banksector in publieke handen. Denken we maar aan de ASLK en het Gemeentekrediet. Dat waren publieke instellingen die meer dan 130 jaar lang nooit in de problemen waren gekomen, maar pas in moeilijkheden kwamen in de jaren 2000, nadat ze geprivatiseerd waren.”

“De Belgische staat moet Belfius dan ook voor 100% in eigen handen houden. Maar dat is niet alles. We moeten ook de toekomst voorbereiden. We vragen dat er snel een werkgroep wordt opgericht, die bestaat uit de vakbonden, consumentenorganisaties en burgers. Die kunnen dan samen een plan opstellen om een echte openbare bank vorm te geven. Zo’n openbare bank zou een baken van stabiliteit zijn tegenover de onzekerheden van de vrije markt. Bovendien hebben we dan een bank waarvan we zeker weten dat ze niet speculeert met ons spaargeld. Een bank die middelen ter beschikking stelt voor sociale investeringen van algemeen nut.”

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

ben net klant van belfius moet ik bang hebben.
Voorstander om niet te privatiseren mits er ook een degelijke controle is en een degelijke openbare communicatie van de gehele werking. Bijv Jaarlijkse